PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wybrane metodyki zarządzania projektami z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Selected project management methodologies in the field of national defense and security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Projekty stanowią jeden z istotniejszych zakresów działalności wielu organizacji, szczególnie projekty z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa, które są podstawowym źródłem rozwoju technologii mających wpływ na nasze bezpieczeństwo. Projekty wpływają na rozwój sektora bezpieczeństwa państwa oraz powiązanego z nim sektora prywatnego. Podnoszone bezpieczeństwo jest jedną z ważniejszych wartości dla każdego państwa, stąd środki finansowe przeznaczane na jego utrzymanie są znaczne. Przekłada się to na innowacje, rozwój, a także badania wykonywane w ramach omawianych projektów. Obecnie istnieje konieczność szerszego podejścia do realizacji projektów, szczególnie zarządzania nimi. Znaczenie stosowanych metodyk zarządzania projektami stale rośnie, gdyż bezpieczeństwo realizacji projektu, a także prawidłowość wydatkowania środków, ma istotne znaczenie dla instytucji finansujących oraz zamawiających. Wraz z finansowaniem projektów pojawiły się zagrożenia i nieprawidłowości w ich realizacji. Projekty dają wiele perspektyw, dzięki którym możliwe jest odmienne podejście do zarządzania działalnością danej organizacji. W wielu instytucjach sposób organizacji ich działań zaczyna się przekształcać w projektowy, ukierunkowany na złożone i szczególne przedsięwzięcia jakim są projekty. Zarządzanie projektami odgrywa ważną, a wręcz kluczową rolę w strategii działania współczesnych organizacji. Metodyki zarządzania projektami pozwalają zaś na usprawnienie realizacji projektów, w tym przedsięwzięć podejmowanych w ramach ich realizacji. W związku z dużą liczbą dostępnych metodyk zarządzania projektami, wybór odpowiedniej metodyki, uniwersalnego rozwiązania dostosowanego do danej instytucji, może być trudny. Zdarza się, że daną metodykę należy dostosować do indywidualnych potrzeb projektowych instytucji. W artykule podjęto charakterystykę najbardziej uniwersalnych metodyk zarządzania projektami, tych najczęściej wykorzystywanych. Uwagę skupiono na projektach z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, gdyż celem opracowania jest wskazanie najbardziej adekwatnej metodyki zarządzania w tak szczególnym obszarze, jakim jest bezpieczeństwo. Zatem podjęta w artykule analiza różnych metodyk zarządzania projektami dała podstawę do wskazanie jednej, zalecanej przez autorów metodyki zarządzania w projektach z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa.
EN
Projects are one of the most important areas of activity of many organizations, especially projects in the area of State security and defense, being the basic source of development of technologies affecting our security. Projects affect the development of the state security sector and the private sector associated with it. Security is one of the most important values for each country, hence the financial resources allocated for its maintenance are considerable. This means innovation, development, as well as research carried out under the aforementioned projects. Currently, there is a need for a wider approach to the implementation of projects, especially their management. The importance of applied project management methodologies is constantly growing, as the safety of project implementation, as well as the correctness of spending funds, is of great importance for financing institutions and contracting authorities. Along with the project financing, the risks and irregularities in their implementation have appeared. Projects offer many perspectives, thanks to which a different approach to the management of any organization’s activity is possible. In many institutions the way in which their activities are organized begins to be transformed into a project-oriented one, focused on complex and specific activities such as projects. Project management plays an important and even key role in the strategy of modern organizations. Project management methodologies allow for streamlining the implementation of the projects, including projects undertaken as part of their implementation. Due to the large number of available project man agement methodologies, the choice of a suitable methodology, a universal solution tailored to a given institution, can be difficult. It happens that a given methodology should be adapted to the individual needs of an institution. The article describes the most universal project management methodologies, the most commonly used ones. Attention was focused on the projects in the field of security and defense of the state, because the aim of the study is to indicate the most adequate management methodology in such a special area of security. Therefore, the analysis of various project management methodologies contained herein, gave the basis for indicating one, recommended by the authors, management methodology in projects in the area of security and defense of the state.
Rocznik
Strony
99--118
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
 • Instytutu Badań i Rozwoju Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
autor
 • Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Bibliografia
 • [1] Nasalski Z., Wienejski T., Szczubełęk G., Zarządzanie projektami innowacyjnymi, Olsztyn 2014.
 • [2] Jaskanis A., Marczewska M., Darecki M., Zarządzanie projektami w administracji publicznej, Wrocław 2015.
 • [3] Habela P., Metodyki zarządzania projektem, Warszawa 2011.
 • [4] Prywata M., Zastosowanie metodyk zarządzania projektami w tworzeniu aplikacji internetowych, Warszawa, 2010.
 • [5] http://www.pmart.pw.edu.pl/tag/agilepm/ (dostęp: 25.04.2018).
 • [6] http://www.positivepro.eu/pl/szkolenia/prince2/historia-metodyki-prince2 (dostęp: 03.12.2013). [7] Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami., Warszawa 2003.
 • [8] Murray A., PRINCE2™ − Skuteczne zarządzanie projektami, OGC Official Product, Publikacja Pochodząca od Oficjalnego Wydawcy PRINCE2™, London 2009.
 • [9] Bradley K., Podstawy Metodyki Prince2, Warszawa 2005.
 • [10] Kuczyńska E., Skuteczne zarządzanie projektami z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w oparciu o metodykę PRINCE2 [w:] Ścibiorek Z., Diagnozowanie możliwości przedstawicieli służb mundurowych, Szczytno 2015.
 • [11] http://www.pmi.org.pl (dostęp: 27.09.2013).
 • [12] Janasz K., Wiśniewska J., Zarządzanie projektami w organizacji, Warszawa 2014.
 • [13] http://analizait.pl/2014/pmbok-vs-prince2-i-scrum/ (dostęp: 25.04.2018).
 • [14] http://prince2-pl.blogspot.com/2014/12/prince2-pmbok-scrum-agilepm.html (dostęp: 25.04.2018).
 • [15] https://mfiles.pl/pl/index.php/Adaptacyjne_zarz%C4%85dzanie_projektami (dostęp: 25.04.2018).
 • [16] Jones R., Zarzadzanie projektami. Sztuka przetrwania, Warszawa 2009.
 • [17] http://www.projektgamma.pl/strefa-wiedzy/wiki/metodyki-agile (dostęp: 25.04.2018).
 • [18] Yadon Ch., Biuletyn informacyjny: Zwiększ efekty swojej pracy; Przewodnik dla menedżerów dotyczący łączenia metodologii Agile i Waterfall.
 • [19] http://www.ncbr.gov.pl/programy-i-projekty-obronnosc-bezpieczenstwo/wykaz-tematow-72015/ (dostęp: 19.05.2018).
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c065b395-96c9-4ac3-ba67-b1d98cb7be6e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.