PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Assessment of the content of polyphenol and the antioxidating potential in dried fruits populated on the market

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ocena zawartości polifenoli oraz potencjału przeciwutleniającego w popularnych na rynku owocach suszonych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Dried fruits are available to consumers all year round. Their regular consumption may contribute to the improvement of health and reduce the development of many diet-related diseases. The aim of the study was to determine the content of total polyphenols, the ability to scavenge the DPPH radical, ABTS cation radical and the ability to chelate iron (II) ions in selected dried fruits available and consumed in Poland. It was found that dried fruit shows the ability to inactivate the DPPH radical and the ABTS cation, and also have chelating properties. It was shown that the content of polyphenols in the tested dried fruits was varied, however, the highest content of phenolic compounds and anti-radical activity were characteristic of dried strawberries. The obtained results indicate that, thanks to the anti-free radical properties, the consumption of dried fruit may play an important role in the nutrition of health-conscious people.
PL
Owoce suszone są dostępne dla konsumentów przez cały rok. Ich regularne spożywanie może wpłynąć na poprawę zdrowia człowieka oraz na ograniczenie rozwoju wielu chorób dietozależnych. Celem pracy było oznaczenie zawartości polifenoli ogółem, zdolności do zmiatania rodnika DPPH, kationorodnika ABTS oraz zdolności do chelatowania jonów żelaza (II) w wybranych suszonych owocach dostępnych i spożywanych w Polsce. Stwierdzono, że suszone owoce wykazują zdolność do dezaktywacji rodnika DPPH oraz kationorodnika ABTS, a także mają właściwości chelatujące. Wykazano, że zawartość polifenoli w badanych owocach suszonych była na zróżnicowanym poziomie, jednak najwyższą zawartością związków fenolowych i aktywnością antyrodnikową charakteryzowały się suszone truskawki. Uzyskane wyniki wskazują, że dzięki właściwościom antyrodnikowym spożywanie suszonych owoców może odgrywać istotną rolę w żywieniu osób dbających o zdrowie.
Twórcy
 • Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28 ; 60-637 Poznań, Poland, Faculty of Food Science and Nutrition, Department of Gastronomy Science and Functional Foods
 • Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28 ; 60-637 Poznań, Poland, Faculty of Food Science and Nutrition, Department of Gastronomy Science and Functional Foods
 • Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28 ; 60-637 Poznań, Poland, Faculty of Food Science and Nutrition, Department of Gastronomy Science and Functional Foods
 • Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28 ; 60-637 Poznań, Poland, Faculty of Agriculture and Bioengineering, Department of Agronomy
autor
 • Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28 ; 60-637 Poznań, Poland, Faculty of Agriculture and Bioengineering, Department of Agronomy
 • Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28 ; 60-637 Poznań, Poland, Faculty of Food Science and Nutrition, Department of Gastronomy Science and Functional Foods
Bibliografia
 • [1] Jesionkowska K., Sijtsema S.J., Konopacka D., Symoneaux R.: Dried fruit and its functional properties from a consumer’s point of view. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 2009, 84, 85–88, doi:10.1080/14620316.2009.11512601.
 • [2] Siriwattananon L., Maneerate J.: Effect of drying methods on dietary fiber content in dried fruit and vegetable from non-toxic agricultural field. International Journal, 2016, 11, 2896–2900.
 • [3] Anderson J.W., Baird P., Davis R.H., Jr., Ferreri S., Knudtson M., Koraym A., Waters V., Williams C.L.: Health benefits of dietary fiber. Nutrition Reviews, 2009, 67, 188–205, doi:10.1111/j.1753-4887.2009.00189.x.
 • [4] Jabeen, Q., Aslam, N. The pharmacological activities of prunes: The dried plums. JMPR 2011, 5, 1508–1511, doi:10.5897/JMPR.9001225.
 • [5] Janowicz M., Domian E., Lenart A.: Zmiany struktury wewnętrznej suszonej konwekcyjnie tkanki jabłek wywołane odwadnianiem osmotycznym. Inżynieria Rolnicza, 2009, R. 13, 2, 67–73.
 • [6] Joseph S.V., Edirisinghe I., Burton-Freeman B.M.: Fruit Polyphenols: A Review of Anti-inflammatory Effects in Humans. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2016, 56, 419–444, doi:10.1080/10408398.2013.767221.
 • [7] Chong M.F.-F., Macdonald R., Lovegrove J.A.: Fruit polyphenols and CVD risk: a review of human intervention studies. British Journal of Nutrition, 2010, 104, 28–39, doi:10.1017/S0007114510003922.
 • [8] Krzyżek P.: Polyphenols in the treatment of diseases caused by Helicobacter pylori. Postępy Fitoterapii, 2016.
 • [9] Scalbert A., Johnson I.T., Saltmarsh M.: Polyphenols: antioxidants and beyond. The American Journal of Clinical Nutrition, 2005, 81, 215S-217S, doi:10.1093/ajcn/81.1.215S.
 • [10] Bolling B.W., Taheri R., Pei R., Kranz S., Yu M., Durocher S.N., Brand M.H.: Harvest date affects aronia juice polyphenols, sugars, and antioxidant activity, but not anthocyanin stability. Food Chemistry, 2015, 187, 189–196, doi:10.1016/j.foodchem.2015.04.106.
 • [11] Patrón-Vázquez J., Baas-Dzul L., Medina-Torres N., AyoraTalavera T., Sánchez-Contreras Á., García-Cruz U., Pacheco N.: The Effect of Drying Temperature on the Phenolic Content and Functional Behavior of Flours Obtained from Lemon Wastes. Agronomy, 2019, 9, 474, doi:10.3390/agronomy9090474.
 • [12] Dziedziński M., Kobus-Cisowska J., Powałowska D.S., Szablewska K.S., Baranowska M.: Polyphenols composition, antioxidant and antimicrobial properties of Pinus sylvestris L. shoots extracts depending on different drying methods. Emirates Journal of Food and Agriculture 2020, 229–237, doi:10.9755/ejfa.2020.v32.i3.2080.
 • [13] Gheribi E.: Związki fenolowew owocach i warzywach. Medycyna Rodzinna, 2011, 4, 11-115.
 • [14] Szajdek A., Borowska J.: Właściwości przeciwutleniające żywności pochodzenia roślinnego. Żywność Nauka Technologia Jakość, 2004, 11.
 • [15] Wawrzyniak A., Krotki M., Stoparczyk B.: Antioxidative effects of fruits and vegetables. Medycyna Rodzinna, 2010.
 • [16] Dembczyński R., Białas W., Olejnik A., Kowalczewski P., Drożdżyńska A., Jankowski T.: Separacja antocyjanów z owoców aronii, czarnego bzu, czarnej porzeczki i korzenia czarnej marchwi za pomocą chromatografii preparatywnej. Żywność: nauka - technologia - jakość, 2015, 41–52, doi:10.15193/zntj/2015/103/086.
 • [17] Kołodziejczyk J., Olas B.: Grape seeds as a rich source of cardio- and vasoprotective substances. Postępy Fitoterapii, 2010.
 • [18] Gryszczyńska B., Iskra M., Gryszczyńska A., Budzyń M.: The antioxidant activity of selected berry fruits. Postępy Fitoterapii, 2011.
 • [19] Cheung L.M., Cheung P.C.K., Ooi V.E.C.: Antioxidant activity and total phenolics of edible mushroom extracts. Food Chemistry, 2003, 81, 249–255, doi:10.1016/S0308-8146(02)00419-3.
 • [20] Amarowicz R., Naczk M., Shahidi F.: Antioxidant activity of crude tannins of canola and rapeseed hulls. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 2000, 77, 957, doi:https://doi.org/10.1007/s11746-000-0151-0.
 • [21] Re R., Pellegrini N., Proteggente A., Pannala A., Yang M., Rice-Evans C.: Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free Radical Biology and Medicine, 1999, 26, 1231–1237, doi:10.1016/S0891-5849(98)00315-3.
 • [22] Tang S.Z., Kerry J.P., Sheehan D., Buckley D.J.: Antioxidative mechanisms of tea catechins in chicken meat systems. Food Chemistry 2002, 76, 45–51, doi:10.1016/S0308-8146(01)00248-5.
 • [23] Skrovankova S., Sumczynski D., Mlcek J., Jurikova T., Sochor J.: Bioactive Compounds and Antioxidant Activity in Different Types of Berries. International Journal of Molecular Sciences, 2015, 16, 24673–24706, doi:10.3390/ijms.161024673.
 • [24] Kalt W.: Effects of Production and Processing Factors on Major Fruit and Vegetable Antioxidants. Journal of Food Science, 2005, 70, R11–R19, doi:10.1111/j.1365-2621.2005.tb09053.x.
 • [25] Gould G.W.: Methods for preservation and extension of shelf life. International Journal of Food Microbiology, 1996, 33, 51–64, doi:10.1016/0168-1605(96)01133-6.
 • [26] Samoticha J., Wojdyło A., Lech K.: The influence of different the drying methods on chemical composition and antioxidant activity in chokeberries. LWT - Food Science and Technology, 2016, 66, 484–489, doi:10.1016/j.lwt.2015.10.073.
 • [27] Wojdyło A., Figiel A., Oszmiański J.: Effect of Drying Methods with the Application of Vacuum Microwaves on the Bioactive Compounds, Color, and Antioxidant Activity of Strawberry Fruits. J. Agric. Food Chem., 2009, 57, 1337– 1343, doi:10.1021/jf802507j.
 • [28] Piga A., Del Caro A., Corda G.: From plums to prunes: influence of drying parameters on polyphenols and antioxidant activity. J. Agric. Food Chem., 2003, 51, 3675–3681, doi:10.1021/jf021207+.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c275fe57-d116-4a2d-b959-a56ecdd22bdd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.