PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena parametrów strukturalnych dolomitów z kopalni rud miedzi przy wykorzystaniu metod densymetrycznych i porozymetrycznych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Evaluation of structural parameters of dolomites from copper ore mines using densimetric and porosimetric methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań strukturalnych trzech próbek dolomitów (PR-1, PR-2, PR-3) z polskich kopalni rud miedzi. Wykorzystano w tym celu metody piknometrii helowej i quasicieczowej oraz porozymetrii rtęciowej i gazowej. Najwyższe wartości porowatości całkowitej i otwartej, wyznaczone metodami densymetrycznymi, posiadała próbka PR-1, a najniższe wartości próbka PR-3. Określona w próbce PR-1 porowatość całkowita wyniosła 18%, w tym porowatość otwarta blisko 17,6%. W PR-3 natomiast wartości tych parametrów wyniosły odpowiednio 9,5% oraz 8,4%. Dolomit PR-1 miał najbardziej rozbudowaną strukturę porową w całym zakresie porowatości, co potwierdziły analizy porozymetryczne. Próbki posiadały wartości całkowitej objętości makroporów w zakresie 6-34 mm3/g i powierzchni właściwej makroporów, w zakresie 0,4-0,8 m2/g. W zakresie najdrobniejszych porów, powierzchnia właściwa wyniosła od 2,0 m2/g do 3,7 m2/g. Objętość mezoporów w przebadanych dolomitach mieściła się w zakresie 6,1-9,4 mm3/g. Najniższą porowatością określoną porozymetrycznie cechował się dolomit PR-3. Charakterystyka strukturalna dolomitów może stanowić ważny element w ocenie parametrów gazogeodynamicznych dolomitów.
EN
The article presents the results of structural analyses of three dolomite samples (PR-1, PR-2, PR-3) from Polish copper ore mines. Helium pycnometry, qasi-fluid pycnometry, mercury porosimetry and gas porosimetry were used for this purpose. The highest values of total and open porosity, determined by densimetric methods, were found in sample PR-1 and the smallest in sample PR-3. The porosity determined for sample PR-1 was 18% and open porosity amounted to 17.6%. The values of the same parameters in PR-3 were 9.5% and 8.4% respectively. Dolomite PR-1 had the most developed pore structure in the whole range of porosity, which was confirmed by porosimetric analyses. The total pore volume of the samples was in the range of 6-34 mm3/g and the surface area was in the range of 0,4-0,8 m2/g. The surface area of the smallest pores was from 2,0 m2/g to 3,7 m2/g. The volume of mesopores in the dolomites tested was in the range of 6,1-9,4 mm3g. The lowest porosity, determined by porosimetry, was found in dolomite PR-3. The structural characteristics of dolomites may be an important element in the evaluation of gasogeodynamic parameters of dolomites.
Rocznik
Strony
327--333
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków
autor
 • Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Bąk B., Radwanek-Bąk B., Wyszomirski P., 2011: Aktualny przegląd krajowych złóż dolomitów w aspekcie wykorzystania w przemyśle materiałów ogniotrwałych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 27, 1.
 • Barrett E.P., Joyner L.G., Halenda P.P., 1951: The determination of pore volume and area distribution in porous substances. I. Computations from nitrogen isotherms. Journal of the American Chemical Society, 73, 373-380.
 • Brunauer S., Emmett P.H., Teller E., 1938: Adsorption of Gases in Multimolecular Layers. Journal of the American Chemical Society, 60, 309.
 • Godyń K., 2016: Mikroskopowe metody badań charakteryzujące przestrzeń porową dolomitów z cechsztyńskich miedzionośnych formacji skalnych rejonu Polkowic. Prace IMG PAN, 18, 3.
 • IUPAC, 1982: Physical Chemistry Division, Commission On Colloid and Surface Chemistry Including Catalysis, Subcommittee on reporting gas adsorption data. Reporting Physisorption data for gas/solid systems with Special Reference to the Determination of Surface Area Porosity. Pure and Applied Chemistry, 54, 11.
 • Kozieł K., Łochańska D., 2018: Ocena właściwości i zakres zastosowania wybranych skał osadowych do wyrobu elementów dla budownictwa, drogownictwa i małej architektury. Prace IMG PAN, 20, 3, 239-244.
 • Kudasik M., Pajdak A., Skoczylas N., 2018: The validation process of the method of balancing gas contained in the pore space of rocks via rock comminution. Archives of Mining Sciences, 63, 4, 989-1005.
 • Kudasik M., Skoczylas N., Murzyn T., Wierzbicki M., 2014: Efektywność rozdrabniania skał w kontekście oceny zawartego w nich gazu. Prace IMG PAN, 16, 3-4, 81-84.
 • Manecki A., Muszyński M. (red.), 2008: Przewodnik do petrografi i. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 • Pajdak A., Godyń K., Kudasik M., Murzyn T., 2017: The use of selected research methods to describe the pore space of dolomite from copper ore mine, Poland. Environmental Earth Sciences, 76, 389.
 • Pajdak A., Kudasik M., 2016: Wybrane właściwości strukturalne dolomitu z kopalń rud miedzi. Prace IMG PAN, 18, 3, 3-9.
 • Rouquerol J., Avnir D., Fairbridge C.W., Everett D.H., Haynes J.H., Pernicone N., Ramsay J.D.F., Sing K.S.W., Unger K.K., 1994: Recommendations for the characterization of porous solids. International Union of Pure and Applied Chemistry 66, pp. 1739-1758.
 • Szymanek A., de las Obras-Loscertales M., Pajdak A., 2018: Effect of sorbent reactivity on fl ue gas desulphurization in fluidized-bed boilers under air firing mode. The Canadian Journal of Chemical Engineering, 96, 4, 895-902.
 • Wierzbicki M., Młynarczuk M., 2013: Structural aspects of gas and dolomite outburst in Rudna copper mine. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 57, 2013, p. 113-118.
 • Wyszomirski P., Przytuła S., 2013: Charakterystyka surowca kruszywa dolomitowego na przykładzie kopaliny z Libiąża (region śląsko-krakowski). Kruszywa: produkcja – transport – zastosowanie, Nr 3, s. 18-23.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-be118b0f-2992-4b3c-9ea9-40916eef959e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.