Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c2276def-f4d7-4dfc-9d82-f29883c942c0

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój w przestrzeni społecznej polskich metropolii

Autorzy Rożałowska, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Sustainable development in social space of polish metropolis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zrównoważony rozwój to idea coraz częściej wyznaczająca kierunki przemian zachodzących w polskich miastach. Najważniejsze dokumenty, które wskazują, jak implementować zawarte w nich dezyderaty, jednak w polskich warunkach są często traktowane jako aktywatory unijnych pieniędzy. Ważnym czynnikiem zmian stały się zatem oddolne inicjatywy podejmowane przez miejskich aktywistów. Artykuł jest próbą przybliżenia społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju z perspektywy socjologii, w kontekście rozwoju przestrzeni społecznej miasta.
EN Sustainable development is an idea that more and more often indicates the directions of changes occurring in Polish cities. The most important documents demonstrate how to implement the desideratum included in them, however, in the Polish conditions they are often treated as the activators of EU funds. Therefore, rank-and-file initiatives undertaken by urban activists became an important factor of changes. The article is an attempt to describe the social aspect of sustainable development from the perspective of sociology in the context of the development of urban social space.
Słowa kluczowe
PL zrównoważony rozwój miasta   przestrzeń społeczna   miejski aktywizm   partycypacja społeczna  
EN sustainable development   social space   urban activism   social participation  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 85
Strony 457--468
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Rożałowska, B.
Bibliografia
1. Bellert A.: Miasta w postindustrialnej Europie i w kleszczach polskiej transformacji, [w:] Filar P., Kubicki P. (red.): Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej. Instytut Obywatelski, Warszawa 2012.
2. Dembsey N., Bramley G., Power S., Brown C.: The Social Dimension of Sustainable Development: Defining Urban Social Sustainability. „Sustainable Development”, Vol. 19, 2011.
3. Gehl J.: Miasta dla ludzi. RAM, Kraków 2014.
4. Giddings B., Hopwood B., O’Brien G.: Environment, economy i society: fitting them together into Sustainable Development. „Sustainable Development”, 2002.
5. Hembd J., Silberstein J.: Sustainability and Community Development, [in:] Robinson J.W., Green G.P. (eds.): Introduction to community development: theory, practice and service-learning. Los Angeles 2011.
6. Jakobs J.: Śmierć i życie wielkich miast Ameryki. Bęc Zmiana, Warszawa 2014.
7. Martin N.J., Rice J.L., Lodhia S.K.: Sustainable Development Planning: A Case of Public Participation using Online Forums. „Sustainable Development”, Vol. 22, No. 4, 2014.
8. Roseland M.: Sustainable community development: integrating environmental, economic and social objectives. „Progress in Planning”, No. 54, 2000.
9. Rożałowska B.: The community of the new single family detached housing estates and changes in housing construction in Katowice area after political transformation. „Architecture Civil Engineering Environment – ACEE”, Vol. 3, No. 2, 2010.
10. The World Commission on Environment and Development. Our common future. Oxford University Press, Oxford 1987.
11. Weble T., Tuler S.: Four Perspectives on Public Participation Process in Environmental Assessment and Decision Making: Combined Results from 10 Case Studies. „The Policy Studies Journal”, Vol. 34, No. 4, 2006.
Źródła internetowe
12. http://odpm.gov.uk/pub/872/SustainableCommunitiesBuildingfortheFutureMaindocumentPDF2121Kb_id1139872.pdf.
13. http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/1525_u/$file/1525_u.pdf.
14. http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf.
15. Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, www.sarp.org.pl/ pliki/karta_lipska_pl.pdf.
16. Kłębowski W.: Krytycznie o budżecie partycypacyjnym w Sopocie, http://publica.pl/ teksty/krytycznie-o-budzecie-partycypacyjnym-w-sopocie, dostęp 30.01.2014.
17. Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku. Lizbona 2003, www.zabytki-tonz.pl/pliki/karta%20atenska%202003_pl.pdf.
18. Raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju: Our future common. www.bne-ortal.de/fileadmin/unesco/de/Downloads/Hintergrundmaterial_international/Brundtlandbericht.File.pdf?linklisted=2812.
19. Sustainable communities: building for the future. Office of the Deputy of Prime Minister, London 2003, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20060502043818/.
20. www.sopockainicjatywa.org.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c2276def-f4d7-4dfc-9d82-f29883c942c0
Identyfikatory