PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Selected land marketing tools. Part two: application of the proposed method of assessing impact of a motorway on arable lands

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wybrane narzędzia marketingu ziemią. Cześć druga: aplikacja wygenerowanej metody do oceny oddziaływania autostrady na grunty rolne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The second part of the paper analyses the method of assessing impact of motorways on arable lands, proposed in the first part. The method can be used to determine all the losses resulting from different directions of this impact. The losses are determined in an analysis of variations in land use, soil quality class, layout of access roads leading to lands situated along the axis of a planned motorway. The method is especially useful at the initial planning of a motorway or at evaluation of its routes’ variants, because it is simple and helps to determine a negative impact of a motorway on arable lands with adequate accuracy. The impact of a motorway on arable lands is exemplified by a Tarnów – Rzeszów section of an existing A4 motorway. The section is 7.136 km long and it runs through Borowa, Wewiórka and Góra Motyczna villages. The outcomes were compared with an alternative variant of the motorway’s route in this section.
PL
W drugiej części pracy analizami objęta jest opracowana nowa metoda szacowania oddziaływania autostrady na grunty rolne. Pozwala ona na określenie wszystkich strat związanych z kierunkami tego oddziaływania. Podstawą dla ustalenia strat jest analiza zmienności użytkowania gruntów i klas bonitacyjnych oraz rozmieszczenia dróg dojazdowych do gruntów, wzdłuż osi projektowanej autostrady. Metoda ta jest szczególnie przydatna podczas opracowywania wstępnego projektu autostrady lub też oceny rozpatrywanych wariantów jej przebiegu, ponieważ stosowanie uproszczonej metody pozwalana określenie niekorzystnego wpływu autostrady na grunty rolne znacznie mniejszym nakładem pracy, przy zachowaniu wymaganej dokładności. W artykule przedstawiono oddziaływania autostrady na grunty rolne na przykładzie istniejącego już odcinka autostrady A–4 na odcinku Tarnów-Rzeszów o długości 7,136 km biegnącego przez wsie Borowa, Wiewiórka oraz Góra Motyczna, a następnie wyniki porównano z wersją alternatywną przebiegu autostrady na tym odcinku.
Rocznik
Tom
Strony
13--23
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii 30-198 Kraków, ul. Balicka 253a
 • MBA, MA Florida International University Department of Marketing 11200 SW 8th Street – RB 304, Miami, FL 33199
Bibliografia
 • Bacior S. 2001. Uproszczony szacunek oddziaływania autostrady na wartość gruntów rolnych. Wydział Geodezji i Inżynierii Środowiska AGH, Komisja Geodezji i Inżynierii Środowiska Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk – Sprawozdanie z posiedzeń komisji naukowych. Tom 44/1, Secesja, Kraków, 183–185.
 • Bacior S., Harasimowicz S. 2002 Metoda oceny wpływu autostrady na wartość gruntów rolnych, dokładność oszacowania powierzchni użytków i klas gruntów. Materiały Konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej – Komitet Techniki Rolniczej PAN, Warszawa, 8 (41), 107–120.
 • Bacior S. 2010. Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka Borek Mały – Boreczek. Infr. Ekol. Ter. Wiej., 3, 5–15.
 • Bacior S. 2012. Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka Brzozówka – Nowa Jastrząbka. Acta Sci. Pol., Admin. Loc., 5–14.
 • Bacior S., Piech I. 2013 Oddziaływanie inwestycji liniowych na grunty rolne na przykładzie odcinka autostrady A4 Żyraków Paszczyna. Acta Sci. Pol., Geod. Desc. Terr., 12 (1), Wrocław, 19–28.
 • Curzydło J. 1994. Drogi i autostrady a skażenie motoryzacyjne. Aura, 5, 7–8.
 • Cymerman R. 1992. Urządzeniowo-rolna metoda wyceny obszarów rolniczych. Wycena nr 1, 12–13.
 • Harasimowicz S. 1997. Główne kierunki oddziaływania autostrady na możliwości dochodowe gospodarstw rolnych. Metodyka oceny oddziaływania autostrady na grunty rolne i leśne. Sesja naukowa, AR w Krakowie. Szkoła Wiedzy o Terenie, 57–62.
 • Harasimowicz S. 1998. Ocena oddziaływanie autostrady na grunty rolne. Prz. Geod., 6, 6–12.
 • Harasimowicz S. 2002. Ocena i organizacja terytorium gospodarstwa rolnego. Wyd. AR w Krakowie, Kraków.
 • Wilkowski W., Kłopociński W., Potasznik W. 1993. Szacowanie gruntów, budynków i lokali. Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Warszawa, 25–38.
 • Wilkowski W. 1995. Wielokryterialna metoda oceny wpływu autostrady na gospodarstwa rolne, Pr. Nauk. Polit. Warsz. Geodezja, 33, 5–19.
 • Żak M. 2002. Problematyka wyceny nieruchomości położonych w pasie budowy sieci autostrad. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 396, 17–22.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c05830af-60c5-4101-aec8-3977ea86b150
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.