PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Obowiązki producentów i użytkowników maszyn w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Cz. I

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Człowiek, tworząc maszyny i inne urządzenia techniczne, stanowiące wyposażenie stanowisk pracy, jest jednocześnie odbiorcą ich pozytywnych i negatywnych oddziaływań. Wynikiem pozytywnego oddziaływania jest rozwój osobowy użytkowników i zwiększenie wydajności pracy, a negatywnego – wypadki i choroby oraz straty materialne. Zatem oddziaływanie to wiąże się zarówno z aspektami humanitarnymi i społecznymi, jak i z istotnymi zyskami lub stratami ekonomicznymi.
Rocznik
Strony
92--99
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy. Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
 • [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenia (EWG) 339/93 (Dz. U. L 218 z 13.08.2008, s. 30–47).
 • [2] Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE Wspólne ramy dotyczące wprowadzenia produktów do obrotu uchylające decyzje Rady 93/465/EWG (Dz. U. L 218 z 13.08. 2008, s. 62–28).
 • [3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE (Dz. U. L 218 z 13.08.2008, s. 21–29).
 • [4] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 935 ze zm.).
 • [5] ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze. zm.).
 • [6] Rozporządzenie. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jedn. Dz. U z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).
 • [7] Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dz. U. L 157, 26 z 9.06.2006).
 • [8] Dyrektywa 2009/127/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r., zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów.
 • [9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 124 poz. 701) – transponuje do prawa polskiego dyrektywy wymienione w pkt. 7 i 8.
 • [10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 zm. Dz. U. z 2011r. Nr 124 poz. 701) – transponuje do prawa polskiego dyrektywy wymienione w pkt. 8 i 9.
 • [11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz. 1745) transponuje do prawa polskiego dyrektywy: 89/655/EWG (Dz. U. L 393 z 13.12.1989), 95/63/ (Dz. U. L 393 z 13.12.1989), i 2001/45/WE (Dz. U. L 195 z 19.07.2001), których tekst jednolity stanowi dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r.
 • [12] PN-EN 614-1 i 2+A1:2009P Bezpieczeństwo maszyn – Ergonomiczne zasady projektowania Część 1: Terminologia i wytyczne ogólne. Część. 2: Interakcje między projektowaniem maszyn a zadaniami roboczymi.
 • [13] PN-EN 953+A1:2010P Bezpieczeństwo maszyn – Osłony – Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych.
 • [14] PN-EN 1005 -1; 2; 3 i 4+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Możliwości fizyczne człowieka. Cz. 1: Terminy i definicje; Cz. 2: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części; Cz. 3: Zalecane wartości graniczne sił przy obsłudze maszyn; Cz. 4: Ocena pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny.
 • [15] PN-EN 1870 – 3–19, Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe – Część 3; 2015-04E Pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego oraz kombinowane pilarki górno wrzecionowe do cięcia poprzecznego/pilarki stołowe – Część 19:2014-04E Pilarki tarczowe stołowe (ze stołem przesuwnym i bez) i pilarki dla potrzeb budownictwa.
 • [16] PN-EN 12622+A1: 2014-02E – Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy hydrauliczne krawędziowe.
 • [17] PN-EN 12717 Bezpieczeństwo obrabiarek – Wiertarki.
 • [18] PN-EN ISO 12100:2012P Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
 • [19] PN-EN ISO 13855, Bezpieczeństwo maszyn Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka.
 • [20] PN-EN ISO 13856 -1; 2 i 3:2013E Bezpieczeństwo maszyn. Urządzenia ochronne czułe na nacisk – Część 1: Ogólne zasady projektowania oraz badań mat i podłóg czułych na nacisk; Część 2: Ogólne zasady projektowania oraz badań obrzeży i listew czułych na nacisk; Część 3: Ogólne zasady projektowania oraz badań zderzaków, płyt, linek i podobnych urządzeń czułych na nacisk.
 • [21] PN-EN ISO13857:2010P Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.
 • [22] PN-EN ISO 14119:2014-03E Bezpieczeństwo maszyn. Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami – Zasady projektowania i doboru.
 • [23] PN-EN ISO13857:2010P Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.
 • [24] PN-EN ISO 14119:2014-03E Bezpieczeństwo maszyn. Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami – Zasady projektowania i doboru.
 • [25] PN-EN ISO – 14122 – 1; 2; 3 i 4/A1:2010P Bezpieczeństwo maszyn – Stałe środki dostępu do maszyn Cz. 1: Dobór stałych środków dostępu między dwoma poziomami; Cz. 2: Pomosty robocze i przejścia; Cz. 3: Schody, schody drabinowe i balustrady; Cz. 4: Drabiny stałe.
 • [26] Bezpieczeństwo higiena pracy. Red. nauk. D. Koradecka. Warszawa, CIOP-PIB 2008.
 • [27] Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. Pod red. W.M. Zawieski. Warszawa, CIOP-PIB 2007.
 • [28] Gierasimiuk J., Miareczko B.: System oceny zgodności oraz kontroli wyrobów. „Bezpieczeństwo pracy” 3/2004, s. 7–13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c14a6944-a3d2-4375-a32e-a6f78e5cf58c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.