Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bc4e4549-bd9a-4663-84e5-83737e016a6f

Czasopismo

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Tytuł artykułu

Association of vector data used for technical documentation with information embedded in graph databases

Autorzy Gruszczyński, M.  Idziaszek, P.  Mueller, W.  Weres, J.  Rudowicz-Nawrocka, J.  Górna, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Kojarzenie danych wektorowych, tworzących dokumentacje techniczną z informacjami osadzonymi w bazach grafowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper analyzes the possibilities of further and fuller use of geometric models of empirical systems, including agriculture, created at the level of AutoCAD. The analysis focuses primarily on opportunities for better mapping of existing links between graphic elements, unreadable or impossible to present at the level of digital technical documentation in the form of a graph structures offered by Neo4j. Information technologies, recognized and presented as necessary to achieve that objective were subsequently used to design and produce an application as a plug-in for AutoCAD. This application allows generating and management of created connections between geometric objects and their visualization both in the AutoCAD and available client software integrated with Neo4j platform.
PL Przeanalizowano możliwości dalszego, pełniejszego wykorzystania modeli geometrycznych systemów empirycznych, w tym dotyczących rolnictwa, tworzonych na poziomie AutoCAD-a. Analiza dotyczyła w głównej mierze możliwości pełniejszego odwzorowania istniejących powiązań pomiędzy elementami graficznymi, nieczytelnymi bądź niemożliwymi do przedstawienia na poziomie cyfrowej dokumentacji technicznej w formie struktur grafowych oferowanych przez Neo4j. Rozpoznano i przedstawiono niezbędne do realizacji tego celu technologie informatyczne, które następnie wykorzystano do zaprojektowania i wytworzenia aplikacji w formie plug-in dla AutoCAD. Aplikacja ta pozwala na generowanie, a następnie na zarządzanie utworzonymi powiązaniami pomiędzy obiektami geometrycznymi oraz ich wizualizację zarówno po stronie AutoCAD-a, jak i dostępnego programu klienckiego zintegrowanego z platformą Neo4j.
Słowa kluczowe
PL dane wektorowe   dokumentacja techniczna   baza grafowa   przetwarzanie   AutoCAD  
EN vector data   technical documentation   graph database   processing   AutoCAD  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Czasopismo Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
Rocznik 2016
Tom Vol. 61, nr 1
Strony 21--24
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., rys.
Twórcy
autor Gruszczyński, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Instytut Inżynierii Biosystemów, ul. Wojska Polskiego 27, 60-637 Poznań, Poland
autor Idziaszek, P.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Instytut Inżynierii Biosystemów, ul. Wojska Polskiego 27, 60-637 Poznań, Poland
autor Mueller, W.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Instytut Inżynierii Biosystemów, ul. Wojska Polskiego 27, 60-637 Poznań, Poland , muellerw@up.poznan.pl
autor Weres, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Instytut Inżynierii Biosystemów, ul. Wojska Polskiego 27, 60-637 Poznań, Poland
autor Rudowicz-Nawrocka, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Instytut Inżynierii Biosystemów, ul. Wojska Polskiego 27, 60-637 Poznań, Poland
autor Górna, K.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Instytut Inżynierii Biosystemów, ul. Wojska Polskiego 27, 60-637 Poznań, Poland
Bibliografia
1. Bethune J.D.: Engineering Graphics with AutoCAD 2015. Peachpit Press, 2014. ISBN: 978-0-13-427101-9.
2. Celko J.: Joe Celko’s Complete Guide to NoSQL. Morgan Kaufman, 2013.
3. Ellis G.: Getting Started with SQL Server 2014 Administration. Packt Publishing, 2014. ISBN: 978-1-782-17241-3.
4. Fitzgerald J., Richard P.: Introduction to AutoCAD 2015: A Modern Perspective. Peachpit Press, 2014. ISBN: 978-0-13427102-6.
5. Fowler A.: NoSQL For Dummies. Wiley, 2015. ISBN: 9781-118-90574-6.
6. Goel A.: Neo4j Cookbook. Packt Publishing, 2015. ISBN: 978-1-78328-725-3.
7. Gupta S.: Neo4j Essentials. Packt Publishing, 2015. ISBN: 978-1-78355-517-8.
8. Jordan G.: Practical Neo4j. Apress, 2015. ISBN: 978-1484200-23-0.
9. Lal M.: Neo4j Graph Data Modeling. Packt Publishing, 2015. ISBN: 978-1-78439-730-2.
10. Mueller W., Gruszczyński M., Raba B, Lewicki A., Przybył K., Zaborowicz M., Koszela K., Boniecki P.: Visualization of the tire-soil interaction area by means of ObjectARX programming interface. Proc. SPIE. 9159. Sixth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2014). 91590G (April 16, 2014). DOI:10.1117/12.2064086.
11. Mueller W., Nowakowski K., Tomczak R. J., Kujawa K., Rudowicz-Nawrocka J., Idziaszek P., Adrian A.: IT system supporting acquisition of image data used in the identification of grasslands. SPIE. 87781. Fifth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP2013), 88781T (July 19, 2013). DOI: 10.1117/12.2031602.
12. Panazarino O.: Learning Cypher. Packt Publishing, 2014. ISBN: 978-1-78328-775-8.
13. Powell J.: A Librarian's Guide to Graphs, Data and the Semantic Web. Chandos Publishing, 2015. ISBN: 978-1-78063-434-0.
14. Raj S.: Neo4j High Performance. Packt Publishing, 2015. ISBN: 978-1-78355-516-1.
15. Redmon E., Wilson J.R.: Seven Databases in Seven Weeks. O’Reilly Media, 2012.
16. Riley P., Dix M.: Discovering AutoCAD® 2015. Peachpit Press, 2014. ISBN: 978-0-13-427100-2.
17. Robinson I., Webber J., Eifrem E.: Graph Databases. O’Reilly Media, 2013.
18. Robinson I., Webber J., Eifrem E.: Graph Databases Second Edition. O’Reilly Media, 2015. ISBN:978-1-491-93200-1.
19. Schmalz M.: C# Database Basics. O’Reilly Media, 2012. ISBN: 978-1-4493-0998-5.
20. Sideris Courseware Corp. Data Modeling: Logical Database Design. 2011.
21. Tiwari S.: Professional NoSQL. Wrox, 2011. ISBN: 978-14571-0685-9.
22. Vaish G.: Getting Started with NoSQL. Packt Publishing, 2013. ISBN: 978-1-84969-498-8.
23. Van Bruggen R.: Learning Neo4j. Packt Publishing, 2014. ISBN: 978-1-84951-716-4.
24. Vucotic A., Watt N., Abedrabbo T., Fox D., Partner J.: Neo4j in Action. Manning, 2014. ISBN: 978-1-61729-076-3.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bc4e4549-bd9a-4663-84e5-83737e016a6f
Identyfikatory