PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Postępowania dyscyplinarne w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w szczególności na tle ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Straży Granicznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Disciplinary Proceedings in Uniformed Services Subordinated to the Minister of the Interior and Administration with Particular Regard to the Act on the State Fire Service and the Act on the Border Guard
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Problematyka artykułu koncentruje się wokoł zagadnienia dotyczącego prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w polskich służbach mundurowych. Autor zwraca uwagę na istnienie, w ramach polskiego porządku prawnego, dużego zróżnicowania w obszarze dotyczącym procedury dyscyplinarnej, jaka ma miejsce w poszczególnych służbach mundurowych. Zasadnicze wywody sprowadzają się do tego, że istnieje konieczność opracowania aktu normatywnego w randze ustawy, mającego charakter kompleksowy, który w sposob jednolity regulowałby sposób prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Końcowa część artykułu stanowi punkt wyjścia do szerszej dyskusji w zakresie skuteczności zaproponowanej nowelizacji aktualnie obowiązującego systemu prawnego w ww. obszarze.
EN
The subject of the article is focused on issues related to conducting disciplinary proceedings in Polish uniformed forced. The author draws attention to the fact that a considerable diversity exists in the Polish legal order as regards the disciplinary procedure applicable in individual uniformed services. The main arguments focus on the need of developing a normative act of a comprehensive nature that would uniformly regulate the manner in which disciplinary proceedings are adopted in uniformed services subordinated to the Minister of the Interior and Administration. The final part of the article is the starting point for a broader discussion on the effectiveness of the proposed amendment to the current legal system in the abovementioned area.
Rocznik
Strony
241--259
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Kontroli i Nadzoru
Bibliografia
 • [1] Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360 z poźn. zm.).
 • [2] Ustawa z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 305 z poźn. zm.).
 • [3] Ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 384 z poźn. zm.).
 • [4] Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1123).
 • [5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 czerwca 2002 r. w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. Nr 118, poz. 1015 z poźn. zm.).
 • [6] Maj S., Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, Wydanie 1, s. 406.
 • [7] Szustakiewicz P., Sposoby uregulowania odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy służb mundurowych – jedna czy wiele procedur postępowania? Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa 2018, s. 805–814.
 • [8] Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 265 z poźn. zm.).
 • [9] Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30 z poźn. zm.).
 • [10] Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.).
 • [11] Ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z poźn. zm.).
 • [12] Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 września 2018 r. w sprawie szczegołowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1843).
 • [13] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 marca 2007 r., sygn. akt K 47/05 (Dz.U. z 2007 r. nr 57 poz. 390).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ba1d073b-9e66-43d9-947f-1911e5f15fbc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.