PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wieloletni monitoring eksploatacji złoża wód termalnych, stanu technicznego odwiertu Mszczonów IG-1 i strefy złożowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The long –term monitoring of the thermal water reservoir exploitation, technical condition of the Mszczonów IG-1 wellborne and production zone
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Otwór badawczy Mszczonów IG-1, wykonany w 1976 r., w wyniku rekonstrukcji przeprowadzonej w latach 1996-1999 przystosowany został do wydobycia wód geotermalnych z horyzontu dolnej kredy. Eksploatacja otworu prowadzona jest nieprzerwanie od 2003 r. Wydobycie wody odbywa się na warunkach koncesji udzielonej przez Ministra Środowiska. W trakcie eksploatacji prowadzony jest ciągły monitoring parametrów złożowych. Od czasu rekonstrukcji utworu dwukrotnie ( w 2003 i 2012 r.) przeprowadzano badania stanu technicznego zarurowania odwiertu przy pomocy średnicomierza wieloramiennego MIT60. Wielokrotnie wykonywane były również badania produkcyjne strefy złożowej zestawem sond Production Log. Wykonane pomiary wskazują na dobry stan techniczny otworu i zadawalające parametry strefy złożowej. Potwierdza to prowadzony wieloletni monitoring, który wykazuje stabilność parametrów eksploatacyjnych.
EN
The research well Mszczonów IG-1, drill in 1976, as a result of the reconstruction carried out in 1996-1999, has been designed to produce thermal waters from the Lower Cretaceous horizon. Exploitation of the well has been conducted continuously since 2003. The extraction of water carried out under a license granted by the Minister of the Environment. During the exploitation, continuous monitoring of reservoir parameters is carried out. Since the reconstruction of the well, inspection of the technical condition of the welborne was executed twice (in 2003 and 2013) with use of the MIT-60 multifinger imaging tool (Bujakowski et al. 2013a). A production log from the reservoir zone was also performed several time (Bujakowski et al.2013b). The measurement show the good technical condition of the welbore and satisfactory parameters of the reservoir zone. This is confirmed by the long-term monitoring, with demonstrates stable operating parameters.
Rocznik
Strony
37--57
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii, ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków , bielec@min-pan.krakow.pl
autor
  • Geotermia Mazowiecka S.A., ul. Spółdzielcza 9a, 96-320 Mszczonów
Bibliografia
  • 1. BUJAKOWSKI W., 1999 — Dokumentacja powykonawcza z prac badawczo-rozwojowych pt.: „Dostosowanie otworu Mszczonów IG-1 dla potrzeb eksploatacji złoża geotermalnego do systemu grzewczego”. Archiwum IGSMiE PAN, Kraków.
  • 2. BUJAKOWSKI W., BALCER M., BIELEC B., 2013a — Ocena zmian stanu technicznego rur okładzinowych w trakcie wieloletniej eksploatacji odwiertu geotermalnego Mszczonów IG-1. Technika Poszukiwań Geolo- gicznych Geotermia, Zrównoważony Rozwój nr 1, s. 83–89.
  • 3. BUJAKOWSKI W., BALCER M., BIELEC B., 2013b — Porównawczy obraz produktywności poziomu wodo- nośnego na podstawie badań zestawem sond PL i sondą MIT60 na przykładzie odwiertu geotermalnego Mszczonów IG-1. Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia, Zrównoważony Rozwój nr 1, s. 73–81.
  • 4. BUJAKOWSKI W. (red.), 2000 — Wybrane problemy wykorzystania geotermii – I. Studia Rozprawy Mono- grafie nr 76, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
  • 5. WÓJCIK R., 2012 — Określenie stanu technicznego rur 9 5/8" na podstawie kawernomierza wieloramiennego MIT-60. Geofizyka Kraków S.A. Archiwum Geotermia Mazowiecka S.A.
  • 6. ZYCHOWICZ J., 1997 — Określenie miejsc chłonności w strefie złożowej w otworze Mszczonów IG-1. Geofizyka Kraków SA. Archiwum Geotermia Mazowiecka S.A.
  • 7. ZYCHOWICZ J., WÓJCIK R., 2001 — Pomiary geofizyki wiertniczej i wyniki prac interpretacyjnych wy- konanych dla oceny chłonności piaskowców kredy w otworze Mszczonów IG-1. Geofizyka Kraków SA. Archiwum Geotermia Mazowiecka S.A.
  • 8. ZYCHOWICZ J., MIZIOŁEK E., 2003 — Pomiary geofizyki wiertniczej i wyniki prac interpretacyjnych wyko- nanych dla oceny chłonności piaskowców kredy w otworze Mszczonów IG-1. Geofizyka Kraków SA. Archiwum Geotermia Mazowiecka S.A.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c1908f9f-2913-4799-b0ca-40eccb2a9c95
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.