PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The use of web application in monitoring the effects of introducing of lower meadows in Kraków’s city parks

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zastosowanie aplikacji internetowej do monitorowania efektów zakładania łąk kwietnych w krakowskich parkach miejskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Flower meadows provide opportunities for parks in city centres. Urban green areas combine elements of both natural and human origin, such as planning projects of management entities of green areas. Usually, these parks are compact and easy to separate, with objects intended for active and passive recreation, fully utilising the surroundings. On the basis of available planning documents and maps, the number, size and quality of green areas, including flower meadows in city parks, were determined. By examining the parks’ functional and spatial structure, it is possible to identify the areas in vicinity of which they are located, as well as their purpose and nature. A web application could raise awareness of the role and importance of flower meadows in city parks as an element of public space. For this reason it is currently very important to preserve green areas by surveying the plant structure and dominant phytocoenoses, creating natural maps that present and collect data on the richness of green areas. When analysing the distribution of selected types of city parks, it is possible to observe the dependence of their location to the central parts of cities. The web application presents the distribution of green areas in the urban planning. The application will allow collecting data, which can enable creating a green infrastructure of the Kraków city centre and suburbs, and in the future to show eco-urban aspects in a cartographic form. In the next phase, the application will be extended to a description of the species of meadow plants occurring in city parks. It will not only add didactic elements to the urbanscape, but will also allow for conducting natural field activities, linking garden premises with the surroundings and using local plants.
PL
W strefach centralnych miast łąki kwietne w parkach miejskich mogą być potencjałem do wykorzystania. Zieleń miast łączy w sobie elementy pochodzenia naturalnego oraz efekty przedsięwzięć planistycznych przez zarządzających terenami zieleni. Najczęściej są to obszary zwarte i łatwe do wydzielenia obiekty przeznaczone do aktywnej i pasywnej rekreacji, w pełni wykorzystujące walory środowiska. Na podstawie dostępnych dokumentów planistycznych i map, określono między innymi ilość, wielkość i jakość terenów zieleni, w tym łąk kwietnych w parkach miejskich. Badając strukturę funkcjonalno-przestrzenną wokół parku można określić w otoczeniu jakich terenów, o jakim przeznaczeniu i charakterze są one zlokalizowane. Aplikacja internetowa poruszy kwestię roli i znaczenia łąk kwietnych w parkach miejskich jako fragmentu przestrzeni publicznej. Dlatego tak ważne jest współcześnie zachowywanie terenów zieleni oraz inwentaryzacja struktury roślinnej i dominujące fitocenozy, tworząc mapy przyrodnicze prezentujące i gromadzące dane o bogactwie terenach zieleni. Analizując rozmieszczenie wydzielonych typów parków miejskich zaobserwować można zależność ich położenia względem stref centralnych miast. Aplikacja przedstawia rozmieszczenie terenów zieleni w układzie urbanistycznym. Aplikacja może okazać się metodą zbierania danych w celu utworzenia zielonej infrastruktury miasta Krakowa strefy śródmiejskiej i podmiejskiej, a w przyszłości ukazania ekourbanistycznych aspektów w formie kartograficznej. W kolejnej fazie, aplikacja będzie rozszerzona do opisu występujących gatunków roślin łąkowych. Będzie to nie tylko uzupełnienie przestrzeni o elementy dydaktyczne, ale też umożliwi, prowadzenie przyrodniczych zajęć terenowych związania założeń ogrodowych z otoczeniem i stosowania miejscowych roślin.
Rocznik
Tom
Strony
7--15
Opis fizyczny
Bibliogr. 36 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Andreasen E., Møller A. 2014. Determinacy in static analysis for jQuery. Proceedings of the 2014 ACM International Conference on Object Oriented Programming Systems Languages & Applications, 17–31. https://doi.org/10.1145/2660193.2660214
 • Andrusaityte S., Grazuleviciene R., Dedele A., Balseviciene B. 2020. The effect of residential greenness and city park visiting habits on preschool Children’s mental and general health in Lithuania: A cross-sectional study. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 223(1), 142–150.
 • Arvanitidis P.A., Papagiannitsis G. 2020. Urban open spaces as a commons: The credibility thesis and common property in a self-governed park of Athens, Greece. Cities, 97, 102480.
 • Battisti L., Pomatto E., Larcher F. 2020. Assessment and Mapping Green Areas Ecosystem Services and Socio-Demographic Characteristics in Turin Neighbourhoods (Italy). Forests, 11(1), 25.
 • Baumeister C.F., Gerstenberg T., Plieninger T., Schraml U. 2020. Exploring cultural ecosystem service hotspots: Linking multiple urban forest features with public participation mapping data. Urban Forestry & Urban Greening, 48, 126561.
 • Beckett J. 2020. Public parks and urban development during the nineteenth and twentieth centuries in Nottingham. Midland History, 1–20.
 • Bedla D., Król K. 2015. An interactive map of mountain river hydromorphological diversity – case study. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 4, 17–27. DOI: 10.15576/ GLL/2015.4.17
 • Czortek P., Pielech R. 2020. Surrounding landscape influences functional diversity of plant species in urban parks. Urban Forestry & Urban Greening, 47, 126525.
 • Dushkova D., Haase D. 2020. Not Simply Green: Nature-Based Solutions as a Concept and Practical Approach for Sustainability Studies and Planning Agendas in Cities. Land, 9(1), 19.
 • Fahnestock J. 2020. jfMagnify plugin. GitHub. https://github.com/fonstok/jfMagnify
 • Fei W., Wu J., Shi Y., Chen Q. 2020. Construction of disaster prevention capability evaluation framework of urban park system: Methodology and its application in China. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 28(1), 9–19.
 • Halecki W. 2018. Łąki kwietne w Krakowie sposobem na poprawę jakości życia w przestrzeni miejskiej. Wszechświat, 119(10–12), 262–263.
 • jZoom. 2020. Performant Image Magnifying Glass Effect With jQuery – jZoom. https://www.jqueryscript.net/zoom/Performant-Image-Magnifying-Glass-Effect-With-jQuery-jZoom.html
 • Katalog Nakładów Rzeczowych. 2016 (KNR 2-21, rozdz. IV: Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim).
 • Król K. 2019. Zoomlens – graphic form of data presentation on a web map, comparison of chosen tool and usage examples. Engineering for Rural Development, 18, 1641–1648. DOI: https://doi.org/10.22616/ERDev2019.18.N002.
 • Król K., Szomorova L. 2015. The possibilities of using chosen jQuery JavaScript components in creating interactive maps. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 2, 45–54. DOI: 10.15576/gll/2015.2.45.
 • Langemeyer J., Wedgwood D., McPhearson T., Baró F., Madsen A.L., Barton D.N. 2020. Creating urban green infrastructure where it is needed. A spatial ecosystem service-based decision analysis of green roofs in Barcelona. Science of the Total Environment, 707, 135487.
 • Li L., Uyttenhove P., Vaneetvelde V. 2020. Planning green infrastructure to mitigate urban surface water flooding risk. A methodology to identify priority areas applied in the city of Ghent. Landscape and Urban Planning, 194, 103703.
 • Luo T., Yang F., Wu L., Gao X. 2020. Equity evaluation of urban park system: a case study of Xiamen, China. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 28(3), 125–136.
 • Mihankhah T., Saeedi M., Karbassi A. 2020. A comparative study of elemental pollution and health risk assessment in urban dust of different land-uses in Tehran’s urban area. Chemosphere, 241, 124984.
 • Pearsall H., Eller J.K. 2020. Locating the green space paradox: A study of gentrification and public green space accessibility in Philadelphia, Pennsylvania. Landscape and Urban Planning, 195, 103708.
 • Ronchi S., Arcidiacono A., Pogliani L. 2020. Integrating green infrastructure into spatial planning regulations to improve the performance of urban ecosystems. Insights from an Italian case study. Sustainable Cities and Society, 53, 101907.
 • Sabyrbekov R., Dallimer M., Navrud S. 2020. Nature affinity and willingness to pay for urban green spaces in a developing country. Landscape and Urban Planning, 194, 103700.
 • Salizzoni E., Allocco M., Murgese D., Quaglio G. 2020. From Ecosystem Service Evaluation to Landscape Design: The Project of a Rural Peri-urban Park in Chieri (Italy). Values and Functions for Future Cities, 267–283, Springer, Cham.
 • Skutnik E. 2016. Łąka kwietna – pomysł godny każdego miasta. Zieleń Miejska, 3, 36–38.
 • Sun T., Yang L., Sun R., Chen L. 2020. Key factors shaping the interactions between environment and cities in megalopolis area of north China. Ecological Indicators, 109, 105771.
 • Tian Y., Wu H., Zhang G., Wang L., Zheng D., Li S. 2020. Perceptions of ecosystem services, disservices and willingness-to-pay for urban green space conservation. Journal of Environmental Management, 260, 110140.
 • Urząd Miasta Krakowa. Budżet obywatelski 2016–2020.
 • Valente D., Pasimeni M.R., Petrosillo I. 2020. The role of green infrastructures in Italian cities by linking natural and social capital. Ecological Indicators, 108, 105694.
 • Velasco-Jiménez M.J., Alcázar P., Cariñanos P., Galán C. 2020. Allergenicity of the urban green areas in the city of Córdoba (Spain). Urban Forestry & Urban Greening, 126600.
 • Wan J.Z., Li Q.F., Wei G.L., Yin G.J., Wei D.X., Song Z.M., Wang C.J. 2020. The effects of the human footprint and soil properties on the habitat suitability of large old trees in alpine urban and periurban areas. Urban Forestry & Urban Greening, 47, 126520.
 • W3Techs. 2014. Usage of JavaScript libraries for websites. http://w3techs.com /technologies/overview/javascript_library/all
 • Zepp H., Groß L., Inostroza L. 2020. And the winner is? Comparing urban green space provision and accessibility in eight European metropolitan areas using a spatially explicit approach. Urban Forestry & Urban Greening, 126603.
 • Zhao Y., Liu Z., Wu J. 2020. Grassland ecosystem services: A systematic review of research advances and future directions. Landscape Ecology, 1–22.
 • Zheng S., Cui K., Sun S., Wu J., Qiu Q., Tian Y. 2020. Planning and design based on landsenses ecology: The case study of Chongming Island Landsenses Ecol-industrial Park. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 1–8.
 • Zobec M., Betz O., Unterweger P.A. 2020. Perception of Urban Green Areas Associated with Sociodemographic Affiliation, Structural Elements, and Acceptance Stripes. Urban Science, 4(1), 9.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c25e12ce-40de-4fc9-b76a-8cbb7d6b49f1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.