Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bfe8efca-a38a-4ede-9c58-6173e28407be

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo

Tytuł artykułu

Porównanie budynku prefabrykowanego o szkielecie drewnianym i budynku w technologii tradycyjnej murowanej w kontekście ich charakterystyki energetycznej

Autorzy Rzeszowska, N. 
Treść / Zawartość http://www.bud.pcz.czest.pl/zeszyty-naukowe-politechniki-czestochowskiej-seria-budownictwo
Warianty tytułu
EN Comparison of a prefabricated wooden frame construction and a conventional masonry building technology in conjunction with their energy performance
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Budynek jest efektem procesu inwestycyjnego, który łączy rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne oraz instalacyjne, realizując w ten sposób potrzeby i oczekiwania inwestorów. Wspomniane rozwiązania mają na celu stworzenie mikrośrodowiska wewnątrz budynku, które będzie sprzyjać komfortowi ludzi w nim przebywających, a ponadto odpowiadają za jego wysoką efektywność energetyczną idącą w parze z minimalizacją oddziaływania na środowisko. Na rynku obok tradycyjnych murowanych technologii wznoszenia obiektów proponowany jest szereg nowatorskich rozwiązań, które najczęściej mają na celu ograniczenie zapotrzebowania na energię obiektu, kierując się w ten sposób stale zaostrzanymi przepisami dotyczącymi efektywności energetycznej w budownictwie. Jednym z takich rozwiązań są budynki prefabrykowane, które w 80% są produkowane w fabryce, a następnie montowane na placu budowy. Artykuł stanowi próbę porównania efektywności energetycznej budynku prefabrykowanego o szkielecie drewnianym i budynku w technologii tradycyjnej murowanej. W pierwszej części przedstawiono charakterystykę technologii wykonania obu obiektów. Następnie przeprowadzono analizę efektywności energetycznej budynków, aby w ostatniej części dokonać zestawienia oraz porównania otrzymanych wartości.
EN The building is the result of an investment process that combines technology, construction and installation solutions, thus meeting the needs and expectations of investors. These solutions aim to create a microenvironment inside the building, which will be conducive to the comfort of people in it, as well as its high energy efficiency combined with the minimization of environmental impact. On the market, apart from conventional building technology, a number of innovative solutions are proposed. Most often, they aim to reduce the energy demand of the facility, guided in this way by constantly tightened regulations regarding energy efficiency in construction. One of such solutions are prefabricated buildings, which in 80% are produced in the factory and then assembled on the construction site. The article is an attempt to compare the energy efficiency of a prefabricated wooden frame construction and a conventional masonry building technology. The first part presents the characteristics of technology for both objects. Then an analysis of the energy efficiency of buildings was carried out, in order to compile and compare the obtained values in the last part.
Słowa kluczowe
PL charakterystyka energetyczna   prefabrykowane budownictwo drewniane   technologia tradycyjna   pojemność cieplna   szczelność powietrzna  
EN energy performance   prefabricated wooden frame construction   conventional technology   thermal capacity   airtightness  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
Rocznik 2018
Tom Z. 24 (174)
Strony 341--347
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Rzeszowska, N.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, ul. Licealna 9/9, 65–417 Zielona Góra, 20000850@stud.uz.zgora.pl
Bibliografia
[1] Pawłowski K., Krause P., Sztubecka M., Topoliński S., Nakielska M., Bujarkiewicz A., Mrówczyńska M., Sztubecki J., Budownictwo zrównoważone, Wybrane aspekty projektowe i wykonawcze, tom 1, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017, 25–45.
[2] Wnuk R., Instalacje w Domu Pasywnym i Energooszczędnym, Przewodnik Budowlany 2017, 10–12.
[3] Żurawski J., Efektywność energetyczna w budownictwie, 2013.
[4] Siuta–Olcha A., Cholewa T., Guz Ł., Analiza porównawcza potrzeb energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o różnym standardzie wykonania, Proceedings od ECOpole 2011, 5, 1.
[5] Marchwiński J., Zielonko-Jung K., Współczesna architektura proekologiczna, WN PWN, Warszawa 2012.
[6] http://stat.gov.pl/
[7] Pawłowski K., Zasady projektowania budynków energooszczędnych, Grupa Medium, 2016.
[8] www.budujzdrewna.pl
[9] Ickiewicz I., Wpływ pojemności cieplnej na bilans cieplny budynku, Czasopismo Techniczne 2012, 2–B, 3.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bfe8efca-a38a-4ede-9c58-6173e28407be
Identyfikatory
DOI 10.17512/znb.2018.1.52