PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Jak oceniać bezpieczeństwo konstrukcyjne przewodów wodociągowych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
How asses structural integrity of water pipelines
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Bazując na doświadczeniach uzyskanych w trakcie wykonywania ekspertyz konstrukcyjnych przewodów wodociągowych wykonanych z różnych materiałów zestawiono 17 czynników mających wpływ na zmianę współczynnika bezpieczeństwa konstrukcyjnego tych przewodów. Następnie podano cel i zakres ekspertyz konstrukcyjnych rurociągów wskazując na ich przydatność w podejmowaniu decyzji czy przewody mogą być nadal bezpiecznie eksploatowane czy należy poddać je odnowie. Poddano dyskusji 5 najistotniejszych problemów dotyczących dokonywania obliczeń statyczno-wytrzymałościowych przewodów wodociągowych: doboru odpowiedniego schematu obciążenia rury od ciężaru gruntu, uwzględniania wszystkich czynników mających istotny wpływ na wartość obciążeń użytkowych od taboru samochodowego, ustalania współczynnika dynamicznego, ustalania współczynnika uwzględniającego odciążające oddziaływanie nawierzchni oraz poprawnego ustalania naprężeń w ścianach rur.
EN
Basing on the experience gained from constructional expertise of water pipelines made of different materials, 17 common factors have been identified, which cause the changes in their safety factors. Both general purpose and scope of constructional expertise were explained as well as its role in making a decision whether the water pipes could be further exploited or they should be rehabilitated. Except this, 5 common problems with verification of structural integrity of water pipelines were discussed, including: selection of appropriate scheme of soil load distribution, calculation of live loads with respect to several factors affecting their values, assumption of appropriate dynamic factor, assumption of reduction factor which reflects the possible decrease in live loads values due to type of road surface and finally proper calculations of stresses in the walls of water pipelines.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
59--64
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., fot., rys., tab., wykr., wzory
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska, Kielce
Bibliografia
 • [1] Kuliczkowska E., Kotwica K.: Konsekwencje awarii przewodów wodociągowych na wybranych przykładach, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2017, 3(72), 86-88.
 • [2] Kuliczkowska E., Zwierzchowska A., An analysis of early defects in PVC-U sewers and the limitations of their trenchless rehabilitation, Tunneling and Underground Space Technology, 2016, 56, 202-210.
 • [3] Kuliczkowski A.: Obliczanie konstrukcji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych ułożonych w gruncie, skrypt nr 161, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1988.
 • [4] Kuliczkowski A., Projektowanie konstrukcji przewodów kanalizacyjnych, skrypt nr 356, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2000.
 • [5] Kuliczkowski A., Kuliczkowska E.: Obciążenia użytkowe przewodów kanalizacyjnych od taboru samochodowego, Informacja Instal, 2000, 5, 38-41.
 • [6] Kuliczkowski A., Rury kanalizacyjne, t. I; Własności materiałowe, monografia nr 28, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2001.
 • [7] Kuliczkowski A.: Rury kanalizacyjne, t. II: Projektowanie konstrukcyjne, monografia nr 42, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2004.
 • [8] Kuliczkowski A., Kuliczkowska E., Parka A.: The loadings due to traffic considered in design of trenchless rehabilitation of sewage pipes, In Proc. No-Dig Conf., NASTT, Toronto, Ontario, Canada, Paper D-3-02, 2009, 1-10.
 • [9] Kuliczkowski A., Kuliczkowska E.: Strategie odnowy przewodów wodociągowych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2010, 2, 26-29.
 • [10] Kuliczkowski A.: Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska, Wydawnictwo Seidel- Przywecki, Warszawa, 2010.
 • [11] Kuliczkowski A.: Trwałość rozwiązań stosowanych w budowie i odnowie przewodów kanalizacyjnych, Instal, 2014, 3, 54-56.
 • [12] Kuliczkowski A., Kuliczkowska E.: Wspołczynniki amortyzacji infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej poddanej bezwykopowej odnowie, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2008, 7-8, 35-38.
 • [13] Kuliczkowski A., Parka A.: Kryterium statyczno--wytrzymałościowe w doborze rehabilitacyjnych powłok stosowanych w przewodach wodociągowych, Instal, 2014, 5, 56-63.
 • [14] Kuliczkowski A., Parka A.: Planowanie odnowy sieci wodociągowych na przykładzie wybranych strategii i modeli matematycznych, Instal, 2013, 11, 69-77.
 • [15] Kuliczkowski A., Parka A.: Propozycja klasyfikacji technologii bezwykopowych do rehabilitacji przewodów wodociągowych ze względu na klasę powłok w nich stosowanych, Instal, 2014, 11, 70-75.
 • [16] Kunststoffrohrverband e.V.: Kunstoffrohr Handbuch, 4.Auflage, Vulkan- Verlag, Essen, 2000.
 • [17] Madryas C., Kolonko A., Wysocki L.: Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002.
 • [18] Stein D., Brauer A.: Leitfaden zur Auswahl von Rohrwerkstoffen fur kommunale Entwasserungssysteme: Nutzungs – bzw Lebensdauer, Prof. Dr. – Ing. Stein & Partner GmbH, Bochum, 2004.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bfe1da9a-4c2e-499b-bcda-7c8606e43a85
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.