Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c1cb8549-6086-4b8c-a242-7e0dfdc31899

Czasopismo

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Tytuł artykułu

Aparatura dozymetryczna stosowana w ochronie radiologicznej przy pracy z promieniowaniem jonizacyjnym

Autorzy Filipecki, J.  Chamerski, K.  Golis, E.  Hyla, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Dosimetry apparatus used in radiation protection at work with ionizing radiation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Promieniowanie jonizacyjne, czyli promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie jądrowe, głównie typu gamma, alfa i beta, przechodząc przez materię, powoduje jej jonizację i w sposób destrukcyjny oddziałuje na organizmy żywe. Proces oceny ryzyka wynikający z zawodowego narażenia na promieniowanie jonizujące oparty jest na systemie ochrony radiologicznej. Ochrona radiologiczna to całokształt działań i przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania narażeniu ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące. W tym celu wykorzystuje się zespół przyrządów przeznaczonych do wykrywania i pomiarów promieniowania jonizującego. W niniejszej pracy przedstawiamy powstawanie, charakterystykę i własności promieniowania jonizującego, a także istniejące ryzyko na stanowiskach pracy, gdzie występuje to promieniowanie, oraz budowę, zasady działania i wykorzystanie podstawowej aparatury dozymetrycznej stosowanej w ochronie radiologicznej.
EN Ionizing radiation or X-rays and nuclear radiation, particularly gamma, alpha and beta, passing through matter causes the ionization and a devastating effects on living organisms. The risk assessment process resulting from occupational exposure to ionizing radiation, based on the system of radiological protection. Radiation protection encompasses all activities and measures aimed at the prevention of human and environmental exposure to ionizing radiation. For this purpose, a system of instruments for detection and measurements of ionizing radiation is used. In this paper, we present the formation, characteristics and properties of ionizing radiation. Also describes the potential risks in workplaces where there is radiation and the construction, operation, and utilization of basic dosimetric equipment used in radiological protection.
Słowa kluczowe
PL promieniowanie jonizujące   radiologia   dozymetria  
EN ionizing radiation   radiology   dosimetry  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czasopismo Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Rocznik 2013
Tom T. 1
Strony 69--90
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Filipecki, J.
autor Chamerski, K.
  • Akademia im. Jana Długosza, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa
autor Golis, E.
  • Akademia im. Jana Długosza, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa
autor Hyla, M.
  • Akademia im. Jana Długosza, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa
Bibliografia
[1] Bøtter-Jensen L., McKeever S.W.S., Wintle A.G., Optically Stimulated Luminescence Dosimetry, Elsevier, Amsterdam, 2003.
[2] Griffiths D.J., Podstawy elektrodynamiki, PWN, Warszawa, 2001.
[3] Grodzieński D.E., Radiobiologia, PWN, Warszawa 1969.
[4] Hrynkiewicz A., Człowiek i promieniowanie jonizujące, PWN, Warszawa 2001.
[5] http://www.polon-ekolab.com.pl/.
[6] http://www.polon-alfa.pl/produkty/aparatura-dozymetryczna.
[7] http:/WWW.emedcom.pl/dowland/oferta/dozymetry_elektroniczne/Folder%20DOZYMRTRY.pdf
[8] Jaworski B., Dietłaf A., Kurs fizyki, tom III, PWN, Warszawa, 1984.
[9] Łobodziec W., Dozymetria promieniowania jonizującego w radioterapii, WUŚ, Katowice 1999.
[10] Scharf W., Akceleratory cząstek naładowanych, PWN, Warszawa 1989.
[11] Scharf W., Akceleratory biomedyczne, PWN, Warszawa 1994.
[12] Strzałkowski A., Wstęp do fizyki jądra atomowego, PWN, Warszawa 1979.
[13] Szczeniowski S., Fizyka doświadczalna, część VI, PWN, Warszawa 1974.
[14] Szczeniowski S., Fizyka doświadczalna, część V, PWN, Warszawa 1973.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c1cb8549-6086-4b8c-a242-7e0dfdc31899
Identyfikatory