PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Comprehensive energy diagnostics carried out in a residential building - a case study

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents the case study of the comprehensive diagnosis of an existing residential building with natural ventilation. The results of quick diagnostics of thermal insulation of the building, the heating system, ventilation, domestic hot water preparation and the quality of the environment in the rooms were presented. Based on the data obtained by measurements, the energy performance of the building was prepared using the building certification calculation method. The energy performance of the building was also prepared using the developed method of determining energy performance based on measurements.
Rocznik
Strony
137--150
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz.
Twórcy
autor
 • Faculty of Energy and Environmental Engineering, The Silesian University of Technology, Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice, Poland
Bibliografia
 • [1] Popiołek Z., Kateusz P. (2017). Comprehensive onsite thermal diagnostics of buildings - Polish practical experience. Architecture Civil Engineering Environment, 10(2), 125-132.
 • [2] Steidl T. ed. (2013). Diagnostyka in situ izolacyjności cieplnej budynków, Tom 1 Poradnika diagnostyki cieplnej budynków (On-site diagnostics of building thermal insulation, Vol.1 of Handbook on Thermal Diagnostics of Buildings), Gliwice, Politechnika Slaska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.
 • [3] Foit H. ed. (2013). Diagnostyka in situ zrodeł ciepła oraz instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej, Tom 2 Poradnika diagnostyki cieplnej budynków (Onsite diagnostics of heat sources and heating and domestic hot water installations, Vol.2 of Handbook on Thermal Diagnostics of Buildings), Gliwice, Politechnika Śląska. Wydział Inzynierii Srodowiska i Energetyki.
 • [4] Trzeciakiewicz Z. ed. (2013). Diagnostyka in situ zrodeł chłodu oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Tom 3 Poradnika diagnostyki cieplnej budynkow (On-site diagnostics of cooling sources, ventilation and air conditioning systems, Vol.3 of Handbook on Thermal Diagnostics of Buildings), Gliwice, Politechnika Śląska. Wydział Inzynierii Srodowiska i Energetyki.
 • [5] Kaczmarczyk J. (ed.) (2013). Diagnostyka in situ środowiska wewnętrznego w budynkach, Tom 4 Poradnika diagnostyki cieplnej budynkow (On-site diagnostics of indoor environment in buildings, Vol.4 of Handbook on Thermal Diagnostics of Buildings), Gliwice, Politechnika Śląska. Wydział Inzynierii Srodowiska i Energetyki.
 • [6] Specjał A. ed. (2013). Metodyka wyznaczania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku na podstawie pomiarow, Tom 6 Poradnika diagnostyki cieplnej budynkow (Method for drawing up a building energy performance certificate based on the measurements, Vol.6 of Handbook on Thermal Diagnostics of Buildings), Gliwice, Politechnika Śląska. Wydział Inzynierii Srodowiska i Energetyki.
 • [7] Popiołek Z. ed. (2013). Kompleksowa diagnostyka cieplna budynkow in situ w praktyce, Tom 5 Poradnika diagnostyki cieplnej budynkow (Comprehensive on-site thermal diagnostics of buildings in practice, Vol.5 of the Guidebook of thermal diagnostics of buildings), Gliwice, Politechnika Śląska. Wydział Inzynierii Srodowiska i Energetyki.
 • [8] Hurnik.M, Specjał. A., Popiołek Z., Kierat W. (2017) Assessment of single-family house thermal renovation based on comprehensive on-site diagnostics, Energy and Buildings Vol.158, 162-171, doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.09.069.
 • [9] Hurnik. M, Specjał. A., Popiołek Z. (2017) On-site diagnosis of hybrid ventilation system in a renovated single-family house, Energy and Buildings Vol.149, 123-132, doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.05.034
 • [10] Specjał A., Bartosz D. (2016). Determination of the seasonal heat consumption based on the short-term measurements in the building, Journal of Building Physics, Vol.40 (6), doi:10.1177/1744259116637617
 • [11] Bartosz D., Specjał A. (2017). Estimation of the seasonal demand for cooling based on the short-term data, Architecture Civil Engineering Environment, 10(2), 133-143.
 • [12] Kaczmarczyk J., Lipczynska A., Kateusz P. (2017). Indoor environment quality evaluation in dwellings. Polish case study. Architecture Civil Engineering Environment, 10(4), 163-171.
 • [13] EN ISO 6946:2007 Buiding components and building Elements - Thermal resistance and Thermal transmittance - Calculation.
 • [14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 t.j.). (Regulation of the Minister of Infrastructure on the technical conditions to be met by buildings and their location) of 12 April 2002 (Journal of Laws 2015, item 1422).
 • [15] EN 15316-3-1:2007 Heating systems in buildings. Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies. Part 3-1: Domestic hot water systems, characterization of needs (tapping requirement)
 • [16] EN 15316-2-3:2007 Heating systems in buildings. Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies. Part 2-3: Space heating distribution systems
 • [17] EN 15316-3-2:2007 Heating systems in buildings. Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies. Part 3-2: Domestic hot water systems, distribution.
 • [18] Specjał A., Ciuman H. (2017). On-site thermal diagnostics of heating and DHW installations. Architecture Civil Engineering Environment, 10(2), 165-173.
 • [19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz.1240). (Regulation of the Minister of Infrastructure and Development on the methodology for calculating the energy performance of a building or part of a building and Energy performance certificates (Dz. U. Nr 201, poz.1240).
 • [20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 376) (Regulation of theMinister of Infrastructure and Development on the methodology for calculating the energy performance of a building or part of a building and Energy performance certificates of 27 February 2015) (Journal of Laws, 2015, item. 376).
 • [21] PN-EN 13829:2002 Właściwości cieplne budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora. (Thermal Performance Of Buildings. Determination Of Air Permeability Of Buildings. Fan Pressurization Method.)
 • [22] Ferdyn-Grygierek J., Baranowski A., (2013). Szczelność i wymiana powietrza w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych z wentylacją naturalną. (Airtightness and air exchange in multi-storey dwelling houses with natural ventilation) INSTAL, 6, 27-30.
 • [23] PN-83/B-03430/AZ3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. (Ventilation in residential buildngs and collective housing. Requirements.)
 • [24] EN 15251:2012 Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics.
 • [25] EN 15603:2008 Energy Performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratings.
 • [26] Bartosz D. (2011). Prognozowanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku mieszkalnego na podstawie obliczeń krótkoterminowych. (The prediction of seasonal heat demand in residential buildings based on short-term calculations), Rynek Energii, 5, 97-103.
 • [27] Bartosz D. (2013). Wpływ stanu ochrony cieplnej budynku na dokładność wyznaczania sezonowego zużycia ciepła metodą regresji. (The impact of the energy quality of the building on the seasonal heat demand determination accuracy using the energy signature method), Rynek Energii, 3, 121-129.
 • [28] Specjał A. (2012). Dokładność wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków na podstawie krotkich pomiarow. (Accuracy of determining the energy performance of buildings based on short measurements). Rynek Energii, 6, 63-69.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c46c176d-a42b-436e-951b-e4ab15ba724b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.