PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badanie mechanizmów inicjacji procesu fotokatalitycznej degradacji leków sulfonamidowych w układzie TiO2/FeCl3

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
A study on the initiation of photocatalytic degradation of sulfadrugs in the TiO2/FeCl3 system
Konferencja
ECOpole’17 Conference (4-7.10.2017 ; Polanica Zdrój, Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Proces fotokatalityczny prowadzony w obecności mieszaniny TiO2/FeCl3 jest jedną z bardziej skutecznych metod degradacyjnego usuwania farmaceutyków (zwłaszcza sulfonamidów) ze środowiska wodnego. Kinetyka tego procesu zależy jednak w dużym stopniu od rodzaju degradowanego substratu. Celem pracy była ocena wpływu pH, warunków tlenowych i selektywnych inhibitorów procesu fotokatalitycznego na kinetykę fotodegradacji wybranych sulfonamidów (sulfanilamidu, sulfatiazolu, sulfafurazolu i sulfadiazyny). Proces fotokatalityczny inicjowano promieniowaniem UVA w obecności układu katalitycznego zawierającego suspensję TiO2-P25 (Aeroxide®) i roztwór FeCl3. W warunkach anaerobowych doświadczenie prowadzono w atmosferze argonu, a jako selektywnych inhibitorów użyto metanolu i t-butanolu. Stwierdzono, że fotodegradacja sulfafurazolu ma odmienny mechanizm niż w przypadku trzech pozostałych sulfonamidów. Lek ten ulega rozkładowi głównie w efekcie reakcji z rodnikami O2·-. Rozkład sulfanilamidu, sulfatiazolu i sulfadiazyny jest limitowany przede wszystkim przez dostępność dziur elektronowych katalizatora. W każdym przypadku dla degradacji sulfonamidów istotna była obecność jonu Fe(OH)2+.
EN
A photocatalytic process conducted in the presence of TiO2/FeCl3 mixture is one of the most effective methods to degrade of pharmaceuticals, including sulfonamides, from an aquatic environment. However, its kinetics depends largely on the type of degraded substrate. The objective of the study was to assess the effect of pH, aerobic conditions and selective inhibitors of the photocatalytic process on the kinetics of degradation of the selected sulfonamides (sulfanilamide, sulfathiazole, sulfafurazole and sulfadiazine). The photocatalytic process was initiated by UVA irradiation in the presence of catalytic system composed of TiO2-P25 (Aeroxide®) suspension and a FeCl3 solution. Under anaerobic conditions, the experiment was conducted in an argon atmosphere and methanol and t-butanole was used as selective inhibitors. It was stated that photocatalytic degradation of sulfafurazole proceeded according to the different mechanism than in other three sulfonamides. Sulfafurazole was degraded mainly by HO2· radicals. Contrary, sulfanilamide, sulfathiazole and sulfadiazine degradation was limited mainly by availability of photogenerated holes on the catalyst surface. Additionally, in each case, the presence of Fe(OH)2+ ions was important for the degradation of sulfonamides.
Rocznik
Strony
401--407
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
autor
 • Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 364 15 62
autor
 • Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 364 15 62
 • Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 364 15 62
 • Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 364 15 62
Bibliografia
 • [1] Rincon AG, Pulgarin C. Appl Catal B: Environ. 2006;63:222-231. DOI: 10.1016/j.apcatb.2005.10.009.
 • [2] Adamek E, Baran W, Ziemiańska J, Sobczak A. Appl Catal B: Environ. 2012;126:29-38. DOI: 10.1016/j.apcatb.2012.06.027.
 • [3] Khaki MRD, Shafeeyan MS, Raman AAA, Daud WMAW. J Environ Manage. 2017;198:78-94. DOI: 10.1016/j.jenvman.2017.04.099.
 • [4] Conde-Cid M, Álvarez-Esmorís C, Paradelo-Núñez R, Nóvoa-Muñoz JC, Arias-Estévez M, Álvarez-Rodríguez E, et al. J Clean Prod. 2018;197:491-500. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.06.217.
 • [5] Adamek E, Baran W, Sobczak A. Appl Catal B: Environ. 2015;172:136-144. DOI: 10.1016/j.apcatb.2015.02.025.
 • [6] Kiwi J, Lopez A, Nadtochenko V. Environ Sci Technol. 2000;34:2162-2168. DOI: 10.1021/es991406i.
 • [7] Catastini C, Sarakha M, Mailhot G, Bolte M. Sci Total Environ. 2002;298:219-228. DOI: 10.1016/S0048-9697(02)00219-X.
 • [8] Bartosz G. Druga twarz tlenu. Warszawa: WN PWN; 2006.
 • [9] Zhang J, Fu D, Gao H, Deng L. Appl Surf Sci. 2011;258:1294-1299. DOI: 10.1016/j.apsusc.2011.08.097.
 • [10] Wu Y, Fan L, Hu S, Wang S, Yao H, Wang K. Int J Environ Sci Technol. 2018;1-12. DOI: 10.1007/s13762-018-2094-z.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b926aafe-5ac2-4218-8703-a63bd0d97678
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.