PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rtęć : źródła uwalniania do środowiska, wskaźniki zanieczyszczenia, zagrożenia dla zdrowia ludzi i rola edukacji

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Mercury : sources of release into environment, pollution indicators, threats to human health and the role of education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono stan wiedzy na temat źródeł uwalniania rtęci do środowiska i związanych z tym zagrożeń dla człowieka i innych organizmów.
Czasopismo
Rocznik
Strony
1227--1233
Opis fizyczny
Bibliogr. 92 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • Instytut Medycyny Wsi, Lublin
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, Jarosław
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Bibliografia
 • [1] L.J. Goldwater, Mercury. A history of quicksilver, York Press, Baltimore 1972.
 • [2] M. Cyran, M. Florek-Łuszczki, M. Czarny-Działak, Przem. Chem. 2019, 98, nr 11, 1773.
 • [3] S.M. Pier, Texas Rep. Biol. Med. 1975, 33, nr 1, 85.
 • [4] D.W. Boening, Chemosphere 2000, 40, nr 12, 1335.
 • [5] H. Gibb, K.G. O’Leary, Environ. Health Perspect. 2014, 122, nr 7, 667.
 • [6] T. Olkuski, Polityka Energet. 2007, 10, nr 2, 603.
 • [7] B. Gworek, J. Rateńska, Ochr. Środow. Zasobów Naturalnych 2009, nr 41, 614.
 • [8] N.E. Selin, Annu. Rev. Environ. Resour. 2009, 34, 43.
 • [9] M. Bonsignore, N. Andolfi, M. Barra i in., Environ Res. 2016, 150, 592.
 • [10] D. Durnford, A. Dastoor, D. Figueras-Nieto i in., Atmos. Chem. Phys. 2010, 10, nr 13, 6063.
 • [11] C.J. Lin, P. Pongprueksa, S.E. Lindberg i in., Atmos. Environ. 2006, 40, nr 16, 2911.
 • [12] C.T. Driscoll, R.P. Mason, H.M. Chan, D.J. Jacob, N. Pirrone, Environ. Sci. Technol. 2013, 47, nr 10, 4967.
 • [13] WHO. Environmental health criteria 101: Methylmercury. World Health Organization Geneva, International Programme on Chemical Safety, 1990.
 • [14] N.E. Selin, D.J. Jacob, Atmos. Environ. 2008, 42, nr 21, 5193.
 • [15] N. Pirrone, I. Allegrini, G.J. Keeler i in., Atmos. Environ. 1998, 32, nr 5, 929.
 • [16] Z. Grudziński, A. Kowalczyk, Zesz. Nauk. Inst. Gosp. Surowcami Mineral. Energią PAN 2016, 95, 215.
 • [17] https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29830/GMAKF_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp 14 lutego 2020 r.
 • [18] A. Ryaboshapka, R. Bullock, R. Ebinghaus i in., Atmos. Environ. 2002, 36, nr 13, 3881.
 • [19] O.R. Bullock Jr., K. Brehme, Atmos. Environ. 2002, 36, nr 13, 2135.
 • [20] I. Bojakowska, G. Sokołowska, Biul Państw. Inst. Geol. 2001, nr 394, 5.
 • [21] https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27579/GMA2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp 14 lutego 2020 r.
 • [22] W.C. Kerfoot. S.L. Harting, R. Rossmann i in., Geochem.: Exploration, Environ., Analysis 2002, 2, nr 2, 185.
 • [23] C. Deng, C. Zhang, L. Li i in., Appl. Geochem. 2011, 26, nr 2, 154.
 • [24] UNEP: Global Mercury Assessment, Tech. Rep., UNEP, Geneva, Switzerland 2002, http://www.eurocbc.org/final-assessment-report-25nov02.pdf, dostęp 14 lutego 2020 r.
 • [25] EU, 2001. Ambient air pollution by mercury (Hg). Position paper. The European Commission Report, https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/pp_mercury.pdf, dostęp 14 lutego 2020 r.
 • [26] Praca zbiorowa, Rtęć w polskim węglu kamiennym do celów energetycznych i w produktach jego przeróbki (red. B. Białecka, I. Pyka), Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2016.
 • [27] Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2014–2015 w układzie klasyfikacji SNAP. Raport syntetyczny, KOBiZE, 2017, https://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/krajowa_inwentaryzacja_emisji/Bilans_emisji_za_2017.pdf, dostęp 14 lutego 2020 r.
 • [28] M. Bonsignore, N. Andolfi, M. Barra, Environ. Res. 2016, 150, 651.
 • [29] E. Ha, N. Basu, S. Bose-O’Reilly, Environ. Res. 2017, 152, 419.
 • [30] A. Kabata-Pendias, H. Pendias, Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 • [31] D. Palheta, A. Taylor, Sci. Total Environ. 1995, 168, nr 1, 63.
 • [32] P.C. Frederick, M.G. Spalding, R. Dusek, Environ. Toxicol. Chem. 2002, 21, nr 1, 163.
 • [33] J.J. Berzas Nevado, R.C. Rodríguez Martín-Doimeadios, R. Mateo i in., Environ. Res. 2012, 112, 58.
 • [34] D. Mergler, H.A. Anderson, L.H. Chan i in., Ambio 2007, 36, nr 1, 3.
 • [35] A.M. Scheuhammer, M.W. Meyer, M.B. Sandheinrich i in., Ambio 2007, 36, nr 1, 12.
 • [36] J. Szkoda, A. Nawrocka, M. Kmiecik, Ochr. Środow. Zasobów Naturalnych 2011, 48, 475.
 • [37] P. Duma, M. Pawlos, M. Rudy, Bromat. Chem. Toksykol. 2012, 45, nr 1, 94.
 • [38] J. Gasparik, M. Dobias, M. Capcarova i in., J. Environ. Sci. Health, Part A 2012, 47, nr 9, 1212.
 • [39] M. Lazarus, A. Prevendar Crnic, N. Bilandžić, Arh. Hig. Rada Toksikol. 2014, 65, nr 3, 281.
 • [40] B.C. Scudder, L.C. Chaser, D.A. Wentz i in., Mercury in fish, bed sediment, and water from streams across the United States, 1998–2005. U.S. Dept of Interior, Report 2009-5109, Reston 2009.
 • [41] E. Stężyca, J. Bzdęga, K. Pawlikowska i in., Prob. Hig. Epidemiol. 2005, 86, 27.
 • [42] M. Gochfeld, Ecotoxicol. Environ. Saf. 2003, 56, nr 1, 174.
 • [43] Y. Anan, T. Kunito, S. Tanabe i in., Mar. Pollut. Bull. 2005, 51, nr 8–12, 882.
 • [44] J.P. Meador, D.W. Ernest, A.N. Kagley, Sci. Total Environ. 2005, 339, nr 1–3, 189.
 • [45] K. Julshamn, B.E. Grosvik, K. Nedreaas, Sci. Total Environ. 2006, 372, nr 1, 345.
 • [46] J. Kojadinovic, M. Potier, M. Le Corre i in., Environ. Pollut. 2007, 146, nr 2, 548.
 • [47] R.B. Voegborlo, H. Akagi, Food Chem. 2007, 100, nr 2, 853.
 • [48] C. Afonso, H.M. Lourenço, A. Dias i in., Food Chem. 2007, 101, nr 1, 120.
 • [49] M. Tuzen, Food Chem. Toxicol. 2009, 47, nr 8, 1785.
 • [50] L. Polak-Juszczak, Chemosphere 2009, 76, nr 10, 1334.
 • [51] N. Bilandžić, M. Dokić, M. Sedak, Food Chem. 2011, 124, nr 3, 1005.
 • [52] M.F. Wolfe, S. Schwarzbach, R.A. Sulaiman, Environ. Toxicol. Chem. 1998, 17, 146.
 • [53] A.M. Scheuhammer, Environ. Pollut. 1987, 46, nr 4, 263.
 • [54] D.C. Evers, N.M. Burgess, L. Champoux i in., Ecotoxicology 2005, 14, nr 1-2, 193.
 • [55] A.M. Scheuhammer, M.W. Meyer, M.B. Sandheinrich i in., A. J. Hum. Environ. 2007, 36, nr 1, 12.
 • [56] S. Dobson, P.D. Howe, M. Gilbert i in., Mercury-Environmental aspects. International Programme on Chemical Safety IPCS INCHEM. Chemical Safety Information from Intergovermental Organizations, WHO, Geneva 1989.
 • [57] M. Horvat, Anal. Bioanal. Chem. 2002, 374, nr 6, 981.
 • [58] M. Gochfeld, Ecotoxicol. Environ. Saf. 2003, 56, nr 1, 174.
 • [59] N. Pirrone, M. Wichmann-Fiebig, Atmos. Environ. 2003, 37, nr 1, S3.
 • [60] K. Schlüter, Environ. Geol. 2000, 39, nr 3, 249.
 • [61] J.J. Rytuba, Environ. Geol. 2003, 43, nr 3, 326.
 • [62] A. Kabata-Pendias, H. Pandias, Trace elements in soils and plants, CRC Press, Boca Raton 2001.
 • [63] S. Rémy, P. Prudent, C. Hissler i in., Chemosphere 2003, 52, nr 3, 635.
 • [64] F.M.G. Tack, T. Vanhaesebroeck, M.G. Verloo i in., Environ. Pollut. 2005, 134, nr 1,173.
 • [65] E.D. Stein, Y. Cohen, A.M. Winer, Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 1996, 26, nr 1, 1.
 • [66] M. Mania, M. Wojciechowska-Mazurek, K. Starska i in., Rocz. Państw. Zakł. Hig. 2012, 63, nr 3, 257.
 • [67] T.D. Brown, D.N. Smith, R.A. Hargis i in., J. Air Waste. Manage. Assoc. 1999, 49, nr 6, 1.
 • [68] C.M. Smith, L.J. Trip, Ecotoxicology 2005, 14, 19.
 • [69] H.G. Abadin, B.F. Hibbs, H.R. Pohl, Toxicol. Ind. Health 1997, 13, nr 4, 495.
 • [70] O. Januszk, J. Kałuża, Kosmos 2019, 68, nr 2, 269.
 • [71] R.C. Marques, J.G. Dórea, J.V.E. Bernardi i in., Cogn. Behav. Neurol. 2009, 22, nr 2, 134.
 • [72] I. Al-Saleh, N. Shinwari, A. Mashhour, Biol. Trace. Elem. Res. 2003, 96, 21.
 • [73] H. Drexler, K.H. Schaller, Environ. Res. 1998, 77, nr 2, 124.
 • [74] Health effects of mercury. Mercury falling: an analysis of mercury pollution from coal-burning power plants, Environmental Working Group, Washington 1999.
 • [75] P. Houeto, P. Sandouk, F.J. Baud i in., Hum. Exp. Toxicol. 1994, 13, nr 12, 848.
 • [76] K.A. Graeme, C.V. Pollack, J. Emerg. Med.1998, 16, nr 1, 45.
 • [77] Q. Wang, D. Kim, D.D. Dionysiou i in., J. Environ. Pollut. 2004, 131, nr 2, 323.
 • [78] A. Affelska-Jercha, Med. Pr. 1999, 50, nr 4, 305.
 • [79] L. Barregard, B. Högstedt, A, Schütz i in., Scand. J. Work Environ. Health 1991, 17, nr 4, 263.
 • [80] H. Frumkin, R. Letz, P. L. Williamsiin., Am. J. Ind. Med. 2001, 39, nr 1, 1.
 • [81] M. Cyrana, M. Florek-Łuszczki, M. Czarny-Działak i in., Przem. Chem. 2019, 98, nr 11, 1773.
 • [82] H. Langauer-Lewowicka, M. Zając-Nędza, Neurol. Neurochir. Pol. 1997, 31, nr 5, 905.
 • [83] J.M. Yang, Q.Y. Chen, X.Z. Jiang, Am. J. Ind. Med. 2002, 42, nr 5 403.
 • [84] T.W. Clarkson, L. Magos, G.J. Myers, N. Engl. J. Med. 2003, 349, nr 18, 1731.
 • [85] D. Peplow, S. Augustine, Environ. Sci.-Proc. Imp. 2014, 16, nr 10, 2415.
 • [86] H. Czajka, J. Wysocki, [w:] Szczepienia w profilaktyce chorób zakaźnych. Vademecum (red. H. Czajka, J. Wysocki), Wyd. Help-Med, Kraków 2010, 150.
 • [87] L.E. Taylor, A.L. Swerdfeger, G.D. Eslick, Vaccine 2014, 32, nr 29, 3623.
 • [88] E. Ochwanowska, M. Czarny-Działak, I. Żeber-Dzikowska i in., Przem. Chem. 2019, 98, nr 10, 1614.
 • [89] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, Dz. Urz. UE L 364/5, 20.12.2006.
 • [90] K.A. Björnberg, M. Vahter, K.P. Grawé i in., Sci. Total Environ. 2005, 341, nr 1–3, 45.
 • [91] G. Guzzi, C.A.M. La Porta, Toxicology 2008, 244, nr 1, 1.
 • [92] J. Angerer, U. Ewers, M. Wilhelm, Int. J. Hyg. Environ. Health 2007, 210, nr 3/4, 201.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c5c7905c-e6ac-441a-87e7-63492cd37f34
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.