PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza procesu transpozycji dyrektywy INSPIRE do przepisów krajowych ze szczególnym uwzględnieniem tematów danych przestrzennych w zakresie górnictwa : artykuł do dyskusji

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The analysis of the process of transposition of the INSPIRE directive for national law with a particular emphasis on spatial data themes in the field of mining : the paper to discuss
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Nadrzędnym celem wprowadzenia w życie Dyrektywy INSPIRE było stworzenie narzędzi do pełnego i kompleksowego zbierania informacji o środowisku naturalnym. Całość oparta została na idei interoperacyjności zbiorów danych, czyli możliwości płynnej ich wymiany pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Treść Dyrektywy podzielono na trzy załączniki grupujące poszczególne zakresy tematyczne. Za najbardziej istotne dla górnictwa można spośród nich uznać geologię, zasoby mineralne i zasoby energetyczne. Transpozycję INSPIRE stanowi ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Wymusiła ona szereg zmian w innych aktach prawnych. Znowelizowano m.in. pięć ustaw, a ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze uchylono i zastąpiono ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o takim samym tytule. W przypadku tematów INSPIRE związanych z zagadnieniami takimi, jak np. adresy czy systemy odniesień przestrzennych istnieje szereg wprowadzonych bądź znowelizowanych aktów prawnych, które w teorii odpowiednio dostosowały polskie przepisy. Nadal jednak można znaleźć obszary, które nie w pełni spełniają wymagania stawiane przez samą ideę INSPIRE, jak i przez wydane do niej przepisy wykonawcze. W zakresie ww. trzech tematów związanych z górnictwem Dyrektywa wprowadza narzędzia i rozwiązania pozwalające na możliwie pełne dokumentowanie złóż poprzez np. obliczanie ich zasobów, prowadzenie dokumentacji na temat ich wydobycia, czy też obliczanie energii potencjalnie zmagazynowanej w tego rodzaju zasobach. Przedmiotowe opracowanie skupia się na zbadaniu kwestii realizacji zapisów dotyczących właśnie tych tematów po stronie polskiej oraz narzędzi, jakie w tym celu zostały wprowadzone do stosowania.
EN
The primary goal of implementing the INSPIRE Directive was to create a toolkit aimed at gathering environmental data in a complete and comprehensive way. The whole idea was set up on the paradigm concerning interoperability of datasets, thus the ability of exchanging them between local and European partners. The content of the Directive is split up into three Annexes which group every theme. Geology and mineral as well as energy resources should be considered as the most important for mining industry. Equivalent to the Directive is its transposition – an act issued on the 4 March 2010 and named „Act on spatial data infrastructure” (pol. ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej). Thus, numerous amendments have been made to other Polish Legal Acts, as well as Law of geology and mining act issued on the 4 February 1994 was replaced by the new one issued on the 9 June 2011. In case of themes concerning such questions as e.g. addresses or spatial reference systems, several newly issued or amended acts can be found. Theoretically these caused Polish law to be consistent with the INSPIRE expectations. However, there are still some areas which do not fully comply with the INSPIRE Directive or relevant executive acts. When it comes to the three themes related to mining industry, the Directive provides tools and solutions which make it possible to e.g. prepare full documentation of deposits containing calculation of their resources as well as the information about how the deposit is, was or will be exploited. Also, information on the energy potential of the deposit can be provided. The present research paper focuses especially on a study performed to determine how accurate the Polish legal acts are when it comes to fulfilling the INSPIRE objectives concerning these three themes.
Czasopismo
Rocznik
Strony
20--25
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
 • Politechnika Śląska, Gliwice
autor
 • Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
 • 1. BRÖNNIMANN F. (TWG Facilitator), ŠESTIĆ M. (TWG Editor), GONZÁLEZ PÉREZ P.A., HAUGAN F., MAGDALINSKI N., MISEREZ K., PFAFFINGER N., RITSCHL J., SCHWARZBACH F., VANBOCKRYCK J., ALÓS A.L. (European Commission contact point) 2013 - D2.8.III.6 INSPIRE Data Specification on Utility and Government Services – Technical Guidelines,European Commission Joint Research Centre.
 • 2. Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE), Official Journal of the European Union L108/1, 2007.
 • 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej, Dz.U. 2011 nr 291, poz. 1713, 2011.
 • 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej, Dz.U. 2015, poz. 1941.
 • 5. SERRANO J.J. (TWG Facilitator), LAXTON J. (TWG Editor), ASH K., BERÁSTEGUI BATALLA X., BERGMAN S., CASSARD D., FOLLESTAD B., HUGHES A., LARSEN U., NAŁĘCZ T., PEN S., SŐRÉS L., VUOLLO J., TOMAS R. (European Commission Contact Point) i in. 2013a - D2.8.II.4 INSPIRE Data Specification on Geology – Technical Guidelines, European Comission Joint Research Centre.
 • 6. SERRANO J.J. (TWG Facilitator), LAXTON J. (TWG Editor), ASH K., BERÁSTEGUI BATALLA X., BERGMAN S., CASSARD D., FOLLESTAD B., HUGHES A., LARSEN U., NAŁĘCZ T., PEN S, SŐRÉS L., VUOLLO J., TOMAS R. (European Commission contact point) 2013b - D2.8.III.21 INSPIRE Data Specification on Mineral Resources – Technical Guidelines, European Comission Joint Research Centre.
 • 7. TUCHYNA M. (European Commission contact point, TWG Facilitator), Tirry D. (TWG Editor), BURGOS CASADO P., CHUDY R., ELKJÆR KRISTENSEN S., REMMELTS G., RHODES C., SEMRAD P., SZABO M., SURI M., THOMAS L. 2013 - D2.8.III.20 INSPIRE Data Specification on Energy Resources – Technical Guidelines, European Comission Joint Research Centre.
 • 8. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, Dz.U. 2010 nr 76, poz. 489.
 • 9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. 1994 nr 27, poz. 96.
 • 10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. 2011 nr 163, poz. 981.
 • 11. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1238.
 • 12. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2014 nr 0, poz. 1133.
 • 13. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016 nr 0, poz. 566.
 • 14. http://inspire.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/DataSpecifications/D2.3_Definition_of_Annex_Themes_and_scope_v3.0.pdf
 • 15. http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20100760489&type=3&isNew=true
 • 16. http://pja.mykhi.org/4sem/PRI/inne/cw4_-_materialy_-_UML_Przypadki_Uzycia_Teoria.pdf
 • 17. http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/04/19/skroc_not._zm._praw._geolog_i_gor..rtf
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bc691f39-b757-4618-a103-fffdc08f25bf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.