Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bf71d42e-b63c-4ba3-b4e8-d2794a72e84d

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Rozwiązanie problemu wymiany powietrza w budynkach niemal zeroenergetycznych

Autorzy Koczyk, H.  Szczechowiak, E. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Solution to the problem of air exchange in nearly zero-energy buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zasady bilansowania energetycznego budynków ze szczególnym uwzględnieniem budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB). W obliczeniach zwrócono uwagę na wzajemne relacje i proporcje między wymianą powietrza na drodze wentylacji mechanicznej oraz infiltracją wywołaną oddziaływaniem klimatu zewnętrznego i uzależnioną od szczelności powietrznej budynku. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania instalacji wentylacji mechanicznej do budynków nZEB, które stwarzają warunki energooszczędnej eksploatacji.
EN The paper presents the principles of balancing energy buildings with a particular focus on nearly zero-energy buildings (nZEB). The calculation highlighted the relationship and balance between the air exchange in the way of mechanical ventilation and infiltration, caused by the impact of climate and depended on the air tightness of the buildings. The examples of solutions for mechanical ventilation of nZEB buildings that create the conditions for efficient operation were presented.
Słowa kluczowe
PL budynek niemal zeroenergetyczny   bilans energetyczny   wymiana powietrza   wentylacja mechaniczna   szczelność powietrzna   zapotrzebowanie ciepła   koszt eksploatacyjny  
EN nearly zero-energy building   energy balance   air exchange   mechanical ventilation   air tightness   heat demand   operating cost  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2016
Tom nr 8
Strony 86--88
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il.
Twórcy
autor Koczyk, H.
autor Szczechowiak, E.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Bibliografia
[1] Basińska Małgorzata, Halina Koczyk, Edward Szczechowiak. 2015. „Sensitivity analysis in determining the optimum energy for residential buildings in Polish conditions”. Energy and Buildings 107: 307 – 318.
[2] Brandemuehl M. J., J. E. Braun. 1999. „The impact of demand-controlled and economizer ventilation strategies on Energy use in buildings”. ASHRAE Transactions 105: 39.
[3] Harvey Danny L. D. 2006. „A Handbook on Low-Energy Buildings and District-Energy Heating”. Earthscan London.
[4] Maier T., M. Krzaczek, J. Tejchman. 2009. „Comparison of physical performances of the ventilation systems in low-energy residential houses”. Energy and Buildings 41 (3): 337 – 353.
[5] Nielsen R. R., Ch. Drivasholm. 2010. „Energy efficient demand controlled ventilation in single family houses”. Energy and Buildings 42 (11): 1995 – 1998.
[6] PN-EN ISO 13790:2009. „Cieplne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia”.
[7] PN-EN ISO 9972:2015-10. „Cieplne właściwości użytkowe budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”.
[8] Szczechowiak Edward. 2015. „Przemiany strukturalne systemów HVAC w budynkach przyszłości”. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 46 (1): 30 – 36.
[9] Szczechowiak Edward. 2015. „Parametry budynków niemal zeroenergetycznych w warunkach polskich”. Wyd. Uczelniane UT-P w Bydgoszczy: 57–68.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bf71d42e-b63c-4ba3-b4e8-d2794a72e84d
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2016.08.24