PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Działania ratownicze podczas organizacji imprez masowych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Rescue efforts in organizing mass events
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiona została logistyka w ratownictwie podczas imprez masowych z uwzględnieniem możliwości dokonania zamachu terrorystycznego, z użyciem środków chemicznych, biologicznych. Ze względu na szeroki zakres wymogów, procedur oraz technik reagowania, w szczególności zwrócono uwagę na przeprowadzanie dekontaminacji osób poszkodowanych oraz neutralizacji skażonego terenu, budynków i sprzętu. Zaprezentowano także typy urządzeń służących do wczesnego wykrywania substancji niebezpiecznych, oraz systemy umożliwiające wyznaczanie stref skażenia. Analizą objęto proces neutralizacji czynników zagrażających życiu, odbywający się w modułach mobilnych stacji dekontaminacyjnych.
EN
The article discusses the logistics of rescue during mass events including the possibility of a terrorist attack using chemical or biological weapons. Due to the wide range of requirements, procedures and response techniques, in particular attention was paid to carry out the decontamination of the victims and neutralization of contaminated land, buildings and equipment. It also presents the types of equipment used for early detection of hazardous substances, and systems that enable determination of zones of contamination. The analysis includes the process of neutralizing the factors threatening the life held in the mobile station modules decontamination.
Rocznik
Strony
63--73
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29
autor
 • Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu, student
Bibliografia
 • 1. Akademia Morska w Szczecinie, II Konferencja naukowa „Zarządzanie kryzysowe”, Szczecin dn. 16 czerwca 2004r.
 • 2. antyterroryzm.gov.pl, Postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem Terrorystycznym [dostęp: 04.05.2016r.].
 • 3. AWAS Systemy, Techniki zabezpieczeń NBC i ochrony ekologicznej, „Bioterroryzm – dekontaminacja”.
 • 4. AWAS Systemy, Techniki zabezpieczeń NBC i ochrony ekologicznej, Katalog produktów.
 • 5. http://raytech.pl/zagrozenia-radiacyjne/ [dostęp: 26.04.2016r.].
 • 6. Karwacka D., Ocena zagrożeń terrorystycznych i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski, Rozprawy Społeczne, nr 1 (VIII) 2014r.
 • 7. Kołodziński E., Komputerowe wspomaganie procesów informacyjno-decyzyjnych ratownictwa, II Konferencja naukowa, „Zarządzanie kryzysowe”, Szczecin 2004r.
 • 8. Kozyra J., Kuśmińska-Fijałkowska A., Elementy liniowej logistyki stosowane w zabezpieczaniu obiektów zagrożonych wybuchem, Logistyka (2014).
 • 9. Kozyra J., Pedrycz-Wieczorska A., Krzyszkowska I., Układ sieciowy IT w zasilaniu obiektów służby zdrowia, Logistyka 3/2015.
 • 10. Krysiuk C., Nowacki G., Zakrzewski B., Rozwój miast w Polsce, czynnik transportu, Logistyka 4/2015.
 • 11. Kuśmińska-Fijałkowska A., Z. Łukasik., Efekty wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością, Logistyka (2014).
 • 12. Kuśmińska-Fijałkowska A., Bilska A., Rescue in crisis management, Logistyka 4/2015.
 • 13. Łukasik Z., Aldona Kuśmińska-Fijałkowska, Wieczorek M. Satelitarny system nawigacji wspomagający koordynację działań służb porządkowych, Logistyka 1/2016.
 • 14. Łukasik Z., Nowakowski W., and Kuśmińska-Fijałkowska A., Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, Logistyka 4 (2014).
 • 15. Łukasik Z., Olszańska S., Optymalizacja zarządzania flotą transportową jako istotny element dyspozycji środkami transportu, Logistyka 4/2015.
 • 16. Pich R., Pellowski W., Techniczne wsparcie dekontaminacji masowej – potencjał wojsk chemicznych, Logistyka 4/2014.
 • 17. Raport Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012r., 2013.
 • 18. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
 • 19. Starostwo powiatowe w Słupsku Wydział Zrządzania Kryzysowego i Obronności, Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych, Słupsk 2014.
 • 20. Uchwała nr 67 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2002, z dn. 09 kwietnia 2013r.
 • 21. Ustawa o krajowym systemie ratowniczym (Dz. U. z dn. 03.03.2011r.).
 • 22. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009, nr 62, poz. 504).
 • 23. Witczak M., Osiński A., Obrót materiałami nuklearnymi i radioaktywnymi, Kwartalnik Bellona, nr 1, Warszawa 2007, str. 172-178.
 • 24. Zamkowska S., Wieczorek M., Problemy logistyczne związane z EURO 2012, Logistyka 3/2014.
 • 25. Zamkowska S., Wieczorek M., Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w logistycznej obsłudze imprez masowych. Studium przypadku, Logistyka 4/2015.
 • 26. Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w KSRG, lipiec 2013.
 • 27. Żurek M., Lewiński A., Wykorzystanie urządzeń laserowych w logistyce, Autobusy 6/2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bb655606-4838-45dd-8b6b-8201e3d0f963
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.