Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c39ab573-762e-4767-bdd0-c5aab55602d4

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Information management solutions in the tourist trade – selected aspects

Autorzy Wilk, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
PL Wybrane aspekty zarządzania informacjami w branży turystycznej
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In the article there were presented some aspects of information management in the tourist industry. The tourist trade was characterised in terms of particular types of business organizations that function in the industry presented in these studies. There were also presented the main principles of information management which strongly influences a business activity of different tourist enterprises. Some selected aspects of the systems of information management were discussed in the paper, but the attention was especially paid to the particular IT systems that support the information management in the tourist trade. The article introduces, in addition, some systems of marketing information which are quite often applied by entrepreneurs running their business in the tourist industry and which facilitate the economic processes occurring in given organizations. Moreover, the focus of the article is also the brief exploitation analysis of information technologies applied by enterprises of the tourist trade.
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty zarządzania informacjami w branży turystycznej. Branża turystyczna została tu scharakteryzowana pod względem różnorodnych typów działalności gospodarczych funkcjonujących w badanej branży. Omówione zostały główne zagadnienia zarządzania informacjami, które silnie wpływają na działalność przedsiębiorstw turystycznych. Ponadto, w artykule zaprezentowano pewne aspekty systemów zarządzania informacjami w branży turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informatycznych, które wspierają zarządzanie informacjami w ww. branży. Artykuł traktuje także o systemach informacji marketingowej, które dosyć często wykorzystywane są przez przedsiębiorców prowadzących swoje działalności w branży turystycznej, oraz które ułatwiają procesy ekonomiczne występujące w danych przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest również analiza wykorzystania technologii informatycznych stosowanych przez przedsiębiorstwa branży turystycznej.
Słowa kluczowe
PL branża turystyczna   zarządzanie informacjami   systemy IT   systemy informacji marketingowej  
EN tourist trade   information management   IT systems   marketing information systems  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 4
Strony 6598--6604, CD2
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys.
Twórcy
autor Wilk, M.
Bibliografia
1. Herrero M., San Martín H., Developing and testing a global model to explain the adoption of websites by users in rural tourism accommodations, International Journal of Hospitality Management 31, 2012, p. 1178–1186
2. Ho Ch.-I., Lin M.-H., Chen H.-M., Web users’ behavioral patterns of tourism information search: From online to offline, Tourism Management, Volume 33, Issue 6, December 2012, p. 1468–1482
3. Hwang Y.-H., Jani D., Jeong H. K., Analyzing international tourists' functional information needs: A comparative analysis of inquiries in an on-line travel forum, Journal of Business Research 66, 2013, p. 700-705
4. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, PWN, Warszawa 2008
5. Keramati A., Mehrabi H., Mojir N., A process-oriented perspective on customer relationship management and organizational performance: An empirical investigation, [in:] Industrial Marketing Management, 2010, p. 167- 178
6. Kiełtyka L., Zarządzanie informacją z wykorzystaniem metody AHP, [in:] Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, ed. Kiełtyka L., DIFIN, Warszawa, 2008, p. 215-223
7. Kurek W., Turystyka, PWN, Warszawa 2007
8. Liu Ch.-H., Tzeng G.-H., Lee M.-H., Improving tourism policy implementation - The use of hybrid MCDM models, Tourism Management 33, 2012, p. 413-426
9. Mesjasz-Lech A., Wilk M., Wybrane aspekty zarządzania informacjami w branży turystycznej, Wydawnictwo PCz., 2013
10. Michopoulou E., Buhalis D., Information provision for challenging markets: The case of the accessibility requiring market in the context of tourism, Information & Management, Volume 50, Issue 5, July 2013, p. 229–239
11. Nowicka–Skowron M., Mesjasz–Lech A., Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych w łańcuchu dostaw, [in:] Systemy informacyjne w zarządzaniu, ed. Korczak J., Chomiak–Orsy I., Sroka H., Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010
12. Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, PWN, Warszawa 2009
13. Schulz A, Weithöner U., Goecke R., Informationsmanagement im Tourismus, Oldenburg Verlag, Munich, 2010
14. Skowron-Grabowska B., Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów informatycznych a logistyka, [in:] Informacja i komunikacja w logistyce, ed. Grabara J., Olszak C., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Kolegium Zarządzania, Katowice 2005
15. Szymonik A., Informatyka jako system determinujący optymalne wykorzystanie instrumentów (narzędzi) łańcucha logistycznego w racjonalizacji procesów gospodarczych, [in:] Instrumenty sfery regulacji łańcucha logistycznego jako determinanty racjonalizacji procesów gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2007
16. Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania, SGH, Warszawa 2007
17. Thapa B., Soft-infrastructure in tourism development in developing countries, Research notes and reports/Annals of Tourism Research 39, 2012, p. 1683–1724
18. Tomaszczyk J., Społeczeństwo informacyjne, [in:] PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, ed. Papińska-Kacperek J., PWN, Warszawa, 2008, p. 39-47
19. Turystyka w 2012 r., publication of Central Statistical Office available at: http://www.stat.gov.pl/
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c39ab573-762e-4767-bdd0-c5aab55602d4
Identyfikatory