Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b97565cb-1772-4119-8a7d-c42b38cb7849

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Wyznaczanie współczynnika Poisson’a na podstawie pomiaru prędkości fal akustycznych

Autorzy Markowska-Lech, K.  Sas, W.  Gabryś, K.  Lech, M.  Soból, E. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN The estimation of Poisson's ratio based on seismic wave velocity
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Współczynnik Poisson’a określany na podstawie prędkości fali podłużnej i poprzecznej jest stosowany w geofizyce jako jeden z parametrów charakteryzujących odkształcenie materiału. W laboratoriach geotechnicznych również prowadzone są badania z wykorzystaniem prędkości fal sejsmicznych, dlatego Autorzy podjęli próbę przeniesienia zależności znanych z teorii sprężystości na ośrodki gruntowe w celu wyznaczenia współczynnika Poisson’a. Praca zawiera wartości współczynnika Poisson’a otrzymane z badań naturalnych gruntów spoistych dwiema różnymi technikami: w aparacie trójosiowym wyposażonym w piezoelementy typu bender oraz w kolumnie rezonansowej.
EN Poisson’s ratio as one of the parameters characterizing the material deformation is widely used in geophysics and it is based on shear and compressional wave velocities. On the other hand, in the geotechnical laboratories a lot of tests using mechanical waves velocities on soils are performed, so Authors have attempted to transfer the elasticity theory on soils and determine the Poisson's ratio. The paper presents the values of Poisson's ratio obtained for natural cohesive soils with two different techniques: the triaxial tests using bender elements (BE) and resonant column (RC).
Słowa kluczowe
PL piezoelement   fala sejsmiczna   prędkość   fala poprzeczna   fala podłużna   kolumna rezonansowa   współczynnik Poissona   grunt spoisty  
EN piezoelement   seismic wave   shear wave   velocity   compressional wave   resonant column   Poisson’s ratio   cohesive soil  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 1/II
Strony 99--108
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., il., tab.
Twórcy
autor Markowska-Lech, K.
autor Sas, W.
  • Laboratorium - Centrum Wodne, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW
autor Gabryś, K.
  • Laboratorium - Centrum Wodne, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW
autor Lech, M.
  • Katedra Geoinżynierii, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW
autor Soból, E.
  • Katedra Geoinżynierii, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW
Bibliografia
[1] Essien U.E., Akankpo A.O., Igboekwe M.U. 2014. Poisson’s Ratio of Surface Soils and Shallow Sediments Determined from Seismic Compressional and Shear Wave Velocities. International Journal of Geosciences, 5, 1540-1546.
[2] Zhang J.J., Bentley L.R. 2005. Factors determining Poisson’s ratio. CREWES Research Report — Volume 17 2005.
[3] Sas W., Gabryś K., Soból E., Szymański A. 2016. Dynamic Characterization of Cohesive Material Based on Wave Velocity Measurements. Applied Sciences, 6(2), 49; doi:10.3390/app6020049.
[4] Viggiani G., Atkinson J.H. 1995. Interpretation of bender element tests. Geotechnique 45, No. 1, 149 – 154, Technical Note.
[5] Markowska-Lech K., Lech M., Bajda M., Szymański A. 2013 Small strain stiffness in overconsolidated Pliocene clays. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Land Reclamation No 45 (2), 2013: 169–181.
[6] Markowska-Lech K., Lech M., Bajda M., Szymański A. 2008. The use of seismic tests for determination of shear modulus in cohesive soils. EJPAU 11(2), #20.
[7] Tymiński, W., Markowska-Lech, K. 2005. Kryteria pomiaru prędkości fali poprzecznej w gruntach spoistych. Materiały konferencyjne, 51 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica, t. IV, 65-72.
[8] Pineda J.A., Colmenares J.E., Hoyos L.R. 2014. Effect of fabric and Weathering Intensity on Dynamic properties of Residual and Saprolitic Soils via Resonant Column Testing. Geotechnical Testing Journal, 37, 5, 800-816.
[9] Markowska-Lech K. 2008. The determination of shear modulus in overconsolidated cohesive soils. Foundations of Civil and Environmental Engineering, Poznan University of Technology, 12, 61-71.
[10] Hasan, A.M., Wheeler, S.J. 2015. Measuring travel time in bender/extender element tests. In Proceedings of the 16th ECSMGE Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development, Edinburg, UK, 13–17 September 2015; 3171–3176.
[11] Styler, M.A., Howie, J.A. 2014. Continuous Monitoring of Bender Element Shear Wave Velocities During Triaxial Testing. Geotechnical Testing Journal. 37, 218–230.
[12] Soból E., Sas W. i Szymański A. 2015. Zastosowanie kolumny rezonansowej do określenia reakcji gruntów drobnoziarnistych obciążonych dynamicznie. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 68, 133-144.
[13] Gabryś K., Sas W. i Szymański A. 2013. Kolumna rezonansowa jako urządzenie do badań dynamicznych gruntów spoistych. Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 59, 3-13.
[14] Sas W. i Gabryś K. 2012. Laboratory measurement of shear stiffness in resonant column apparatus. Acta Scientiarum Polonorum, series Architectura, 11(4), 29-39.
[15] Sas W., Gabryś K. i Szymański A. 2013. Determination of Poisson’s ratio by means of resonant column tests. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities: EJPAU, 16, 3, Topic: Civil Engineering.
[16] Sawangsuriya A., Fall M., Fratta D. 2008. Wave-Based Techniques for Evaluating Elastic Modulus and Poisson’s Ratio of Laboratory Compacted Lateritic Soils. Geotech Geol Eng (2008) 26:567–578.
[17] Di Benedetto H., Geoffroy H., Duttine A., Sauzéat C., Chau B. Comportement anisotrope des sols et caractérisation d’un site à partir d’essais de propagation d’ondes.
[18] Amaral M.F., Viana da Fonseca A. i Carvalho J. 2011. Dynamic Poisson ratio analysis. Proceedings of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. A. Anagnostopoulos et al. (Eds.) IOS Press. 1, 115-120.
[19] Mayne P.W. 2001. Stress-strain-strength-flow parameters from enhanced in-situ tests. Proceedings of International Conference on In-Situ Measurement of soil Properties&Case Histories, Bali, Indonesia, 27-48.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b97565cb-1772-4119-8a7d-c42b38cb7849
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.65