PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Mediating role of the innovation effectiveness on the relationship between entrepreneurial orientation and the SMEs performance in Algeria

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Mediacyjna rola efektywności innowacyjnej pomiędzy orientacją przedsiębiorczą i wydajnością MŚP w Algierii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Entrepreneurial orientation is a crucial element for a firm’s success. Nonetheless, most of the findings from previous studies provide the results of testing the direct effect of entrepreneurial orientation on firm performance. Various factors have been used to determine the relationship between entrepreneurial orientation and firm performance by past studies. In this study, we contribute to the entrepreneurial orientation and firm performance literature by proposing a wider perspective with intermediate step: type of process innovation effectiveness. A quantitative approach and simple random sampling through self-administered questionnaire was adopted to collect the data from SMEs sector which consist of the SMEs owners, directors, and the general managers in Algeria. There were 291 respondents who participated and 258 respondents were usable for further analysis after the screening process. SPSS - 20 and Smart-PLS 2.0 were utilized to screen and analyze the data. The results of data analysis showed that the entrepreneurial orientation does not have significant direct effect on the firm performance. It means that there is an intervening variable between entrepreneurial orientation and firm performance namely process innovation effectiveness. Further, this study found that the process innovation effectiveness mediates the relationship between entrepreneurial orientation and the firm performance.
PL
Orientacja przedsiębiorcza jest kluczowym elementem sukcesu firmy. Niemniej jednak, większość wniosków z dotychczasowych badań dostarcza wyników dotyczących testowania bezpośredniego wpływu orientacji przedsiębiorczej na wydajność firmy. W badaniach tych w celu określenia zależności między orientacją przedsiębiorczą a wydajnością firmy wykorzystywano różne czynniki. Niniejsze opracowanie stanowi przyczynek do literatury na temat orientacji przedsiębiorczej i wydajności firmy, proponując szerszą perspektywę z etapem pośrednim: rodzajem efektywności innowacji w obrębie procesu. W celu zebrania danych z sektora MŚP, obejmujących właścicieli, dyrektorów i dyrektorów naczelnych MŚP w Algierii, przyjęto podejście ilościowe i proste losowe pobieranie próbek przy wykorzystaniu samodzielnego kwestionariusza. W badaniu wzięło udział 291 respondentów, po przeglądzie, odpowiedzi 258 respondentów nadawały się do dalszej analizy. Do przeszukiwania i analizy danych wykorzystane zostały programy SPSS - 20 i Smart-PLS 2.0. Wyniki analizy danych wykazały, że orientacja przedsiębiorcza nie ma istotnego bezpośredniego wpływu na wydajność przedsiębiorstwa. Oznacza to, że pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a wydajnością firmy istnieje interwencyjna zmienna, zwana efektywnością innowacji w obrębie procesu. Ponadto, niniejsze opracowanie wykazało, że efektywność innowacji w obrębie procesu pośredniczy w relacji między orientacją przedsiębiorczą a wydajnością firmy.
Rocznik
Strony
185--196
Opis fizyczny
Bibliogr. 68 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • University Malaysia Terengganu, Malaysia
autor
 • University Malaysia Terengganu, Malaysia
 • University Malaysia Terengganu, Malaysia
Bibliografia
 • 1. Alegre J., Chiva R., 2013, Linking entrepreneurial orientation and firm performance: the role of organizational learning capability and innovation performance, “Journal of Small Business Management”, 51(4).
 • 2. Aloulou W., Fayolle A., 2005, A conceptual approach of entrepreneurship orientation within small business context, “Journal of Enterprising Culture”, 13(1).
 • 3. Baker W.E., Sinkula J.M., 2009, The complementary effects of market orientation and entrepreneurial orientation on profitability in small business, “Journal of Small Business Management”, 47(4).
 • 4. Barrett H., Weinstein A., 1999, The effect of marketing orientation and organizational flexibility on corporate entrepreneurship, “Entrepreneurship: Theory and Practice”, 23 (Fall).
 • 5. Brockman B.K., Morgan R.M., 2003, The role of existing knowledge in new product innovativeness and performance, “Decision Sciences”, 34.
 • 6. Brown S.L., Eisenhardt K.M., 1995, Product development: past research, present findings, and future directions, “Academy of Management Review”, 20.
 • 7. Bruque S., Moyano J., 2007, Organizational determinants of information technology adoption and implementation of Zhangian in SMEs: The case of family and cooperative firms, “Technovation”, 27(5).
 • 8. Bueno E., Ordonez P., 2004, Innovation and learning in the knowledge-based economy: Challenges for the firm, “International Journal of Technology Management”, 276(7).
 • 9. Covin J.G., Green K.M., Slevin D.P., 2006, Strategic process effects on the entrepreneurial orientation - sales growth rate relationships, “Entrepreneurship: Theory and Practice”, 30(1).
 • 10. Covin J., Miles M., 1999, Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage, “Entrepreneurship: Theory and Practice”, 23(3).
 • 11. Covin G., Lumpkin G.T., 2011, Entrepreneurial orientation theory and research: reflections on a needed construct, “Entrepreneurship: Theory and Practice”, 35.
 • 12. Covin J.G., Slevin D.P., (Eds.), 1986, The Development and Testing of an Organizational Level Entrepreneurship Scales, Wellesley, MA: Babson College.
 • 13. Covin J.G., Slevin D.P., 1989, Strategic management of small firms in hostile and benign environments, “Strategic Management Journal”, 10(1).
 • 14. Covin J.G., Slevin D.P., 1991, A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior, “Entrepreneurship Theory and Practice”, 16.
 • 15. Covin J.G., Wales W., 2012, The measurement of entrepreneurial orientation, “Entrepreneurship: Theory and Practice”, 36.
 • 16. Davidsson P., Kirchhoff B., Hatemi J., Gustavsson H., 2002, Empirical analysis of business growth factors using Swedish data, “Journal of Small Business Management”, 40(4).
 • 17. Davidsson, 2004, Researching entrepreneurship, New York: Springer.
 • 18. Dess G.G., Lumpkin G.T., McGee J.E., 1999, Linking Corporate Entrepreneurship to Strategy, Structure, and Process: Suggested Research Directions, “Entrepreneurship: Theory and Practice”, 24(1).
 • 19. Drucker P.F., 1998, The discipline of innovation, “Harvard Business Review”, 76(6).
 • 20. Easterby-Smith M., Prieto I.M., 2008, Dynamic capabilities and knowledge management: An integrative role for learning? “British Journal of Management”, 19(3).
 • 21. Fairoz F.M., Hirobumi T., Tanaka Y., 2010, Entrepreneurial Orientation and Business Perfromance of Small and Medium Scale Enterprises of Hambantota District Sri Lanka, “Asian Social Science”, 6(3).
 • 22. Fornell C., Larcker D.F., 1981, Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, “Journal of Marketing Research”.
 • 23. Gibb A., Ritchie J., 1982, Understanding the process of starting small business, “International Small Business Journal”, 1.
 • 24. Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C., 2010, Multivariate Data Analysis, (7th Ed.), USA: Prentice Hall.
 • 25. Hughes M., Morgan R.E., 2007, Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation (EO) and business performance at the embryonic stage of firm growth, “Industrial Marketing Management”, 36.
 • 26. Ireland R.D., Hitt M.A., Sirmon D.G., 2003, A model of strategic entrepreneurship: The construct and its dimensions, “Journal of Management”, 29(6).
 • 27. Ireland R.D., Webb J.W., 2007, A cross disciplinary exploration of Entrepreneurship Research, “Journal of Management”, 33(6).
 • 28. Ireland R.D., Reutzel C.R., Webb J.W., 2005, Entrepreneurship research in AMJ: what has been published, and what might the future hold? “Academy of Management Journal”, 48(4).
 • 29. Jaworski B., Kohil A., 1993, Market orientation: Antecedents and consequences, “Journal of Marketing”, 57.
 • 30. Jogaratnam G., Tse E.C., Olsen M.D., 1999, An empirical analysis of entrepreneurship and performance in the restaurant industry, “Journal of Hospitality and Tourism Research”, 23.
 • 31. Knight G.A., 1997, Firm Orientation and Strategy Under Regional Market Integration: A Study of Canadian Firms, “International Executive”, 39(3).
 • 32. Kreiser P.M., Marino L.D., Weaver K.M., 2002, Assessing the psychometric properties of the entrepreneurial orientation scale: a multi-country analysis, “Entrepreneurship: Theory and Practice”, 26.
 • 33. Krejcie R., Morgan D., 1970, Determining sample size for research activities, “Educational and Psychological Measurement”, 30.
 • 34. Li Y., Huang J., Tsai M., 2009, Entrepreneurial orientation (EO) and firm performance: The role of knowledge creation process, “Industrial Marketing Management and Data Systems”, 110(8).
 • 35. Lumpkin G.T., Dess G.G., 1996, Clarifying the entrepreneurial orientation (EO) construct and linking it to performance, “Academy of Management Review”, 21(1).
 • 36. Lumpkin G.T., Dess G.G., 2001, Linking two dimensions of entrepreneurial orientation (EO) to business performance: The moderating role of environment and industry life cycle, “Journal of Business Venturing”, 16.
 • 37. Madsen E.L., 2007, The significance of sustained entrepreneurial orientation on performance of firms: a longitudinal analysis, “Entrepreneurship and Regional Development”, 19(2).
 • 38. Miller D., 1983, The correlates of entrepreneurship in three types of firms, “Management Science”, 29.
 • 39. Ministry of SMEs and Craftmanship, (2013), Report on the Potential of SMEs Sector in Algeria (in French), Available at: www.mipmepi.gov.dz.
 • 40. Morris M.H., Sexton D.L., 1996, The concept of entrepreneurial intensity: implications for company performance, “Journal of Business Research”, 36(1).
 • 41. Myers S., Marquis D.G., 1969, Successful Industrial Innovations. A Study of Factors Underlying Innovation in Selected Firms, Washington, DC: National Science Foundation.
 • 42. Narver J.D., Slater S.F., 1990, The effect of a market orientation on business profitability, “Journal of Marketing”, 5.
 • 43. Nelson R.R., 1991, Why do firms differ, and how does it matter? “Strategic Management Journal”, 12(Winter Special Issue).
 • 44. Newey L.R., Zahra S.A., 2009, The evolving firm: How dynamic and operating capabilities interact to enable entrepreneurship, “British Journal of Management”, 20(1).
 • 45. OECD, (2013), Entrepreneurship centre takes off, The OCED Observer, 245 (November), 4.
 • 46. Pearce J.W., Carland J.W., 1996, Entrepreneurship and innovation in manufacturing firms: An empirical study of performance implications, “Academy of Entrepreneurship Journal”, 1(2).
 • 47. Rauch A.J., Wiklund M. Frese et al., 2005, Entrepreneurial Orientation and Business Performance: Cumulative Empirical Evidence, The 23rd Babson College Entrepreneurship Research Conference, Glasgow, UK, 20080: Paper Presented at the 23rd Babson College Entrepreneurship Research Conference.
 • 48. Renko M., Carsrud R., Brannback M., 2009, The effect of market orientation, entrepreneurial orientation, and technological capability on innovativeness: A study of young biotechnology ventures in the United States and in Scandinavia, “A Journal of Small Business Management”, 47(3).
 • 49. Runyan R., Huddleston P., Swinney J., 2006, Entrepreneurial orientation and social capital as small firm strategies: a study of gender differences from a resource-based view, “Entrepreneurship Management”, 2.
 • 50. Schumpeter J.A., 1934, The Theory of Economic Development, Cambridge MA: Harvard University Press.
 • 51. Smart D.T., Conant J.S., 1994, Entrepreneurial orientation (EO), distinctive marketing competencies and organizational performance, “Journal of Applied Business Research”, 10.
 • 52. Stetz P.E., Howell R., Stewart A., Blair J.D., Fottler M.D., 2000, Multidimensionality of entrepreneurial firm-level processes: Do the dimensions covary? Frontiers of Entrepreneurship Research 2000, Wellesley, MA: Babson College.
 • 53. Tambunan T., 2007, Entrepreneurship development: SMEs in Indonesia, “Journal of Developmental Entrepreneurship”, 12(1).
 • 54. Tippins M.J., Sohi R.S., 2003, IT Competency and firm performance: Is organizational learning a missing link? “Strategic Management Journal”, 24.
 • 55. Therrien P., Doloreux D., Chamberlin T., 2011, Innovation novelty and (commercial) performance in the service sector: A Canadian firm level analysis, “Technovation”, (31).
 • 56. Thoumrungroje A., Tansuhaj P., 2005, Entrepreneurial strategic posture, international diversification and firm performance, “The Multinational Business Review”, 13(1).
 • 57. Ul Hassan M., Shaukat S., Nawaz M.S., Naz S., 2013, Effects of Innovation Types on Firm Performance: An Empirical Study on Pakistan's Manufacturing Sector, “Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences”, 7(2).
 • 58. Utterback J.M., Abernathy W.J., 1975, A dynamic model of product and process innovation, “Omega”, 3(6).
 • 59. van Praag C.M., Versloot P.H., 2007, What is the value of Entrepreneurship? A Review of Recent Research, “Small Business Economics”, 29(4).
 • 60. Walter A., Auer M., Ritter T., 2005, The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off performance, “Journal of Business Venturing”, 21(4).
 • 61. West J., Iansiti M., 2003, Experience, experimentation, and the accumulation of knowledge: The evolution of R&D in the semiconductor industry, “Research Policy”, 32.
 • 62. Wetzels M., Odekerken-Schreder G., Oppen C.V., 2009, Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: guidelines and empirical illustration, “Management Information System Quartely”, 33(1).
 • 63. Wheelwright S.C., Clark K.B., 1992, Revolutionizing product development - quantum leaps in speed, efficiency, and quality, New York: The Free Press.
 • 64. Wiklund J., 1999, The sustainability of entrepreneurial orientation (EO)-performance relationship, “Entrepreneurship: Theory and Practice”, 24(1).
 • 65. Wiklund J., Shepherd D., 2005, Entrepreneurial orientation and small business performance: A configuration approach, “Journal of Business Venturing”, 20.
 • 66. Zahra S.A., 1991, Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An explorative study, “Journal of Business Venturing”, 6.
 • 67. Zahra S.A., Covin J., 1995, Contextual influences on the corporate entrepreneurship-performance relationship: A longitudinal analysis, “Journal of Business Venturing”, 10.
 • 68. Zahra S.A., Nielsen A.P., Bogner W.C., 1999, Corporate entrepreneurship, knowledge, and competence development, “Entrepreneurship: Theory and Practice”, 23.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ba55cae1-aa75-4ce1-ad45-14ef62a2412b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.