Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bdd8fbd3-9801-4d02-850e-737b4d58f3fd

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Strategia a zarządzanie portfelem projektów w jednostkach samorządu terytorialnego – studium literatury

Autorzy Sorychta-Wojsczyk, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Strategy and projects portfolio management in local government units - study of literature
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przeprowadzono badania literaturowe w zakresie planowania strategicznego w jednostkach samorzdu terytorialnego (jst), jak rwnie zarzdzania projektami, programami i portfelami. Pozwolio to na opracowanie wstpnej propozycji oglnego modelu zarzdzania portfelem projektw w jst, dla zapewnienia skutecznoci implementacji strategii.
EN The author conducted literature research in the area of strategic planning in local government units and in the area of projects, programs and portfolios management. The paper discussed the preliminary proposal of the general model of portfolio management in the local government units to ensure an effective strategy implementation.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie portfelem projektów   planowanie strategiczne   samorząd terytorialny   implementacja strategii  
EN projects portfolio management   strategic planning   government units   strategy implementation  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2013
Tom z. 63
Strony 375--391
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz.
Twórcy
autor Sorychta-Wojsczyk, B.
Bibliografia
1. Archer N.P., Ghasemzadeh F.: An Integrated Framework for Project Portfolio Selection, International Journal of Project Management, No. 17(4).
2. Berman E.: Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego. Municipium, Warszawa 2000.
3. Biniecki J., Szczupak B.: Strategia rozwoju lokalnego, [w:] Klasik A., Kunik F. (red.): Zarzdzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
4. Bradley K.: Podstawy metodyki Prince 2. Centrum Rozwiza Menaderskich, Warszawa 2003.
5. Cooper R.G., Edgett S.J., Kleinschmidt E.J.: Portfolio Management in New Product Development: Lessons from the leaders II. Research Technology Management, Nov/Dec 1997.
6. Davidson Frame J.: Zarzdzanie projektami w organizacjach. WIG-Press, Warszawa 2001.
7. Drobniak A., Frenkiel W.: Planowanie portfela projektw w skali lokalnej, [w:] Klasik A., Kunik F. (red.): Zarzdzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
8. Duncan W.R.: A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBOK Guide, PMI, Upper Darby, PA 1996.
9. Dziurbejko T.: Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Difin, Warszawa 2006.
10. Grey R.J.: Alternative approach to programme Management. International Journal of Project Management, Vol. 15, No. 1, 1997.
11. Kerzner H.: Advanced Project Management. Helion, Gliwice 2005.
12. Kozarkiewicz A.: Zarzdzanie portfelem projektw. PWN, Warszawa 2012.
13. PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOKGuide). Newtown Square, PA 2008.
14. Klasik A., Kunik F. (red.): Zarzdzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
15. Prince 2 Manual, OGC 2002.
16. Sota-Drczkowska E.: Zarzdzanie wieloma projektami. PWE, Warszawa 2012.
17. Spaek S., Bodych M.: PMO Praktyka zarzdzania projektami i portfelem projektw w organizacji. Helion, Gliwice 2012.
18. Stawicki J.: Zarzdzanie portfelem projektw, [w:] Trocki M., Sota-Drczkowska E.: Strategiczne zarzdzanie projektami. Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2009.
19. PMI, The Standard for Portfolio Management. Newton Square, Pensylwania 2008.
20. Trocki M., Grucza B., Ogonek K.: Zarzdzanie projektami. PWE, Warszawa 2003.
21. Trocki M., Grucza B.: Zarzdzanie projektem europejskim. PWE, Warszawa 2007.
22. Turner J.R., Keegan A.: The Versatile Project-based Organization: Governance and Operational Control. European Management Journal, No. 17(3).
23. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym. Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578.
24. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie wojewdztwa. Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576.
25. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
26. Zikowski M.: Proces formuowania strategii rozwoju gminy. Instytut Przedsibiorczoci i Samorzdnoci, Warszawa 2000.
27. Zikowski M., Gole M.: Zarzdzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] Suchocka-Krysiak H. (red.): Zarzdzanie gospodark i finansami gminy. Szkoa Gwna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bdd8fbd3-9801-4d02-850e-737b4d58f3fd
Identyfikatory