PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Systemy oddymiające garaży i parkingów podziemnych: cel stosowania, aktualne przepisy i zalecenia, wytyczne projektowe, zadania urządzeń wentylacji oddymiającej. Część 1

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Smoke exhausting systems for garages and underground car parks: the purpose, current regulations and design recommendations. Part 1
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obecnie wokół nas znajduje się niezliczona ilość galerii, centrów handlowych, restauracji czy też hoteli. W większości przypadków projektuje się je z przewidzianymi wcześniej garażami, tak aby były jeszcze atrakcyjniejsze dla osób przyjezdnych oraz bardziej konkurencyjne dla innych budynków znajdujących się w pobliżu. Aktualnie obecność czy też odwiedziny takiego centrum handlowego lub ośrodka wypoczynkowego nie jest dla nas czymś nadzwyczajnym, lecz tak naprawdę bardzo małe grono osób zdaje sobie sprawę z obecności i tym samym złożoności systemu oddymiania garaży i parkingów (głównie podziemnych), dzięki którym takie obiekty są w stanie zaoferować wiele miejsc postojowych dla samochodów, minimalizując ryzyko i straty w przypadku wystąpienia pożaru.
EN
Nowadays there are lots of commercial centres, restaurants or hotels all around us. They are usually equipped with special car parks for the visitors’ convenience and market competitiveness. A visit in commercial centers is common activity now, while smoke exhausting systems installed in garages (mainly underground) are noticed by very few persons. But only thanks to these systems such object are able to offer lots of places for visitors’ cars with minimal risk of fire and damages caused by fire.
Rocznik
Tom
Strony
42--46
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polity¬ki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz1833) wraz ze zmianami z 10 października 2005 r.
 • 2. Ustawa z dnia 71ipca 1994 r, Prawo bu¬dowlane (Dziennik Ustaw rok 2013 poz. 1409 ze zm.)
 • 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowe¬go zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 462 ze zm.
 • 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Bu¬downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczeg6lo¬wego zakresu i formy projektu budowla¬nego (Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 462 ze zm.)
 • 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa¬runków technicznych, jakim powinny odpo¬wiadać budynki i ich usytuowanie (Dzien¬nik Ustaw rok 2002 nr 75 poz.. 690 ze zm.
 • 6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw rok 2009 nr 178 poz. 1380 ze zm.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Spraw We¬wnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw rok 2003 nr 121 poz. 1137 ze zm.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Spraw We¬wnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony prze¬ciwpożarowej budynków, innych obiek-tów budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw rok 2010 nr 109 poz. 719)
 • 9. Rozporządzenie Ministra Spraw We¬wnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożaro¬wych (Dziennik Ustaw rok 2009 nr 124 poz. 1030)
 • 10. SS 7346-7:2006 Components for smoke and heat control systems - Part 7: Code of practice on functional recommenda¬tions and calculation methods for smoke and heat control systems for cevered car parks
 • 11. NSN S 21-208-2:2006 Fire protection in buildings - Desing and calculation 0' smoke and heat extraction installations Part 2: Covered car parking buildings
 • 12. Recknagel H., Schramek ER., Kompen¬dium wiedzy - Ogrzewnictwo, Klimaty¬zacja, Ciepła Woda, Chłodnictwo. Wyd. OMNI SCALA, Wrocław 2006
 • 13. Konferencja pożarnicza pt. "Systemy oddymiania wykorzystujące wentylację strumieniową do skutecznego usuwania gazów CO i LPG przed i w trakcie poża¬ru", ONO Project, Sopot 17.09.2015 r
 • 14. Konferencja pożarnicza pt. "Systemy oddymiania wykorzystujące wentylację strumieniową do skutecznego usuwania gazów CO i LPG przed i w trakcie poża¬ru", ONO Project, Zakopane 04.11.2015 - 06.11.2015 r.
 • 15. Prezentacja produktowa firmy SCROL Sp. z 0.0. przygotowana na cele konfe¬rencji pożarniczych oraz Forum Wenty1a¬cja, Warszawa 2015
 • 16. Król M., Mazurek M.: "Wentylacja poża¬rowa, poradnik projektanta", Flakt Soven Sp. z 0.0.
 • 17. http://magazynauto.interia.pl/porady eksploatacja/l pg-2864/news-garaz-pod¬ziemny-a-auto-z-lpg,nld,631747, (dostęp 02.02.2015)
 • 18. http://wwwAclubbers.com.pl/world-new¬s/750945-wybuchla-instalacja-lpg-w-sa¬mochodzie-dwoje-rannych.html, (dostęp 02.02.2015)
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c514ebf9-60a9-4770-9cc2-bb34d1f5e0b8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.