PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Assessment of limnigraph data usefulness for determining the hypothetical flood waves with the Cracow method

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ocena przydatności danych limnigraficznych do wyznaczania fal hipotetycznych metodą krakowską
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In our country the data related to the flow volume in the watercourses is recorded in three database systems: water-gauge, limnigraph and telemetric (digital) one. In each of those systems the flow value is presented in a different way. The aim of this publication is to present how the non-compliance of the meaning and substantive difference of water-gauge data and limnigraph data influences on the example of 7 hypothetical floods determined by the Cracow method. Cracow method was initially known as Cracow Technical University Method. The received results show that the limnigraph data does not effect significantly the parameters of the hypothetical floods. In absence of the data from the telemetric system, such analysis has not be done.
PL
Dane dotyczące objętości przepływu w ciekach są w Polsce rejestrowane w trzech systemach bazodanowych: wodowskazowym, limnigraficznym i telemetrycznym (cyfrowym). W każdym z tych systemów wartość objętości przepływu prezentowana jest w odmienny sposób. Najbardziej korzystny jest system telemetryczny, ale działa on dopiero od 10 lat. Najwięcej danych zostało zebranych w systemie limnigraficznym. W systemie tym dane o przepływach reprezentują wartość średniego przepływu dobowego, natomiast dane rejestrowane w systemie wodowskazowym podają wartości chwilowe odczytane w terminach obserwacyjnych. W obu tych systemach hydrogram przepływu jest uzupełniany informacją o wartości i czasie wystąpienia przepływu maksymalnego. Celem publikacji jest przedstawienie wpływu nieprzestrzegania odmienności znaczeniowej i merytorycznej danych wodowskazowych i danych limnigraficznych na przykładzie siedmiu wezbrań hipotetycznych wyznaczonych metodą krakowską. Uzyskane wyniki wskazują, że dane o hydrogramie przepływu pochodzące z systemu zapisu limnigraficznego nie wpływają w sposób zasadniczy na parametry wezbrań hipotetycznych. Z powodu braku danych z systemu telemetrycznego zapisu danych takiej analizy nie dokonano.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
71--78
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Cracow University of Technology, Environment Engineering Department, Institute of Water Engineering and Water Management, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland
Bibliografia
 • [1] APEL H., THIEKEN A.H., MERZ B., BLÖSCHL G. 2006. A probabilistic modelling system for assessing flood risks. Natural Hazards. Vol. 38 p. 295–308.
 • [2] BAPTISTA M., MICHEL C. 1990. Influence des characteristiques hydrauliques des bies sur la propagation des pointes de crue. La Houille Blanche. No 2 p. 141–148.
 • [3] BOUGHTON W., DROOP O. 2003. Continuous simulation for design flood estimation – a review. Environmental Modelling and Software. Vol. 18 p. 309–318.
 • [4] BÜCHELE B., KREIBICH H., KRON A., THIEKEN A., IHRIINGER J., OBERLE P., MERZ B., NESTMANN F. 2006. Flood-risk mapping: contributions towards an enhanced assessment of extreme events and associated risks. Natural Hazards and Earth System Sciences. Vol. 6 p. 485–503.
 • [5] BYCZKOWSKI A. 1996. Hydrologia [Hydrology]. T. 1. Warszawa. SGGW. ISBN 83-00-02925 pp. 375.
 • [6] CBSiPWM 1971. Przykłady obliczeń hydrologicznych do opracowań wodno-melioracyjnych [Hydrological calculations for land reclamation studies: examples]. Warszawa. Praca studialna. Nr 126.
 • [7] CIEPIELOWSKI A., DĄBKOWSKI Sz.L. 2006. Metody obliczeń przepływów maksymalnych w małych zlewniach rzecznych [Methods for calculating maximum discharges in small catchments]. Bydgoszcz. Ofic. Wydaw. Projprzem – EKO. ISBN 978-83-922194-1-5 pp. 311.
 • [8] ERNST J., DEWALS B.J, DETREMBLEUR S., ARCHAMBEAU P. 2010. Micro-scale flood risk analysis based on detailed 2D hydraulic modelling and high resolution geographic data Natural hazards. Natural Hazards. Vol. 55 p. 181– 209.
 • [9] GĄDEK W. 2010. Fale hipotetyczne o zadanym prawdopodobieństwie przepływu w kulminacji. Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej [Hypothetical flood wave with fixed peak value exceedance probability]. T. 1. Warszawa. Komitet Inżynierii Środowiska PAN. Monografia. Nr 68 p. 177–186.
 • [10] GĄDEK W. 2012a. Wyznaczanie wezbrań hipotetycznych metodą Politechniki Warszawskiej i metodą Politechniki Krakowskiej w zlewniach kontrolowanych. Cz. 1. Opis metod [Determination of theoretical swells in gauged catchments using Warsaw University of Technology method and Cracow University of Technology method. Part 1. Method's description]. Czasopismo Techniczne. Z. Ś-2. p. 95–104.
 • [11] GĄDEK W. 2012b. Wyznaczanie wezbrań hipotetycznych metodą Politechniki Warszawskiej i metodą Politechniki Krakowskiej w zlewniach kontrolowanych. Cz. 2. Ocena metod [Determination of theoretical swells in gauged catchments using Warsaw University of Technology method and Cracow University of Technology method. Part 2. Method's evaluation]. Czasopismo Techniczne. Z. Ś-2. p. 105–126.
 • [12] JONKMAN S.N., VRIJLING J.K., VROUWENVELDER A.C.W.M. 2008. Methods for the estimation of loss of life due to floods: a literature review and a proposal for a new meth d. Natural Hazards. Vol. 46 p. 353–358
 • [13] KICIŃSKI T. 1965. Konstrukcja fali wezbraniowej prawdopodobnej [Construction of probable flood hydrograph]. Zeszyty Naukowe SGGW. Melioracje Rolne. Nr 6 p. 49–71.
 • [14] LINSLEY Jr. R.K., KOHLER M.A., PAULHUS J.L.H. 1975. Hydrology for engineers. Monograph. New York. McGraw-Hill, Incorporated. ISBN 00135026 pp. 482.
 • [15] MCENROE B.M. 1992. Sizing stormwater detention reservoirs to reduce peak flows. In: Hydraulic engineering: saving a threatened resource – in search of solutions. Conference Proceeding Paper. Reston, VA. ASCE p. 719–724.
 • [16] PILGRIM D. 2001. Australian rainfall and runoff. A guide to flood estimation. Monograph. Vol. 1. ISBN 0-85825-744-0.
 • [17] SARMA P.B.S., DELLEUR J.W., RAO A.R. 1973. Comparison of rainfall – runoff models for urban areas. Journal of Hydrology. Vol. 18 p. 329–347.
 • [18] STRUPCZEWSKI W. 1964. Równanie fali powodziowej [Equation for flood hydrograph]. Wiadomości Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej. Nr 2(57).
 • [19] VRIJLING J.K., VAN HENGEL W., HOUBEN R.J. 1998. Acceptable risk as a basis for design. Reliability Engineering and System Saferty. Vol. 59 p. 141–150.
 • [20] WAŁĘGA A. 2013. Application of HEC-HMS programme for the reconstruction of a flood event in an uncontrolled basin. Journal of Water and Land Development. No 18 p. 13–20.
 • [21] WANG W., VAN GELDER P.H.A.J.M., VRIJLING J.K., MA J. 2006. Forecasting daily streamflow using hybrid ANN models. Journal of Hydrology. Vol. 324 p. 383–399.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b9584af3-14b5-4b8a-bf46-147719bc6aaf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.