PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Aspekty prawne i społeczne rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Legal and social aspects in developmentof Kuyavian-Pomeranian Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza wybranych prawnych i społecznych aspektów rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego. Głównym celem artykułu jest opracowanie najważniejszych aspektów prawnych i społecznych, które odnoszą się do rozwoju regionu, jakim jest województwo kujawsko-pomorskie. Autorzy artykułu próbują wyjaśnić też zakres podstawowych pojęć, które są związane z rozwojem regionu a także kompetencje władz, które wynikają z przepisów prawa. Autorzy w formule badawczej próbują w pierwszej części pracy skonkretyzować uwarunkowania prawne – przepisy Unii Europejskiej, prawo krajowe i lokalne, z których wynika obowiązek rozwijania danego regionu przez władze samorządowe a także społeczności lokalne. W drugiej części autorzy opisali problemy społeczne województwa kujawsko-pomorskiego w kategoriach ilościowych i jakościowych. Celem praktyczno-wdrożeniowym jest wskazanie przykładów naprawy problemów przyjętych zwyczajowo w katalogu polityki społecznej w województwie kujawsko-pomorskim.
EN
The subject of the article is the analysis of legal and social aspects of the development within the Kuyavian-Pomeranian region. The main goal of the article is to describe the most important legal and social aspects that relate to the development of this region. The authors of the article are going to explain the scope of basic concepts associated with the development. They describe also the European Union regulations, national and local law with self-government authorities projects. Next they explain social issues with the region in quantitative and qualitative terms.
Rocznik
Tom
Strony
513--527
Opis fizyczny
Bibliogr. 37 poz.
Twórcy
autor
 • Instytut Prawa Administracji i Zarządzania UKW, Bydgoszcz
autor
 • Instytut Prawa Administracji i Zarządzania UKW, Bydgoszcz
Bibliografia
 • 1. Archiwum Informacji Kujawsko-Pomorskiego (2018.10.10). http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23138&Itemid=718.
 • 2. Auleytner, J. (2011). Polityka społeczna w Polsce i w świecie. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • 3. Czupich, M., Ignasiak-Szulc, A., Kola-Bezka, M., Potoczek, A. (2016). Instrumenty wdrażania koncepcji inteligentnego i inkluzywnego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • 4. Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2018) 5004 z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą C(2014) 10021 z dnia 16 grudnia 2014 r. zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu
 • Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce, oraz zatwierdzająca niektóre elementy umowy partnerstwa z Polską.
 • 5. Dolnicki, B. (2012). Samorząd terytorialny. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 6. Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu 15.10.1985 r. z dnia 15 października 1985 r. (DzU nr 124, poz. 607).
 • 7. Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, sporządzona w Madrycie dnia 21 maja 1980 r. (DzU 1993, nr 61, poz. 287).
 • 8. Frąckiewicz, L. (2002). Polityka społeczna. Katowice: Śląsk.
 • 9. Główny Urząd Statystyczny (2018). Procesy demograficzne w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. Bydgoszcz.
 • 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483).
 • 11. Kulesza, M. (2014). Rozważania na temat regionu geograficzno-historycznego. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 3.
 • 12. Kurzynowski, A. (2006). Polityka społeczna. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • 13. Lex Lege (2018.10.10). https://www.lexlege.pl/traktat-o-unii-europejskiej.
 • 14. Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2006 r. o sprostowaniu błędu (DzU 2006, nr 154, poz. 1107).
 • 15. Ochendowski, E. (1998). Prawo administracyjne, część ogólna. Toruń: TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. „Dom Organizatora”.
 • 16. Oświadczenie Rządowe z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (DzU 1994, nr 124, poz. 608).
 • 17. Pająk, K., Dahlke, P., Kvilinskyi, O. (2016). Determinanty rozwoju regionalnego – współczesne odniesienie. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • 18. Pietrzyk, I. (2006). Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • 19. Podoski, K., Turnowiecki, W. (2003), Polityka społeczna, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 20. Prawo ochrony środowiska, DzU2001.62.627, art. 3, ust. 50.
 • 21. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2005-2008, Załącznik do Uchwały Nr 47/770/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2010 r.
 • 22. Regional Innovation Scoreboard 2017, Ref. Ares (2017)3189056-26/06/2017.
 • 23. Safjan, M., Bosek, L. (red.). (2016). Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, Warszawa: C.H. Beck.
 • 24. Słownik Języka Polskiego PWN (2018.10.10). https://sjp.pwn.pl.
 • 25. Szarfenberg, R. (2008). Krytyka i afirmacja polityki społecznej. Warszawa: Aspra.
 • 26. Sztejna, P. (2012). Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz. Warszawa, Legalis, komentarz do art. 11.
 • 27. Szylko-Skoczny, M. (2005). Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczpospolitej. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 28. Traktat o Unii Europejskiej, stan prawny aktualny na dzień: 27.10.2018, DzU 2004.90.864/30 – Traktat o Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.
 • 29. Uchwała nr 439/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • 30. Urząd Statystyczny (2017). Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego we wrześniu 2017 r. Bydgoszcz.
 • 31. Urząd Statystyczny (2017). Regionalna analiza potrzeb w obszarze ochrony zdrowia. Szpitale powiatowe w województwie kujawsko-pomorskim. Bydgoszcz.
 • 32. Urząd Statystyczny (2018). Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego we wrześniu 2018 r. Bydgoszcz.
 • 33. Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r (DzU nr 91, poz. 576 z późń. zm.).
 • 34. Województwo Kujawsko-Pomorskie (2018.) Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu pn. "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku" – za rok 2017, Załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/446/18, http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/226964/rowne-szanse-program-dzialania-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-do-2020-roku-2.
 • 35. Województwo Kujawsko-Pomorskie (2018.10.10). http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/226965/wojewodzki-program-wyrownywania-szans-osob-niepelnosprawnych-i-przeciwdzialania-ich-w.
 • 36. Województwo Kujawsko-Pomorskie (2018.10.10). http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/229/d-i-a-g-n-o-z-a-sytuacji-osob-niepelnosprawnych-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-w-.
 • 37. Załącznik do uchwały Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c4469a62-9e8d-47cb-8c48-3c266915afa2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.