PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Diagnostyka nieeksploatowanych studni w aspekcie włączenia ich do eksploatacji

Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dynamiczny rozwój miast oraz zwiększenie zapotrzebowania na wodę skłaniają przedsiębiorców do poszukiwania dodatkowych źródeł zaopatrzenia w wodę, a także zapewnienia rezerwowych ujęć wód. Niejednokrotnie działania inwestycyjne zwracają się ku studniom, których w przeszłości nie włączono do eksploatacji lub eksploatacja została zaniechana. Należy jednak zwrócić uwagę, że mimo braku poboru wody w długim okresie czasu, w nieużytkowanych studniach zachodzi wiele procesów naturalnych, które wpływają negatywnie na ich konstrukcję oraz sprawność hydrauliczną (procesy starzenia). Dynamika tych zjawisk jest bezpośrednio związana z lokalnymi warunkami hydrogeochemicznymi warstwy wodonośnej, jakością zastosowanych materiałów konstrukcyjnych, jak również z wiekiem studni. Dla oceny racjonalności włączenia (lub przywrócenia) do eksploatacji nieużytkowanych studni konieczne jest wykonanie w nich pełnej diagnostyki stanu technicznego, a przede wszystkim profilowań geofizycznych otworu, inspekcji TV oraz pompowań pomiarowych. Badania te obrazują m.in. aktualny stan konstrukcji studni, wydajność eksploatacyjną, jakość wody, czy też umożliwiają opracowanie zaleceń dotyczących dalszej eksploatacji. Wyniki badań pozwalają zakwalifikować studnię do włączenia do eksploatacji, rekonstrukcji lub do likwidacji. Ponadto stanowią wiarygodną podstawę do analizy ekonomicznej przedsięwzięcia, zwłaszcza w zakresie poniesienia dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem studni.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
30--34
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Bahrlochmessung-Storkow GmbH Sp. Z o.o Oddział w Polsce
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacki Sp. Z o.o w Łodzi
autor
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Bibliografia
 • 1. Baumgart E., Flizikowski J., 2010: Nieużytkowane studnie – recyrkulacja zagrożeń, Inżynieria i aparatura chemiczna, nr 5, 18-19.
 • 2. Baumann K., Tholen M., 2001: Mängel an Brunnen und Grundwassermessstellen, bbr Wasser, Kanal, Rohrleistungsbau, 1/2001, 24-34, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln.
 • 3. Borkowski A., Dobrzyński D., Kowalczyk P., Wolicka D., 2013: Analiza mikrobiologiczna i molekularna dla zrozumienia zjawisk w porzuconym otworze studziennym, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 456, 39-44.
 • 4. Dąbrowski S., Przybyłek J., 2005: Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • 5. Górka T., Baumann K., 2013: Ocena zagrożeń wód podziemnych na podstawie kontrolnych pomiarów stanu technicznego otworów hydrogeologicznych przy wykorzystaniu metod geofizyki otworowej. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 456, 173-178.
 • 6. Górka T., Voss T., 2014: Sprawozdanie z badań geofizycznych studni głębinowej I/4 w Skierniewicach, niepublikowane.
 • 7. Macuda J., Styrkowiec E., 2016: The technical and technological aspects of commissioning a new intake wells, AGH Drilling, Oil, Gas, vol. 33, no. 3.
 • 8. Macuda J., Styrkowiec E., 2017: Many years’ extraction of groundwater in the context of established usable groundwater reserves, AGH Drilling, Oil, Gas, vol. 34, nr 2 (2017), s. 419-426.
 • 9. Rao R.S., Sairam T.N., Viswanthan B., Nair K.V.K., 2000: Carbon steel corrosion by iron oxidising and sulphate reducing bacteria in freshwater cooling system, Corrosion Since, 42, 1417–1431.
 • 10. Rodzoch A., 2014: Sprawozdanie z wykonania badań diagnostycznych studni dolnokredowych przy ul. Rawskiej w Skierniewicach, niepublikowane.
 • 11. Styrkowiec E., 2013: Opinia stanu technicznego studni nr I/1, I/2, I/3, I/4 zlokalizowanych przy ul. Rawskiej w Skierniewicach, niepublikowane.
 • 12. Dokumentacja archiwalna studni przy ul. Rawskiej w Skierniewicach.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ba6cc66f-e5b8-487c-a4f5-eb7f01b9822b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.