PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ciągłość przestrzenna jako kluczowy element funkcjonowania systemu zieleni miasta

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Spatial continuity as the key element of the city green system functioning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Tytułowa ciągłość przestrzenna jest niezbędna do właściwego funkcjonowania miasta. Dostrzegane od lat, a wyszukane przez autorkę luki we wzorcowym, czyli pierścieniowo-klinowym systemie zieleni Poznania skłoniły zainicjowanie serii projektów koncepcyjnych wykonywanych od 2014 roku w ramach zajęć z projektowania zieleni ze studentami Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Wszystkie koncepcje projektowe, szczególnie Zielone podwórka oraz Green Patchwork, dotyczące terenów będących w większości we władaniu Poznania, miejsc często zaniedbanych, niewykorzystanych lub niedoinwestowanych były nie tylko tematami studialnymi, ale i zostały upublicznione, stając się przedmiotem szerszej dyskusji społecznej. W zestawieniu ze stanem obecnym są podstawą do dalszych autorskich badań. Konfrontacja przyjętych rozwiązań projektowych z ekspertami - projektantami krajobrazu i zieleni z Wielkiej Brytanii i Finlandii - podczas targów Gardenia na Międzynarodowych Targach Poznańskich i konferencji Arena Krajobrazu (2020) skłoniła do refleksji i wniosków przedstawionych w tym artykule.
EN
The spatial continuity is necessary for the proper functioning of the city. The author noticed significant gaps in the model, ring-wedge green system of the Poznan city, which prompted her to initiate a series of conceptual designs that have been carried out since 2014 as part of green design classes with students of the Faculty of Architecture of the Poznan University of Technology. All the design concepts, especially Green Courtyards and Green Patchwork, concerned plots mostly owned by the city of Poznan. These were often neglected, unused or underinvested places. The students’ design concepts were not only study topics, but turned as public ones, they became the subject of wider social discussion. In comparison with the current state, they constitute the basis for further author’s research. The confrontation of the adopted design solutions with experts - landscape and greenery designers from Great Britain and Finland, during Gardenia fair at the Poznan International Fairs and the Arena Landscape conference (2020), induced reflection and conclusions presented in this article.
Twórcy
 • Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
Bibliografia
 • 1. Bevolo M., Rosenius T., Create the Livable City, city.people.light, AJ Publishing, United Kingdom 2014.
 • 2. Hot to Cold. An Odyssey of Architectural Adaptation, ed. by B. Ingels, Taschen, Köln 2015.
 • 3. Januchta-Szostak A., Front wodny Poznania - dolina Warty. Rewitalizacja związków z rzeką, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 • 4. Katalog mebli miejskich Poznania, http://www.poznan.pl/mim/main/-,p,3842,31711.html (dostęp: 25.07.2019).
 • 5. Kodym-Kozaczko G., Urbanistyka Poznania w XX wieku: przestrzeń, ludzie, idee, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Poznań 2017.
 • 6. Łukasiewicz A., Łukasiewicz S., Rola i kształtowanie zieleni miejskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
 • 7. mad, http://www.i-mad.com/work/chaoyang-park-plaza (dostęp: 30.09.2019).
 • 8. Michalak H., Nawrowski A., Iluminacja zieleni jako istotny element struktury przestrzennej, estetyki i kompozycji miast, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2012, R. 109, z. 6A, s. 313-326.
 • 9. Michalak H., Ratajkiewicz P., Oświetlenie w służbie bezpiecznej przestrzeni publicznej, [w:] Nauka dla obronności i środowiska, red. T. Łodygowski, M. Ciałkowski, Żyluk, Wydawnictwo Instytutu Wojsk Lotniczych, Warszawa 2020, s. 85-96.
 • 10. Michalak H., Zabytkowe parki i skwery strefy centralnej miasta Poznania, „Architektura i Urbanistyka. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej” 2006, z. 6, s. 35-41.
 • 11. Mierzejewska L., Tereny zielone w strukturze przestrzennej Poznania, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2001.
 • 12. Mierzejewska L., Zrównoważony rozwój miasta - wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele, „Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast” 2015, R. 12, z. 3, s. 5-11 (dostęp: 10.09.2019).
 • 13. Nadodrze, http://w-r.com.pl/projekty/nadodrze/ (dostęp: 20.06.2019).
 • 14. New Architecture in the Emerging World. Projects by Andrew Bromberg, prologue and epilogue by L. Rouch, foreword by R. Lerner, introduction by A. Betsky, essay by J. Giovannini, ed. by O.R. Ojeda, Thames & Hudson, London 2011.
 • 15. Old and valuable trees in Liaoning, The Editorial Leading Group, Liaoning Forestry Vocational and Technical College, Shenyang 2011.
 • 16. Pazder D., Rewitalizacja śródmiejskich przestrzeni kulturowych jako czynnik wzrostu atrakcyjności miasta. Badania średniej wielkości miast Wielkopolski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
 • 17. Ratajkiewicz P., Michalak H., Minimalizacja ilości parametrów oświetleniowych przyczyną zubożenia nocnego krajobrazu miast, „Academic Journals Poznan University of Technology. Electrical Engineering” 2020, No. 104, s. 119-128.
 • 18. Small Urban Gardens, ed. by S. Schleifer, Taschen, Köln 2006.
 • 19. Sobczyńska-Jeżewska K., Zieleń jako element współczesnego miasta i jej rola w przestrzeniach publicznych Poznania - rozprawa doktorska, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Poznań 2014.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b9e5ae83-4baa-4d56-ae7d-503bcab7a5ae
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.