PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kolejowy system zarządzania kryzysowego w świetle ochrony infrastruktury krytycznej

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
The railway crisis management system in the light of critical infrastructure protection
Konferencja
Krajowa Konferencja Naukowa „Wielowymiarowość współczesnej logistyki” (14-15.11.2019 ; Warszawa, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Bezpieczeństwo w transporcie można określać zarówno w kontekście przerw w dostawach, jak i zagrożeń powstałych w systemie transportowym (niepoprawne działanie, czy celowe ataki). Transport kolejowy nie jest wolny od tego typu ryzyka, a zatem powstał w Polsce Kolejowy system zarządzania kryzysowego. Artykuł rozpoczyna się od zdefiniowania infrastruktury krytycznej, (wraz ze wskazaniem sposobów jej ochrony w Polsce), a także określenia infrastruktury kolejowej jako elementu infrastruktury krytycznej. Druga część artykułu odnosi się do kolejowego systemu zarządzania kryzysowego i określa podmioty go tworzące, dokumenty wewnętrzne, strukturę, zadania oraz przykłady ćwiczeń. Artykuł kończy się oceną istnienia systemu.
EN
Safety in transport can be defined both in the context of interruptions in supply and threats arising in the transport system (incorrect operation or deliberate attacks). Railway transport is not free from this type of risk, and therefore a polish railway crisis management system was created. The article begins with the definition of critical infrastructure (along with an indication of ways to protect it in Poland), as well as defining railway infrastructure as part of critical infrastructure. The second part of the article refers to the railway crisis management system and defines the entities creating it, internal documents, structure, tasks, and examples of exercises. The article ends with an assessment of the existence of the system.
Rocznik
Tom
Strony
183--193, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 31 poz., tab.
Twórcy
Bibliografia
 • Bańko, M. (2005). Wielki słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czechowski, P. (2014). Gospodarka terenami zarządzanymi przez kolej na tle obowiązującego systemu prawa. W J. Wołejszo, R. Paszkowski, W. Nyszk, & K. Szeląg, Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (s. 235–238). Warszawa: AON.
 • Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony. , Pub. L. No. 32008L0114 (2008).
 • Dziembowski, Z. (1985). Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna. Ekonomista, (4–5).
 • Europejska Komisja Gospodarcza, Eurostat, & ITF. (2009). Ilustrowany słownik statystyk transportu. Luksemburg.
 • Grzywacz, W. (1982). Infrastruktura transportu: charakterystyka, cechy, rozwój. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
 • Grzywacz, W., & Burnewicz, J. (1989). Ekonomika transportu. Warszawa: WKiŁ.
 • GUS. (2018). Transport - wyniki działalności w 2017 roku. Warszawa.
 • J. S. K. (2016). Ćwiczenia aplikacyjno – taktyczne pod kryptonimem Peron 2016. Pobrano 17 maj 2019, z Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW website: https://duw.pl/czk/aktualnosci/12088,Cwiczenia-aplikacyjno-taktyczne-pod-kryptonimem-Peron-2016.html
 • Klaver, M., Nieuwenhuijs, A., & Luiijf, E. (2011). RECIPE Good Practices Manual for CIP Policies.
 • Kopaliński, W. (1983). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Koźlak, A. (2010). Ekonomika transportu: teoria i praktyka gospodarcza. Gdańsk: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Neider, J. (2008). Transport międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne.
 • NIK. (2017). Bezpieczeństwo przewozów kolejowych - Informacja o wynikach kontroli. Warszawa.
 • Opara, K. (2018). Ćwiczenie „KOLEJ 2018”. Pobrano 17 maj 2019, z https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,6755,cwiczenie-kolej-2018.html
 • PKP PLK. (2009). Załącznik do zarządzenia Nr 1/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kole-jowe S.A. z dnia 9 lutego 2009 r., Wykaz linii Id-12 (D-29), stan na dzień 04 stycznia 2019r. Warszawa.
 • PKP PLK. (2017a). Regulamin sieci 2018/2019. Warszawa.
 • PKP PLK. (2017b). Zasady organizacji kolejowego systemu zarządzania kryzysowego w czasie wystąpienia zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz budynkach budowlach przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy. Warszawa.
 • PKP PLK. (2018). Załącznik 16 do Regulaminu sieci 20108/2019 - Wykaz linii kolejowych o szerokości torów 1435 mm zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przyporządkowaniem im cennikowych kategorii obowiązujących od 10 marca 2019 r.
 • Podkarpacki UW w Rzeszowie. (2018). „Stacja Przeworsk” - ćwiczenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Pobrano 17 maj 2019, z https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/stacja-przeworsk-cwiczenie-wojewodzkiego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego/
 • RCB. (2018). Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej - tekst jednolity. RCB.
 • RCB. (2018, listopad 23). Ćwiczenia zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej PACE 18 – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pobrano 17 maj 2019, z https://rcb.gov.pl/cwiczenia-zarzadzania-kryzysowego-pace-18/
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym. , (2013).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. , (2010).
 • Tarski, I. (1973). Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe”. , (1995).
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. , (2007).
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. , (2003).
 • UTK. (2017). Sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego w 2016 r. Warszawa.
 • Wojewódzka-Król, K. (2002). Podstawy teoretyczne rozwoju i finansowania infrastruktury transportu. W K. Wojewódzka-Król (Red.), Rozwój infrastruktury transportu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Zalewski, P., Drewnowski, A., & Siedlecki, P. (2004). Technologia transportu kolejowego. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c4b06d64-22b7-4b8f-9ae4-5fa9405b4c54
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.