PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ergonomia środków ochrony indywidualnej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Ergonomics of personal protective equipment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podstawowym celem stosowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI) do których należy również odzież ochronna, jest zapewnienie ochrony pracownika przed zagrożeniami które mogą być wyeliminowane lub odpowiednio zredukowane za pomocą innych sposobów. Jednakże stosowanie ŚOI może mieć niezamierzony negatywny wpływ na ich użytkowników, który determinuje wykonywanie określonych zadań i pracy w środowisku zagrożenia, a także wpływa na bezpieczeństwo. Stąd też przy projektowaniu, a następnie doborze środków indywidualnych niezmiernie ważna jest znajomość i uwzględnienie zasad ergonomii, co może zapewnić ich akceptowalność, a co za tym idzie ich stosowanie. Z drugiej strony ŚOI wprowadzane na rynek powinny być oceniane pod względem ergonomii, a więc ich wpływu na użytkownika. Jest to szczególnie ważne, gdy stanowią one jedyną ochronę pracownika. Dlatego też znajomość zasad ergonomii jest ważna zarówno podczas projektowania, śle również oceny ŚOI. W artykule przedstawiono czynniki, istotne z punktu widzenia ergonomii środków ochrony indywidualnej, które powinny być uwzględnione przy projektowaniu (czynniki antropometryczny, biomechaniczny, termiczny, sensoryczny i psychologiczny).
EN
The main purpose of using personal protective equipment (PPE), including protective clothing, is to ensure worker's protection against hazards that cannot be excluded or appropriately reduced by other means. However, using PPE can also have an unintended negative influence on the user, that can determine per forming certain tasks and work in hazardous environment, as well as can have an impact on safety. Therefore, knowledge related to ergonomics principals is very important and should be included in a design and selection of PPE. It can assure their acceptability and this their using .On the other hand, ergonomics of PPE, and so their influence on the user, should be evaluated before their implementation to the market It is particularly important in the case when PPE is the only protection of the worker. Therefore, the knowledge of ergonomic principles is significant during both the design, as well as evaluation of PPE. In the article, factors essential regarding ergonomics of PPE that should be included during the design (anthropometric, biomechanical, thermal, sensory and psychological factors) are presented.
Rocznik
Tom
Strony
27--29
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., fot.
Twórcy
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
 • [1] Saul E. V & Jaffe J. The effects of clothing on gross motor performance. Natick: Quartermaster Research & Development Center. US Army 1955
 • [2] Dyrektywa Rady nr 89/686/EWG. Dyrektywa Rady nr 89/686/EWG z 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej. Official Journal of the European Communities, L399, 30.12.1989. (UKIE, http://www.ukie.gov.pl)
 • [3] Rozporządzenie MG z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Dz.U. Nr 259, poz. 2173
 • [4] Jastrzębowski W. B. Rys ergonomii, czyli nauki o pracy opartej na prawach zaczerpniętych z nauki przyrody (przedruk). CIOP Warszawa 1997
 • [5] Encyklopedia Powszechna PWN, wyd. 3, t.1, str. 729, Warszawa 1983
 • [6] PN-EN 13921:2007. środki ochrony indywidualnej - Zasady ergonomiczne
 • [7] Marszałek A. Ergonomia środków ochrony indywidualnej. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 1999,334,5:23-25
 • [8] PN-EN ISO 13688:2013. Odzież ochronna wymagania ogólne
 • [9] Bartkowiak G., Dąbrowska A., Czapska A. Konstrukcje odzieżowe ograniczające dyskomfort cieplny podczas pracy w barierowej odzieży ochronnej „Przegląd Włókienniczy -Włókno, Odzież, Skóra" 2013,8:25-30
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bde75074-4c63-4146-b647-69f85a45daa1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.