PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego w logistyce

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Determinants of economic security in logistic
Konferencja
Krajowa Konferencja Naukowa „Wielowymiarowość współczesnej logistyki” (14-15.11.2019 ; Warszawa, Polska)
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
The articule shows the essence of security, in a special way the essence of economic security is presented, structure and the basic problems connected with it, as well as general factors of that security. The authors shows important problems, looks at the logistic of enterprises from the side of economic security, presents the basic determinants of economic security to which thay should pay attention in logistic, including financial, organizational – managment, international and technological – development issues. At the same time, the articls shows how enterpises should operate in order to stay on the market and be able to gain a competitve advantage on the market.
PL
Artykuł ukazuje istotę bezpieczeństwa, w szczególnej mierze przedstawiona jest istota bezpieczeństwa ekonomicznego, jego podział struktura i podstawowa problematyka z nim związana oraz ogólne czynniki tegoż bezpieczeństwa. Autorka ukazuje ważną problematykę, spojrzenia na logistykę przedsiębiorstw od strony bezpieczeństwa ekonomicznego, przedstawia podstawowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego na jakie należy, zwrócić uwagę w logistyce, m.in. kwestie finansowe, oragnizacyjno – zarządcze, międzynarodowe oraz technologiczno – rozwojowe. Jednocześnie artykuł ukazuje w jaki sposób przedsiębiorstwa powinny funkcjonować, ażeby utrzymać się na rynku i mieć możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.
Rocznik
Tom
Strony
168--182, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Instytut Socjologii; kierunek Ekonomia Katedra Zarządzania , a.dziurny@uksw.edu.pl;
Bibliografia
 • 1. Banaszyk, P. Gołembska, E. (2017). Logistyka w biznesie międyznarodowym. Warszawa: Wydawnictwo WNT.
 • 2. Bielecki, M. Galińska, B. Walaszczyk, A. (2018). Zarządzanie logistyką – aktual-ne problemy i wyzwania. Łódź: Monografie Politechnika Łódzka.
 • 3. Cieślarczyk, M. (1998). Psychospołeczne i organizacyjne elementy bezpieczeństwa i obronności, rozprawa habilitacyjna. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • 4. Cieślarczyk, M. (2009). Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania proble-mów bezpieczeństwa i obronności państwa. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • 5. Gołembska, E. Bentyn, Z. Gołembski, M. (2017). Logistyka usług. Warszawa: PWN.
 • 6. Gołembska, E. (2010). Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 • 7. https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/item/4375-finansowe-aspekty-lancucha-dostaw--zorientowanie-na-koszt-a-wartosc-w-logistyce ( 12.07.2019)
 • 8. Izdebski, H. Kulesza, M. (1999). Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa: Liber.
 • 9. Jakubczyk, R. (red.). (2006). Bezpieczeństwo narodowe Polski w XX wieku. Wyzwania i strategie. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
 • 10. Księżopolski, K. M. (2004). Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania. Warszawa: Kolor Plus.
 • 11. Lach, Z. Łuszczak, A. (2004). Geografia bezpieczeństwa. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • 12. Ocicka, B. (red.). 2017. Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Warszawa: PWN;
 • 13. Rutkowski, K. (2016). Zarządzanie Łańcuchem dostaw w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Warszawa: Oficyna wydawnicza SGH;
 • 14. Sienkiewicz, P. Świeboda, H. Płaczek, J. (2006). Analiza systemowa bezpieczeń-stwa ekonomicznego. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, 65(4).
 • 15. Stachowiak, Z. (2009). Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa wobec powracającego dylematu: rynek czy państwo?. W A. Piotrowska-Piątek, P. Ruczkowski (red.), Wyzwania w systemie bankowym w XXI wieku. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
 • 16. Stachowiak, Z. (2012). Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego. Ujęcie instytucjonalne. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • 17. Stachowiak, Z. Kurek, S. Kurek, S.T. (2003). Bezpieczeństwo ekonomiczne RP. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • 18. Stańczyk, J. (1996). Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • 19. Stęplewski, B. (2019). Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa. Warszawa: Difin;
 • 20. Strzelecki, Z. (red.). (2011). Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • 21. Świniarski, J. (2008). Bezpieczeństwo w ujęciu aksjologicznym. W M. Lisiecki (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c5f75709-dbd2-4330-8656-21f215f4ff09
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.