PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Pobieranie próbek wody : zasady poboru, transport, kontrola jakości

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Water sampling uptake : collection rules, transport, quality control
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Woda jest istotnym składnikiem środowiska, w którym żyjemy. Z tego powodu jej jakość powinna być stale monitorowana, aby nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Przed każdym próbkobraniem trzeba jasno wyznaczyć cel badania. Determinuje to bowiem miejsce i punkt pobrania próbki, jak też i jego technikę. Strategię i wykonanie próbkobrania będą się zatem nieco różnić, w zależności od typu badanej wody. Dobór miejsca i techniki poboru próbki służy przede wszystkim uzyskaniu tego, co w próbkobraniu najważniejsze – reprezentatywnej próbki. Jest to warunek konieczny dla zrealizowania celu analizy, czyli określenia jakości wody. Norma nakłada na laboratoria zajmujące się urzędową kontrolą żywności i wody obowiązek podawania w sprawozdaniach z badań oszacowanej niepewności wyników. Wynik końcowy badania obciążony jest niepewnością, która wynika z dwóch składowych, a mianowicie z procesu analitycznego stosowanego w laboratorium i z procesu pobierania próbki. W celu prawidłowej oceny wody należy zwrócić uwagę na wszystkie elementy badania, tj. pobieranie próbki i transport oraz zapewnić kontrolę jakości poboru.
EN
Water is an important component of the environment in which we live. For this reason, its quality should be constantly monitored so that it does not pose a threat to human health and life. Before each sample, you must clearly determine the purpose of the study. This determines the place and point of sampling as well as its technique. The strategies and collection of the sampling will therefore vary slightly depending on the type of water being tested. The selection of the place and sampling technique is primarily aimed at obtaining what in the sampling is the most important – a representative sample. This is a prerequisite for achieving the goal of analysis, i.e. determining the quality of water. The obligation to provide reports on an estimated uncertainty of results is imposed on the laboratories, involved in the official control of food and water, by the standard. The final result of the test is burdened with uncertainty, which results from two components, namely the analytical process used in the laboratory and the sampling process. In order to properly evaluate water, attention should be paid to all elements of the test, i.e. sampling, transport and ensuring quality control.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
32--41
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska
Bibliografia
 • 1. Li, Yuncong; Migliaccio Kati (ed.): Water quality concepts, sampling, and analyses. CRC Press, 2010.
 • 2. Madrid, Yolanda, Zayas, Zoyne Pedrero: Water sampling: Traditional methods and new approaches in water sampling strategy. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2007, 26.4:293-299.
 • 3. PN-EN ISO 19458:2007P: Jakość wody – pobieranie próbek da analiz mikrobiologicznych.
 • 4. PN-EN ISO 5667-3:2005: Jakość wody – Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami wody.
 • 5. PN-EN ISO 5667-3:2002: Jakość wody – Pobieranie próbek. Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami.
 • 6. PN-ISO-5667-5:2003: Jakość wody – pobieranie próbek. Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów.
 • 7. Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli Dz. U. 1986 poz. 478.
 • 8. PN-ISO 5667-6:2003: Jakość wody – Pobieranie próbek. Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni.
 • 9. PN-ISO 5667-11:2004: Jakość wody – Pobieranie próbek. Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych.
 • 10. Instrukcja nr IO/02/PO-03: Pobieranie próbek wody do badań w kierunku wykrywania pałeczek legionella. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Świętokrzyskiego 2010.
 • 11. Namieśnik J. , Łukasiak J., Jamrógiewicz Z.: Pobieranie próbek środowiskowych do analizy. Warszawa 1995.
 • 12. PN-EN ISO/IEC 17025:2005: Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 • 13. Walidacja metod analitycznych i szacowanie niepewności wyników w badaniach chemicznych zanieczyszczeń żywności – Przewodnik. Warszawa 2003.
 • 14. PN-ISO 5667-14:2004: Jakość wody – pobieranie próbek. Wytyczne dotyczące zapewnienia jakości podczas pobierania próbek wód środowiskowych i postępowania z nimi.
 • 15. Grynkiewicz M., Dembska G., Sapota A. i wsp.: Sterowanie jakością podczas pobierania próbek wód podziemnych. Ecological Chemistry and Engineering 2008; 15(4):513-528.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c08d6fc1-9f00-4415-baf9-bd52127bb3dc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.