Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-be5823b6-eb8d-415b-85fe-1178b032ae98

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Oceny wielokryterialne w procesach decyzyjnych

Autorzy Zoleński, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The multi-criteria evaluations in decision problems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Oceny wielokryterialne złożonych zjawisk są ważną częścią problemów decyzyjnych. W ocenach wielokryterialnych występują różnego typu trudności, a w szczegól-ności liczność i różnorodność ocenianych zjawisk, liczność i różnorodność zmiennych diagnostycznych, charakteryzujących oceniane zjawisko, trudność przekształcenia charakterystyk jakościowych na mierniki ilościowe oraz trudności w agregacji cząstkowych kryteriów oceny. W artykule przedstawiono wybrane modele ocen wielokryterialnych, które odpowiadają różnym sytuacjom decyzyjnym.
EN Multi-criteria evaluation of complex phenomena is an important part of decision problems. The multi-criteria evaluations are different types of difficulties, in particular, the multiplicity and diversity of the assessed phenomena, the multiplicity and the variety of diagnostic variables characterizing the evaluated phenomenon, the difficulty to transform the quality characteristics of quantitative traits, the difficulty of aggregating sub-criteria. This paper presents selected models of multi-criteria evaluation corresponding to different decision-making situations.
Słowa kluczowe
PL proces decyzyjny   kryterium   ocena  
EN multi-criteria   evaluation   decision problem  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 78
Strony 541--551
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Zoleński, W.
  • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Administracji
Bibliografia
1. Dohn K.: Metoda identyfikacji cech istotnych do oceny procesu produkcyjnego. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 60. Politechnika Śląska, Gliwice 2012.
2. Dohn K., Gumiński A., Matusek M., Zoleński W.: Model wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach budowy maszyn. Difin, Warszawa 2013.
3. Grzegorczyk A.: Psychiczna osobliwość człowieka. Scholar, Warszawa 2003.
4. Gumiński A.: Narzędzia informatyczne stosowane w zarządzaniu zasobami ludzkimi w górnictwie węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 53. Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
5. Hawkins J., Blakeslee S.: Istota inteligencji. Helion, Gliwice 2006.
6. Hellwig Z.: Taksonometria ekonomiczna i jej osiągnięcia, zadania i cele. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1990.
7. Kukuła K.: Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa 2000.
8. Matusek M.: Problem wyboru dostawcy na etapie analizy zamówienia w środowisku produkcji na zamówienie. Zeszyty Naukowe, nr 702, s. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 87. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
9. Matusek M., Zoleński W.: Selected models of multi-criteria evaluations in the system supporting management in the area of knowledge management. “Information Systems in Management”, Vol. 1(4) 2012. WULS Press, Warsaw 2012.
10. Zoleński W.: Koncepcja narzędzia informatycznego wspomagającego realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn. Zeszyty Naukowe, nr 763, s. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 105. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.
11. Zoleński W.: Koncepcja systemu ekspertowego wspomagającego pozyskiwanie wiedzy. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 70. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-be5823b6-eb8d-415b-85fe-1178b032ae98
Identyfikatory