PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Geolodzy rosyjscy w Polsce na przełomie XIX i XX wieku

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Russian geologists in Poland at the turn of the XIX and XX century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono sylwetki i dorobek naukowy wybitnych rosyjskich badaczy Dymitra N. Sobolewa (1872–1949) i Nikołaja J. Krisztafowicza (1866–1941), którzy przez 20 lat pracowali na rzecz polskiej geologii i w znacznym stopniu przyczynili się do rozpoznania budowy geologicznej Polski. Ich naukowe osiągnięcia w dużej mierze były związane z ich nauczycielami akademickimi a jednocześnie kolegami: Aleksandrem J. Lagorio (1852–1922), petrografem i mineralogiem, Włodzimierzem P. Amalickim (1860–1917), geologiem i paleontologiem oraz Wasilijem W. Dokuczajewem (1846–1903), geologiem i gleboznawcą.
EN
The paper presents vitas of two famous Russian scholars: Dymitr N. Sobolew (1872–1949) and Nikołaj J. Krisztafowicz (1866–1941), who worked 20 years in Poland and produced a more complete understanding of country’s geological structure. Their scientific contributions were closely connected with their preceptors and fellow workers: petrographer and mineralogist Aleksandr J. Lagorio (1852–1922), geologist and paleontologist Włodzimierz P. Amalicki (1860–1917), and geologist and soil scientist Wasilij W. Dokuczajew (1846–1903).
Rocznik
Tom
Strony
377--387
Opis fizyczny
Bibliogr. 55 poz., rys., zdj.
Twórcy
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Bibliografia
 • 1. BECKER R.T., NIKOLAEVA S.V, 2012 — A proposal to rein-state as available the species-group names proposed for Devonian ammonoids (Mollusca, Cephalopoda) by Sobolew (1914a, 1914b). Bulletin of Zoological Nomenclature, 69, 3: 170-177.
 • 2. BOGOSLOVSKY B.I., 1957 — O novykh rodah devonskih ammonoidej. Materialy k „Osnovam Paleontologii", 1: 45-48. Moskwa.
 • 3. BOGOSLOVSKY B.I., 1971 — Devonskie Ammonoidei. II. Goniatity. Trudy Paleontologicheskogo Instituta AN SSSR, 127: 1-228.
 • 4. CHMIELEWSKI W., 1969 — Wpływ środowiska peryglacjalnego na osadnictwo ludzkie w górnym plejstocenie Polski. Światowit, 31: 5-18.
 • 5. CZARNOWSKI S.J:, 1911 — Polska przedhistoryczna. Siedziba paleolityczna na Górze Puławskiej: 1-27. Warszawa–Kraków.
 • 6. DZIK, J., 1984 — Phylogeny of the Nautiloidea (Filogeneza łodzików). Palaeontologia Polonica, 45, 1-25.
 • 7. DZIK, J., 2003 — Rodowód polskiej szkoły paleontologii. Ewolucja, 1, 14-21. Biul. Muz. Ewolucji Inst. Paleobiol. PAN, Warszawa.
 • 8. DZIK J., 2006 — The Famennian "Golden Age" of conodonts and ammonoids in the Polish part of the Variscan Sea. Palaeontol. Pol., 63: 1-359.
 • 9. GURICH G., 1896 — Das Palaeozoicum im polnischen Mittelgebirge. Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu Sankt Petersburg, Serie 2, 32: 1-539.
 • 10. HOUSE M.R., 1970 — On the origin of the clymenid ammonoids. Palaeontology, 13, 4: 664-676.
 • 11. KIELAN Z., 1954 — Les trilobites mesodevoniens des Monts de Sainte-Croix (Trylobity środkowo-dewońskie z Gór Świętokrzyskich). Palaeontologia Polonica, 6, 1-50.
 • 12. KORJAKIN L.I., 1972 — K istorii russkoj nauki. K stuleciu so dnia rożdienia Dmitrija Nikolajewicza Sobolewa. Biul. Mosk. O-wa Ispyt. Prirody, otd. Geol., 47, 6: 125-128.
 • 13. KŁOSSOWSKI J., 1985 — Sedymentacja środkowego dewonu w regionie łysogórskim (profil Świętomarz–Śniadka). Prz. Geol., 33, 5: 264-267.
 • 14. KRISZTAFOWICZ N.J., 1896 — Posletreticznyja obrazowania w okrestnostiach Nowo-Aleksandrii. Zapiski Nowo-Aleksandrijskago Instituta Sielskogo Choziajstwa i Lesowodstwa, 9, 3: 149-216.
 • 15. KRISZTAFOWICZ N.J., 1897a — Jurskija obrazowania w okrestnostiach g. Łukowa, Siedlecko gubernii. Jeżegodn. Geolog. Miner. Rossii, 2: 8-13. Nowaja Aleksandria.
 • 16. KRISZTAFOWICZ N.J., 1897b — Kratki otczot ob isledowaniach miełowych otłożenij w Lublinskoj i Radomskoj gubernii. Mat. dla geologii Rossii. 18: 159-170. St. Petersburg.
 • 17. KRISZTAFOWICZ N.J., 1899 — Litołogiczeskij charakter, fauna, stratygrafia i wozrost miełowych otłożenij na territorii Lublin- skoj i Radomskoj gubernij. Mat. dla geologżi Rossii, 19: 1-19. St. Petersburg.
 • 18. KRISZTAFOWICZ N.J., 1902 — Gidro-geologiczeskoje opisanie territorii goroda Lublina i jego okrestnostiej. Iz ZapisokNowo-Aleksandrijskago Instituta Sielskogo Choziajstwa i Lesowodstwa, 15, 3: 1-293.
 • 19. ŁOMNICKI A.M., 1903 — Krisztafowicz N.J. Hydrogeologiczeskoje opisanie territorii goroda Lublina i jego okrestnostiej. Kosmos, 28: 571-579. Lwów.
 • 20. MAKOWSKI H., 1952 — La faune Callovienne de Łuków en Pologne. Palaeontol. Pol., 4: 1-62.
 • 21. MAKOWSKI H., 1962 — Problem of sexual dimorphism in ammonites. Palaeontol. Pol., 12: 1-92.
 • 22. MAKOWSKI H., 1991 — Dimorphism and evolution of the goniatite Tornoceras in the Holy Cross Mountains. Acta Palaeontol. Pol., 36, 3: 241-254.
 • 23. MARUSZCZAK H., 2003 — Pierwsza monografia geologiczna Wyżyny Lubelskiej i jej autor Nikołaj L Krisztafowicz (1866- 1941). Kwart. Hist. Nauki, 1/2: 109-121.
 • 24. MICHALSKI A., 1884 — Predwaritelnyj otczot po komandirowkie 1883 goda. Izw Geol. Komit., 3: 215-254. S. Peterburg.
 • 25. NARKIEWICZ M., RACKI G., WRZOŁEK T., 1990 — Litostratygrafia dewońskiej serii stromatoporoidowo-koralowcowej w Górach Świętokrzyskich. Kwart. Geol., 34, 3: 433-456.
 • 26. NIECHWEDOWICZ M., TRAMMER J., 2007 — Hydroddynamically controlled anagenetic evolution of Famennian goniatites from Poland. Acta Palaeontol. Pol., 52, 1: 63-75.
 • 27. NOWAKOWSKI Z., CZARNIECKI S., 1970 — Kriśtafowić Nikołaj (1866-1941). Polski SłownikBiograficzny. 15, 2: 309. Ossolineum, Wrocław.
 • 28. OZONKOWA H., 1977 - Problemy paleozoiku Gór Świętokrzyskich w pracach Dymitra Nikolajewicza Sobolewa. Geologia, 2: 139-227.
 • 29. PAJCHLOWA M., 1957 — Dewon w profilu Grzegorzowice - Skały. Biul. Inst. Geol., 122: 145-254.
 • 30. POŻARYSKA K., 1952 — Zagadnienia sedymentologiczne gómego mastrychtu i danu okolic Puław. Biuletyn PIG, 81: 1-104.
 • 31. POŻARYSKI W., 1938 — Stratygrafia senonu w przełomie Wisły między Rachowem i Puławami. Biuletyn PIG, 6: 1-96.
 • 32. RACKI G., 2014 — Dmitri Sobolev and other forgotten forerunners of mass extinction science and volcanic catastrophism. Acta Palaeont. Pol., 59, 4: 1006-1008.
 • 33. RÓŻKOWSKA M., 1956 — Pachyphyllinae from the middle devonian of the Holy Cross Mts. (Pachyphyllinae ze środkowego dewonu Gór Świętokrzyskich, cz. 1.). Acta Palaeont. Pol., 1, 4, 271-330.
 • 34. SOBOLEW D., 1900 — Osnownyje czerty stratygrafii i tiektoniki syluryjskich otlożenij Kielecko-Sandomirskogo krjaża. Prot Tr. Obsz. Jestjestwoispyt. Warsz. Uniwer.: 1-36. Warszawa.
 • 35. SOBOLEW D., 1901 — Fauna drewniejszych sredniedewońskich otlożenij Carstwa Polskogo. Tr. Obsz. Jes jestwoispytat. Warsz. Uniwer., Otd. biologii, 11: 1-8. Warszawa.
 • 36. SOBOLEW D., 1902 — Dewońskie otłożenija profila Grzegorzowice-Skały-Włochi. Izw Warsz. Politechn. Inst., 2: 81-107. Warszawa.
 • 37. SOBOLEW D., 1904 — Zur Stratigaphie des oberen Mitteldevons im polnischen Mittelgebirge. Dtsch. Geol. Gesell., Bd. 56: 63-72. 1902
 • 38. SOBOLEW D., 1909 — Srednij dewon Kielecko-Sandomirskogo krjaża. Materialy dla geologii Rossii, 24: 41-536. St. Petersburg-Moskwa.
 • 39. SOBOLEW D., 1910 — Ob obszczem charaktierie tektoniki Kielecko-Sandomirskogo krjaża. Izw Warsz. Politechn. Inst.2: 1-59. Warszawa.
 • 40. SOBOLEW D., 1911a — Putiewoditiel dla geologiczeskoj ekskursji w Kielecko-Sandomirskij krjaż. Izw Warsz. Politechn. Inst.: 1-55. Warszawa.
 • 41. SOBOLEW D:, 1911b — O famenskom jaruse Kielecko-Sandomirskogo krjaża. Jeżegodn. Geolog. Miner. Rossii, 13: 35-41.
 • 42. SOBOLEW D., 1912a — O werkhnem neodewone okrestnostiej Kielc. Izw. Warsz. Politechn. Inst., 1: 1-14, Warszawa.
 • 43. SOBOLEW D., 1912b — O werkhniem neodewone Łagowa. Izw. Warsz. Politechn. Inst., 3: 1-32. Warszawa.
 • 44. SOBOLEW D., 1913 — Ob osobiennostiach geologiczeskogo strojenia sewernoj i jużnoj czasti Carstwa Polskogo. Izw Warsz, Politechn. Inst., 1: 1-37. Warszawa.
 • 45. SOBOLEW D., 1914a — Nabroski po filogenii goniatitow. Izw. Warsz. Politechn. Inst., 1: 1-199. Warszawa.
 • 46. SOBOLEW D., 1914b — Uber Clymenien und Goniatiten. Palaontologische Zeitschrift, 1: 348-378.
 • 47. SOBOLEW D., 1924 — O wozrastie zigmuntowskogo konglomierata. Biul. Mosk. Ob-wa Ispyt. Prirody, otd. Geol., 1, 1/2: 71-87.
 • 48. SOBOLEW D., 1926a — O wozrastie swientokrziskogo kwarcita i o tjektonikie sjewernoj muldy Kielecko-Sandomirskogo krjaża. Tr Charkow Ob-wa Ispyt. Prirody. 50: 131-146.
 • 49. SOBOLEW D., 1928 — Ziemla i żyzń. O priczynach wymierania organizmow. T. 3: 1-75. Kiev.
 • 50. STRZEMSKI M., 1965 — Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i leśnictwa w Puławach w latach 1869-1914. W Pamiętnik Puławski, Puławy 1862-1962. Zeszyt jubileuszowy (red. M. Strzemski): 26-74. IUNG, Puławy.
 • 51. STARODUBCEWA I.A., 2005 — N.L Krisztafowicz - geolog, izdatiel, pedagog. Biul. Mosk. Ob-wa Ispyt. Prirody, otd. Geol., 80, 4: 85-93.
 • 52. TURNAU E., RACKI G., 1999 — Givetian palynostratigraphy and palynofacies: new data from the Bodzentyn Syncline (Holy Cross Mountains, central Poland). Reu Paleobot. Palynol., 106, 3/4: 237-271.
 • 53. WEDEKIND R., 1913 — Beitrage zur Kenntnis des Oberdevon am Nordrande des Rheinischen Gebirges, 2. Zur Kenntnis der Prolobitiden. Neues Jahrb. Mineral., Geol. und Paldontol., 1: 78-95.
 • 54. WORONCOWA-MARCINOWSKA T., 2006 — Upper Devonian goniatites and co-occurring conodonts from the Holy Cross Mountains: studies of the Polish Geological Institute collections. Ann. Soc. Geol. Pol., 76, 2: 113-160.
 • 55. WORONCOWA-MARCINOWSKA T., 2012 — Middle Devonian conodonts and structural implications for Świętomarz-Śniadka section (Holy Cross Mountains). Ann. Soc. Geol. Pol., 82, 4: 349-360.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c6557da2-59ad-432e-aafd-a789eebcf3a4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.