PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The analysis of architectural barriers in Pszczyna municipial office from disable person point of view

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Analiza barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Pszczynie z punktu widzenia klienta niepełnosprawnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents results of research on the perception of architectural barriers in municipal offices for people with disabilities. The research was conducted on the example of the Municipal Office in Pszczyna. Research concerns the perceived quality of services from the perspective of people with disabilities.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań dotyczących postrzegania barier architektonicznych w urzędach miejskich przez osoby niepełnosprawne. Badania wykonano w Urzędzie Miejskim w Pszyczynie. Dotyczą one jakości postrzeganej usług z, perspektywy osób niepełnosprawnych.
Rocznik
Tom
Strony
429--441
Opis fizyczny
Bibliogr. 46 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania
Bibliografia
 • [1]Babakus E., Boller, G.W.: An empirical assessment of the SERVQUAL scale. “Journal of Business Research”, Vol. 24, 1998.
 • [2]Benek I.: Aspekty innowacyjne w architekturze obiektów dla osób niepełnosprawnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura, z. 45, 2007.
 • [3]Bogucka A.: Przystosowanie bazy turystycznej na potrzeby osób niepełnosprawnych, “Economy and Management”, no 3 2010.
 • [4]Bugdol M.: Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej – teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2008.
 • [5]Gałkowski J.: Architektoniczne aspekty środowiska mieszkaniowego osób niepełnosprawnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, s. Architektura i Urbanistyka, tom 5, 2005.
 • [6]Hąbek P., Wolniak R.: Assessing the quality of corporate social responsibility reports: the case of reporting practices in selected European Union member states. „Quality and Quantity”, DOI 10.1007/s11135-014-0155-z, 2015.
 • [7]Hąbek P., Wolniak R.: European Union Regulatory Requirements Relating to Sustainability Reporting. The case of Sweden. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, z. 34, 2013.
 • [8]Hąbek P., Wolniak R.: Ewolucja w raportowaniu danych pozafinansowych przedsiębiorstw, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, (red.): Brzóska J., Pyka J., TNOiK, Katowice 2013.
 • [9]Hąbek P., Wolniak R.: Sprawozdawczość przedsiebiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju w Polsce – ocean stanu obecnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 73, Gliwice 2014.
 • [10]Kaleta P., Żurakowski Z.: Wpływ barier architektonicznych na możliwości kształcenia się osób niepełnosprawnych ruchowo w Zabrzu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 63a 2012.
 • [11]Kowalski K., Starzyńska D., Pac-Raszewska K., Denys M.: Projektowanie bez barier – wytyczne, http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2014/05/projektowanieBB21.pdf.
 • [12]Krzemień E., Wolniak R.: Zarządzanie jakością w sektorze usług finansowych. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała 2004.
 • [13]Łuczak J. Wolniak R.: Ocena skuteczności zastosowania metody CAF w procesie doskonalenia administracji samorządowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 67 2013.
 • [14]Nowak A.: Dyskryminacja osób niepełnosprawnych. „Polityka Społeczna”, nr 10, 2010.
 • [15]Parasuraman A., Zeithaml V. A. Berry L. L.: SERVQUAL: A Multiple-item Scale for Measuring Consumer Perceptions of ServiceQuality. “Journal of Retailing”, Vol. 64 No. 1, 1988.
 • [16]Parchomium M.: Społeczność akademicka wobec osób niepełnosprawnych – percepcja studentów z niepełnosprawnością. „Polityka Społeczna”, nr 1, 2012.
 • [17]Pawłowska K.: Odczuwanie poziomu jakości życia przez osoby niepełnosprawne – przegląd wybranych badań. „Bezpieczeństwo Pracy – nauka i praktyka”, nr 3, 2009.
 • [18]Pawłowska-Cyprysiak K.: Uwarunkowania jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową. „Bezpieczeństwo Pracy – nauka i praktyka”, nr 10, 2011.
 • [19]Racoń-Leja K.: Bariery w kształtowaniu przestrzeni publicznej w zespołach mieszkaniowych. „Architektura”, nr 3, 2010.
 • [20]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
 • [21]Sahney S., Banwet D.K., Karunes S.: A Servqual and QFD approach to total quality education. “International Journal of productivity and Performance Management”, vol 53. No 2, 2004.
 • [22]Śleszyński P.: Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników ostatniego spisu powszechnego. „Polityka Społeczna”, nr 9, 2006.
 • [23]Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz. U. 1997 Nr 123, poz. 776.
 • [24]Włodarczyk J.: Architektura a niepełnosprawność. „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Postawy wobec niepełnosprawności”, 2002.
 • [25]Wolniak R. Skotnicka-Zasadzień B.: Przygotowanie urzędu miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych na przykładzie Chorzowa. [w:] Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji. Jakość i Bezpieczeństwo, (red.): Sitko J., Szczęśniak B., Wydawnictwo P. A. NOVA, Gliwice 2014.
 • [26]Wolniak R., Skotnicka –Zasadzień B.: Wykorzystanie metody Servqual do badania jakości usług w administracji samorządowej. Wydawnictwo Politechnik Śląskiej, Gliwice 2009.
 • [27]Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Analiza poziomu usług z punktu widzenia osób niepełnosprawnych w urzędzie miasta w Łaziskach Górnych. [w:], „Jakośc jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce. (red.): Skrzypek E., Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2014.
 • [28]Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Zasadzień M.: Measurement of the quality of services provided for the disabled in public administration institutions exemplified by a selected municipal office, [w:] „Maturity Management” [red:] E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2013.
 • [29]Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Zasadzień M.: Measurement of the quality of services provided for the disabled in public administration institutions exemplified by a selected municipal office, [w:] „Maturity Management” [red:] E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2013.
 • [30]Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: E-administracja – czynniki funkcjonowania dobrego e-urzedu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, z. 63, 2012.
 • [31]Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Ocena czynników jakości usług w administracji samorządowej, „Marketing i Rynek” nr 6, 2010.
 • [32]Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Ocena funkcjonowania e-administracji w Bytomiu z punktu widzenia osób niepełnosprawnych, [w:] „Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji. Jakość i bezpieczeństw” [red:] M. Molenda, P. Hąbek.
 • [33]Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Problematyka czynników jakości obsługi klienta niepełnosprawnego, [w:] „Dojrzałość w odniesieniu do klienta i sfery usług” [red:] E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2013.
 • [34]Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: The concept of study of Servqual method’s gaps, “Quality and Quantity”, nr 4, vol 46, 2012.
 • [35]Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawców w organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2008.
 • [36]Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Zadowolenie klienta niepełnosprawnego ze świadczonych usług na przykładzie Urzędu Miejskiego w Rybniku, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, z 79, Gliwice, 2015.
 • [37]Wolniak R.: Analiza postrzegania przez klienta niepełnosprawnego barier architektonicznych na przykładzie urzędu miejskiego w Siemianowicach Ślaskich, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 71, Gliwice, 2014.
 • [38]Wolniak R.: Analiza poziomu usług z punktu widzenia osób niepełnosprawnych w urzędzie miasta w Sosnowcu, [w:] Bezpieczeństwo pracy. Środowisko. Zarządzanie. Tom II [red.] D. Zwolińska, Katowice 2015.
 • [39]Wolniak R.: Bariery architektoniczne w urzędzie miejskim – postrzeganie przez klienta niepełnosprawnego na przykładzie Dąbrowy Górniczej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, z 77, Gliwice, 2015.
 • [40]Wolniak R.: Dystans wobec władzy według typologii Hofstedego a implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w organizacjach, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie”, z 82, Gliwice, 2015.
 • [41]Wolniak R.: Funkcjonowanie e-administracji z perspektywy osób niepełnosprawnych na przykładzie urzędu miejskiego w Gliwicach, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie”, z 82, Gliwice, 2015.
 • [42]Wolniak R.: Raportowanie społecznej odpowiedzialnosci a greenwashing, “Przegląd Organizacji”, nr 2, 2015.
 • [43]Wolniak R.: Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu zgodnie ze standardem Grenelle II, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 73, Gliwice, 2014.
 • [44]Wolniak R.: Satysfakcja osób niepełnosprawnych z usług publicznych na przykładzie urzędu miejskiego w Bytomiu, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie”, z 83, Gliwice, 2015.
 • [45]Wolniak R.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie doskonalenia systemów zarządzania jakością, „Problemy Jakości” nr 9 2013.
 • [46]Wolniak R.: The problems of e-goverment functioning in municipial office in Dąbrowa Górnicza from persons with disability point of view, ZN Humanitas, tom XVI, nr 3, 2015.
 • [47]Zasadzień M., Midor K., Wałek T.L Badania w zakresie identyfikacji potrzeb i oceny barier w dostępie do usług publicznych i rozwoju osób z niepełnosprawnością, [w:] „Kształtowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, [red.] J. Bartnicka, Gliwice 2011.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c66727a6-1920-4161-bf68-136ed9fb3fef
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.