PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analysis of the vetilation air stream size in cattle buildings

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Analiza wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego w budynkach dla bydła
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The analysis concerns the size of the ventilation air stream, which is variable in time, in a cowshed with natural ventilation. The research was carried out in two buildings designed for dairy cattle, one has ventilation ducts, the other an air vent. The research covered measurement of internal and external air temperature, which is variable in time, air flow temperatures and velocity in air vents and the wind velocity. Temperature and velocity of air flow in particular ducts differed between each other. In the winter season, average air temperature in ducts was lower than the air temperature in the zone where animals stayed. The ventilation air stream size resulting from the measured flow velocities in ventilation ducts was compared to the theoretical size.
PL
Analiza dotyczy wielkości zmiennego w czasie strumienia powietrza wentylacyjnego w oborach z wentylacją naturalną. Badania przeprowadzono w dwóch budynkach dla bydła mlecznego, jeden posiada kominowe kanały wywiewne drugi kalenicową szczelinę wentylacyjną. Badania obejmowały pomiary zmiennych w czasie temperatur powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, temperatur i prędkości przepływu powietrza w wywiewnych otworach wentylacyjnych oraz prędkość wiatru. Temperatura oraz prędkość przepływu powietrza w poszczególnych kanałach różniły się między sobą. W okresie zimowym średnia temperatura powietrza w kanałach była niższa niż temperatura powietrza w strefie przebywania zwierząt. Wielkość strumienia powietrza wentylacyjnego wynikająca z pomierzonych prędkości przepływu w kanałach wentylacyjnych porównano z wielkością teoretyczną.
Rocznik
Strony
61--70
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., wykr.
Twórcy
autor
 • Department of Environmental Management Engineering and Geodesy, University of Life Sciences in Lublin, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
autor
 • Department of Environmental Management Engineering and Geodesy, University of Life Sciences in Lublin, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
autor
 • Department of Agricultural Machinery and Equipment, University of Life Sciences in Lublin
Bibliografia
 • Daniel, Z. (2008). Wpływ mikroklimatu obory na mleczność krów. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 67-73.
 • Dziennik Ustaw Nr 167, Poz. 1629. (2003). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.
 • Gaziński, B. (red.). (2012). Środowisko wewnętrzne, wentylacja i wyposażenie technologiczne pomieszczeń inwentarskich. Bydło, kozy i owce. Poznań, Systherm D. Gazińska sp. j. ISBN 978-83-61265-60-3.
 • Głuski, T. (2011). Method for determining the ventilation air quantity in buildings for cattle on a base of CO2 concentration. Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture Vol.12, No 2, 63-66.
 • Głuski, T. (2013). Kierunki rozwoju nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno-funkcjonalnych budynków inwentarskich na przykładzie budynków dla bydła mlecznego. Budownictwo na obszarach wiejskich. Nauka, praktyka, perspektywy. Monografie. Politechnika Lubelska. ISBN 978-83-63569-30-3.
 • Hellickson, M. A.; Walker, J. N. (1983). Ventilation of agricultural structures. ASAE. ISBN 0-916150-56-9.
 • Kiwan, A.; Berg, W.; Brunsch, R.; Özcan, S.; Müller, H.; Gläser, M.; Fiedler, M.; Ammon, Ch.; Berckmans, D. (2012). Tracer gas technique, air velocity measurement and natural ventylation method for estimating ventilation rates trough naturally ventilated barns. CIGR Journal, Vol.14, No.4, 22-36. Obtained from: http://www.cigrjournal.org.
 • PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
 • PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
 • PN-EN ISO 12569:2013. Cieplne właściwości użytkowe budynków i materiałów. Określanie wymiany powietrza w budynkach. Metoda gazu znacznikowego.
 • Wolski, L. (2001). Wymiarowanie termiczne obiektów w zabudowie rozproszonej. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 83-7207-252-3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c0cd78fb-1f1d-40a5-9fec-ee82ac950a50
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.