PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena możliwości wykorzystania zestawu pomiarowego GPS/RTK – dalmierz laserowy TRUPULSE 360B do budowy trójwymiarowego modelu budynku

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Application of GPS/RTK – TRUPULSE 360B mesurement set for 3D building modelling
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obecne technologie pozyskiwania danych umożliwiają opracowanie wysokiej jakości trójwymiarowych modeli różnych obiektów, a w tym budynków. Należą do nich różne metody skaningu laserowego, techniki fotogrametryczne czy tradycyjne naziemne metody pomiarowe. Stopień szczegółowości opracowanego modelu zależy od założonego celu, co przekłada się w dużej mierze na wybór odpowiedniej metody. W przypadku opracowań wielkoobszarowych dominują najnowsze technologie, takie jak lotniczy skaning laserowy czy cyfrowa fotogrametria lotnicza. Ze względu na zasięg opracowania są to metody również uzasadnione ekonomicznie. W przypadku potrzeby pozyskania danych dla projektów obejmujących mniejszy zakres opracowania wykorzystuje się naziemne metody pozyskiwania danych, takie jak skaning laserowy, pomiary tachimetryczne czy pomiary z wykorzystaniem technik GPS/RTK (Global Positioning System/Real Time Kinematic). Jednym z podstawowych założeń opracowania modeli budynku jest określenie dokładności sytuacyjnej i wysokościowej modelu oraz stopnia jego szczegółowości, co związane jest z doborem odpowiedniego zestawu pomiarowego. Biorąc pod uwagę stały rozwój rynku instrumentów pomiarowych, w niniejszym artykule dokonano oceny możliwości wykorzystania zestawu pomiarowego GPS/RTK oraz dalmierza laserowego TruPulse 360B do opracowania modelu budynku. Zastosowanie powyższego zestawu pomiarowego związane było z opracowaniem modeli budynków, które jako jeden z elementów pokrycia terenu, wykorzystano do analiz przestrzennych z wykorzystaniem mapy trójwymiarowej do planowania lokalizacji sensorów obserwacyjnych na śródlądowych drogach wodnych w obszarze portu Szczecin.
EN
Current technologies of data acquisition enable the development of high-quality threedimensional models of various objects, including buildings. These include various methods of laser scanning, photogrammetric techniques or traditional ground-based measurement methods. Then level of detail of elaborated models depends on the aim, which translates to a large extent on the choice of an appropriate method. In the case of large area elaborations dominate the latest technologies such as airborne laser scanning and digital photogrammetry. Due to the range of elaborations these methods are also economically justified. In case of need to obtain and develop data for projects involving smaller range are used ground-based data acquisition methods such as laser scanning, total station measurements or GPS / RTK (Global Positioning System/Real Time Kinematic) techniques. One of the basic objectives of the building elaboration is determination of their accuracy and level of detail, which is associated with the selection of an appropriate set of measurement. Heaving the continuous development of market instruments, this article assesses the possibility of using a set of measuring GPS / RTK and TruPulse 360B laser rangefinder for buildings modeling. Using this measurement set was associated with the development of models of buildings, which as one of the elements of land cover, were used for spatial analysis using three-dimensional maps to plan the location of observation sensors on inland waterways in the port of Szczecin.
Rocznik
Tom
Strony
239--247
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
  • Akademia Morska w Szczecinie, Katedra Geoinformatyki
  • Akademia Morska w Szczecinie, Katedra Geoinformatyki
Bibliografia
  • 1. Borowiec N., 2010. Budowa modelu budynku na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz z lotniczego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, s. 43–52.
  • 2. Gröger G., Kolbe T.H., Czerwinski A., Nagel C. (2008), OpenGIS® City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard, OGC 08-007r1, Version: 1.0.0.
  • 3. Łubczonek J., 2007. Location of radar stations based on viewshed analysis, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16, No 6B, Olsztyn.
  • 4. Łubczonek J., 2008, Application of GIS technique in VTS radar stations planning, Proceedings of International Radar Symposium IRS 2008, A. Kawalec, P. Kaniewski Eds. (CD edition).
  • 5. Stateczny A., Łubczonek J., 2009, Aspects of spatial planning of radar sensor network for inland waterways surveillance, Proceedings of the 6th European Radar Conference, Rome, pp. 501–504.
  • 6. Urszula Cisło-Lesicka., 2010. Pozyskiwanie informacji 3D o budynkach dla potrzeb trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy topograficznej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, s. 63–73.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c6ee3ac5-6097-4ddb-9682-e9174248797e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.