Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c569c923-c447-45a9-9e83-0aceebfa4cf4

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Dukla w średniowieczu. Prolegomena do badań

Autorzy Figurska-Dudek, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Dukla in the Middle Ages. Deliberations on research
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Dukla jest miastem położonym w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, około 20 km na południe od Krosna. Na jej rozwój miały wpływ trakty handlowe, w tym prowadzący przez miasto Trakt Węgierski. Artykuł porusza problematykę dotyczącą powstania miasta Dukla ze szczególnym uwzględnieniem pierwotnej lokacji wsi, na której fragmentach w latach ok. 1380–1402 usytuowano miasto. Zarówno lokacja wsi, jak też miasta nie była procesem jednoetapowym. Średniowieczny rodowód miasta, bogata historia oraz interesujący układ urbanistyczny skłaniają do przeprowadzenia głębokiej analizy przestrzennej oraz wykonania badań architektoniczno-urbanistycznych z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku badań historycznych. Artykuł stanowi wstęp do badań nad zmianami przestrzennymi i terenowymi, które miały wpływ na dzisiejszy obraz Dukli.
EN Dukla is a town located in the Podkarpackie Province, in the district of Krosno, about 20 km south of Krosno. Its development was infl uenced by trade routes, including the Hungarian Route that led through the town. The article raises the issues concerning the founding of the town of Dukla with particular emphasis on the original location of the village, which fragments were used in the years approx. 1380–1402 to locate the town. Both the location of the village and the town were not a one-step process. The medieval origins of the town, its rich history and interesting urban layout tend to carry out a deep spatial analysis and execution of architectural and urban studies, taking into account the existing historical research achievements. The article is an introduction to the study of spatial and terrain changes, which infl uenced the current image of Dukla.
Słowa kluczowe
PL Dukla   Średniowiecze   układ urbanistyczny  
EN Dukla   Middle Ages   urban planning  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2015
Tom Nr 42
Strony 91--100
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il.
Twórcy
autor Figurska-Dudek, J.
  • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Bibliografia
[1] Kamiński A. Nieznane karty z dziejów Dukli. In: Prace z dziejów Polski feudalnej ofi arowane Romanowi Grodeckiemu w 70. rocznicę urodzin. SHG Kraków, Warszawa, 1960.
[2] Kiryk F. Rozwój urbanizacji Małopolski XIII--XV w. Województwo krakowskie (powiaty południowe). In: Prace monografi czne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Kraków, 1985.
[3] Kiryk F. Stosunki handlowe Jasła i miast okolicznych z miastami słowackimi w XV wieku. In: Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego. Kraków, 1964.
[4] Kozakiewicz L. Dukla. Studium historyczno-urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzennego. Archiwum Delegatury WUOZ w Krośnie, Warszawa, 1964.
[5] Krasnowolski B. Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku. Cz. I. Miasta Ziemi Krakowskiej chronologia procesów osadniczych i typologia układów urbanistycznych. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2004.
[6] Krasnowolski B. Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku. Cz.II. Katalog lokacyjnych układów urbanistycznych. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2004.
[7] Kuśnierz-Krupa D. Jaśliska w średniowieczu na tle miast powiatu bieckiego. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2013.
[8] Malczewski J. Miasta między Wisłoką a Sanem do początku XVI w. Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, PWSW w Przemyślu, Rzeszów, 2006.
[9] Świeykowski E. Monografia Dukli. In: Studia z historii sztuki i kultury XVIII w. w Polsce. T. I. Kraków, 1903.
[10] Wyrozumski J. Początki miast w rejonie jasielskim. In: Garbacik J. (ed.) Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego. Kraków, 1964.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c569c923-c447-45a9-9e83-0aceebfa4cf4
Identyfikatory
DOI 10.17425/WK42DUKLA