PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kierunki zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych w dobie COVID-19

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Directions of plastic waste management in the era of COVID-19
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pojawienie się i szybkie rozprzestrzenienie na cały świat wirusa SARS-CoV-2 spowodowało gwałtowny wzrost produkcji odpadów z tworzyw sztucznych. Największy wzrost zapotrzebowania odnotowano w odniesieniu do środków ochrony osobistej ze względu na fakt, że wiele krajów nakazało ich noszenie w przestrzeni publicznej. W czasie pandemii zwiększyła się również produkcja jednorazowych opakowań żywnościowych. Naukowcy zauważają, że z powodu niewłaściwego gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych oraz usuwania środków ochrony osobistej (SOI) zwiększy się zanieczyszczenie środowiska. Należy wdrożyć racjonalne metody zagospodarowania i przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, które powstały w czasie pandemii SARS-CoV-2, w taki sposób, aby nie zagrażały środowisku naturalnemu ani zdrowiu ludzkiemu. W niniejszym artykule zaproponowano metodę termicznego przetwarzania wskazanych odpadów, a mianowicie pirolizę, która może zastąpić składowanie oraz spalanie. Metoda ta umożliwia nie tylko skuteczną neutralizację odpadów niebezpiecznych, ale — co jest szczególnie istotne — prowadzi do powstania wartościowych produktów.
EN
The emergence and rapid worldwide spread of the SARS-CoV-2 virus resulted in increase in the production of plastic waste. The greatest increase in demand was recorded for personal protective equipment due to the fact that many countries have ordered their wearing in public space. The production of disposable food packaging has also increased during the pandemic. Researchers noted that environmental pollution will increase due to improper management of plastic waste and disposal of personal protective equipment (PPE). A rational method of management and processing of plastic waste generated during the SARS-CoV-2 pandemic should be developed in such a way that it does not endanger the environment or human health. This article proposes a method of thermal processing of the above-mentioned waste, namely pyrolysis, which can replace landfilling and incineration. This method allows not only effective neutralization of hazardous waste, but also, which is particularly important, leads to the creation of valuable products.
Rocznik
Tom
Strony
26--31
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Bibliografia
 • Al-Salem, S. M., Papageorgiou, L. G., Lettieri, P. (2014). Techno-economic assessment of thermo-chemical treatment (TCT) units in the Greater London area. Chemical Engineering Journal, (248), 253–263. https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.03.053
 • Behera, B. C. (2021). Challenges in handling COVID-19 contaminated waste material and its sustainable management mechanism: A Review. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management, (15), 100432. https://doi.org/10.1016/j.enmm.2021.100432
 • Benson, N. U., Bassey, D. E., Palanisami, T. (2021). COVID pollution: impact of COVID-19 pandemic on global plastic waste footprint. Heliyon, (7), e06343. https://doi.org/10.1016/j.heliyon. 2021.e06343
 • Benson, N. U., Fred-Ahmadu, O. H., Bassey D. E., Atayero, A. A. (2021). COVID-19 Pandemic and Emerging Plastic-based Personal Protective Equipment Waste Pollution and Management in Africa. Journal of Environmental Chemical Engineering, (9), 105222. https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105222
 • Capoor, M. R., Parida, A. (2021). Current perspectives of biomedical waste management in context of COVID-19. Indian Journal of Medical Microbiology, 39(2), https://doi.org/10.1016/j.ijmmb.2021.03.003
 • Dente, S. M. R., Hashimoto, S. (2020). COVID-19: A pandemic with positive and negative outcomes on resource and waste flows and stocks. Resources, Conservation and Recycling, (161), 104979. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104979
 • Foster, W., Azimov, U., Gauthier-Maradei, P., Molano, L. C., Combrinck, M., Munoz, J., Esteves, J. J., Patino, L. (2021). Waste-to-energy conversion technologies in the UK: Processes and barriers — A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, (135), 110226. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110226
 • Haque, M. S., Uddin, S., Sayem, S. M., Mohib, K. M. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) induced waste scenario: A short overview. Journal of Environmental Chemical Engineering, 9(1), 104660. https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.104660
 • Honus, S., Kumagai, S., Fedorko, G., Molnár, V., Yoshioka, T. (2018). Pyrolysis gases produced from individual and mixed PE, PP, PS, PVC, and PET — Part I: Production and physical properties. Fuel, 221, 346–360. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.02.074
 • Ilyas, S., Srivastava, R. R., Kim, H. (2020). Disinfection technology and strategies for COVID-19 hospital and bio-medical waste management. Science of the Total Environment, 749, 141652. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141652
 • Janairo, J. I. B. (2021). Unsustainable plastic consumption associated with online food delivery services in the new normal. Cleaner and Responsible Consumption, 2, 100014. https://doi.org/10.1016/j.clrc.2021.100014
 • Kampf, G., Todt, D., Pfaender, S., Steinmann, E. (2020). Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection, 104, 246–251. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022
 • Køíž, V., Brožová, Z., Přibyl, O., Sýkorová, I. (2008). Possibility of obtaining hydrogen from coal/waste-tyre mixture. Fuel Processing Technology, 89, 1069–1075. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2008.04.011
 • Liu, H. C., You, J. X., Lu, C., Chen, Y. Z. (2015). Evaluating health-care waste treatment technologies using a hybrid multi-criteria decision making model. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41, 932–942. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.08.061
 • Di Maria, F., Beccaloni, E., Bonadonna, L., Cini, C., Confalonieri, E., La Rosa, G., Milana, M. R., Testai, E., Scaini, F. (2020). Minimization of spreading of SARS-CoV-2 via household waste produced by subjects affected by COVID-19 or in quarantine. Science of the Total Environment, 743, 140803. https: //doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140803
 • Mkhize, N. M., Danon, B., Gryp van der, P., Görgens, J. F. (2017). Condensation of the hot volatiles from waste tyre pyrolysis by quenching. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 124, 180–185. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2017.02.007
 • Ouyang, S., Xiong, D., Li, Y., Zou, L., Chen, J. (2018). Pyrolysis of scrap tyres pretreated by waste coal tar. Carbon Resources Conversion, 1(3), 218–227. https://doi.org/10.1016/j.crcon.2018.07.003
 • Purnomo, C. W., Kurniawan, W., Aziz, M. (2021). Technological Review on Thermochemical Conversion of COVID-19-related Medical Wastes. Resources, Conservation and Recycling, 167, 105429. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105429
 • Rajca, P., Poskart, A., Chrubasik, M., Sajdak, M., Zajemska, M., Skibiński, A., Korombel, A. (2020). Technological and economic aspect of Refuse Derived Fuel pyrolysis. Renewable Energy, 161, 482–494. https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.07.104
 • Sieradzka, M., Rajca, P., Zajemska, M., Mlonka-Mędrala, A., Magdziarz, A. (2020). Prediction of gaseous products from refuse derived fuel pyrolysis using chemical modelling software — Ansys Chemkin-Pro. Journal of Cleaner Production, 248, https://doi.org/0.1016/j.jclepro.2019.119277
 • Skrzyniarz, M. (2020). Cykl życia odpadów gumowych na przykładzie zużytych opon samochodowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (9), 44–53. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2020.9.5
 • Vanapalli, K. R., Sharma, H. B., Ranjan, V. P., Samal, B., Bhattacharya, J., Dubey, B. K., Goel, S. (2021). Challenges and strategies for effective plastic waste management during and post COVID-19 pandemic. Science of the Total Environment, 750, 141514. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141514
 • Xu, S., Lai, D., Zeng, X., Zhang, L., Han, Z., Cheng, J., Wu, R., Mašek, O., Xu, G. (2018). Pyrolysis characteristics of waste tire particles in fixed-bed reactor with internals. Carbon Resources Conversion, 1, 228–237. https://doi.org/10.1016/j.crcon.2018.10.001
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bdd1f8fa-ca3c-4e6e-9278-fc39bb8da633
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.