Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bcd768b4-ebbb-4ee2-9711-f220942de072

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Miejsce na kocioł

Autorzy Nowak, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rozwój technik kotłowych i stosowanie coraz bardziej nowoczesnych urządzeń powoduje, że pomieszczenia, w których obecnie montowane jest źródło ciepła, zupełnie nie przypominają ciemnej i zakurzonej kotłowni. Sytuacja ta wynika ze zmian przepisów oraz z większej dbałości inwestora o wygląd również tego miejsca w budynku i jego wykorzystanie nie tylko na potrzeby źródła ciepła.
Słowa kluczowe
PL energia   kotły   kotłownie  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2006
Tom Nr 7-8
Strony 22--29
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Nowak, B.
  • Politechnika Wrocławska, Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa
Bibliografia
1. Drążkiewicz J., Kotłownie na paliwa stałe w budynkach jednorodzinnych, Rynek Instalacyjny 7-8/2004, s. 30.; 9/2004, s. 87.; 10/2004, s. 44.; 11/2004, s. 58.; 12/2004, s. 32.; 1-2/2005, s. 35.; 4/2005, s. 48.
2. Nowak B., O kotłowniach jeszcze słów kilka, Rynek Instalacyjny 3/2005, s. 82. i 5/2005, s. 87.
3. Nowak B., Bartnicki G., Kotły węglowe XXI wieku, Rynek Instalacyjny 7-8/2005, s. 29.
4. Nowak B., Odnawialna energia do kotła, Rynek Instalacyjny 11/2005, s. 38.
5. Szymczak M., Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1995.
6. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
8. PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.
9. PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania.
10. Grocki R., Eliasiewicz R., Zagospodarowanie teenów zalewowych. Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej, BKPBŚ – SAFEGE, Wrocław 2001.
11. Nowak B., Tiukało A., Termomodernizacja współfinansowana ze środków Unii Euro-pejskiej, Rynek Instalacyjny 9/2005, s. 40.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bcd768b4-ebbb-4ee2-9711-f220942de072
Identyfikatory