PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Pozycja węgla brunatnego ze złoża Dęby Szlacheckie w klasyfikacjach międzynarodowych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Location of the lignite from the Dęby Szlacheckie deposit in the international classifications
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Złoże Dęby Szlacheckie jest jednym z perspektywicznych złóż węgla brunatnego w Polsce. Jest ono zlokalizowane na granicy wału kujawsko-pomorskiego i niecki łódzkiej. Jest to złoże rozpoznane w kategorii C1, którego zasoby bilansowe wynoszą 103 171 tys. Mg. Serię produktywną tworzy jeden I środkowopolski pokład węgla brunatnego o miąższości od 2,9 do 14,0 m, wieku środkowomioceńskiego. Celem prezentowanej pracy jest scharakteryzowanie podstawowych parametrów technologicznych węgla brunatnego oraz zaklasyfikowanie go według obowiązujących obecnie norm. Węgiel ze złoża Dęby Szlacheckie wykazał dobrą jakość technologiczną. Zawiera średnio 54,0% wag. wilgoci w stanie roboczym, 24,3% wag. popiołu w stanie suchym oraz 1,04% wag. siarki w stanie suchym, przy wartości opałowej 7612 kJ/kg. Zbieżność parametrów jakościowych węgla ze złoża Dęby Szlacheckie do węgli występujących w innych aktualnie eksploatowanych złożach KWB Konin daje możliwość przedłużenia działalności elektrociepłowni Konin lub Pątnów. Według klasyfikacji International Classification of In-Seam Coal badany węgiel to Humic low-rank C (orto-lignite). Na podstawie Low Rank Coal Utilization – International Codification System badany węgiel według wartości średnich ma zapis kodowy Humic low-rank C (orto-lignite) 08 71 24 10. W klasyfikacji PN-ISO 11760:2007 badany węgiel scharakteryzowano jako lignit/węgiel brunatny C (niski stopień uwęglenia) umiarkowanie wysokowitrynowy, umiarkowanie wysokopopiołowy.
EN
The Dęby Szlacheckie lignite deposit is one of the prospective deposits of Poland. It is located between the Pomeranian Trough and Łódź Basin. The abovementioned deposit is classified to the C1 category of exploration, while its balance resources amount to 103,171 thousand Mg. Productive series is composed of one lignite seam with a thickness ranging from 2.9 to 14.0 metres. It is the 1st Mid-Polish lignite seam of Middle Miocene age. The aim of the present paper is to characterize the basic technological parameters of lignite and classify them according to the current standards. Lignite from the Dęby Szlacheckie deposit is of good technological quality. It is characterized by the average moisture content of 54.0% by weight, average ash content on a dry basis amounting to 24.3% by weight, average sulphur content (dry basis) of 1.04%, and the net calorific value amounting to 7,612 kJ/kg. Both lignite from the Dęby Szlacheckie deposit and the other currently exploited deposits of the KWB Konin lignite have similar quality parameters, which offers the possibility of continued operation of the Konin and Pątnów combined heat and power plants. According to the International Classification of In-Seam Coals, the tested coal can be classified as humic low-rank C (ortho-lignite). On the basis of the Low Rank Coal Utilization – International Codification System, the international code – based on average values – of the examined coal is: humic low-rank C (Ortho-lignite) 08 71 24 10. According to the PN-ISO 11760:2007 Classification of Coals, the tested coal is classified as moderately high-vitrain, moderately high-ash lignite/low rank C.
Rocznik
Tom
Strony
233--244
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska,al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, spawelec@agh.edu.pl
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska,al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, bbiel@agh.edu.pl
Bibliografia
 • 1. BIELOWICZ B., 2012a — A new technological classification of low-rank coal on the basis of Polish deposits. Fuel, 96: 497-510.
 • 2. BIELOWICZ B., 2012b — Schemat nowej technologicznej klasyfikacji krajowego węgla brunatnego zgodnej z zasadami międzynarodowymi. Wydaw. AGH, Kraków, 17-37, 66-74.
 • 3. BOGACZ A., FABRYCY K., GUTOWSKI T., JAROSZ M., KUĆ P., JAKUBAS A., 2014 — Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie w kat. C1, Dokumentacja geologiczna złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie, Karków, 13-44.
 • 4. BROMOWICZ J., BUKOWSKI M., HAUSNER J., KASZTELEWICZ Z., KUDŁACZ M., KULCZYCKA J., PIESTRZYŃSKI A., STEINHOFF J., WILCZYŃSKI M., 2015 — Polityka surowcowa Polski. Coś czego nie ma, a jest bardzo potrzebne. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 15-55, 84-121.
 • 5. KASIŃSKI J.R., MAZUREK S., PIWOCKI M., 2006 — Waloryzacja i ranking złóż węgla brunatnego w Polsce. Pr. Państw Inst. Geol., 187.
 • 6. KASIŃSKI J.R., PIWOCKI M., 2002 — Low rank coals in Poland: prospection, mining, progress. W: Proceedings of the IV European Coal Conference (red. J. Jureczka, M. Podemski). Pol. Geol. Inst. Sp. Pap., 7: 18-30.
 • 7. KASZTELEWICZ Z. (red.), 2011 — Uwarunkowania zagospodarowania złóż węgla brunatnego na przykładzie planowanej wieloodkrywki Gubin–Mosty–Brody, Wydaw. AGH, Kraków.
 • 8. KONDRACKI J., 2002 — Geografia regionalna Polski. Warszawa. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.
 • 9. KWIECIŃSKA B., WAGNER M., 1997 — Typizacja cech jakościowych węgla brunatnego z kraj owych złóż według kryteriów petrograficznych i chemiczno-technologicznych dla celów dokumentacji geologicznej złóż oraz obsługi kopalń. Wydaw. PPGSMiE PAN, Karków.
 • 10. MUCHA J., 1994 — Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż. Skrypt, Katedra Geologii Kopalnianej. AGH Kraków.
 • 11. NARKIWIECZ M., DADLEZ R., 2008 — Geologiczna regionalizacja Polski – zasady ogólne i schemat podziału w planie podkenozoicznym i podpermskim. Prz. geol., 56, 5: 391-397.
 • 12. NEY R. (red.), 1996 — Surowce mineralne Polski. Surowce energetyczne – Węgiel kamienny, Węgiel brunatny. Wydaw. PPGSMiE PAN, Kraków, 291-318.
 • 13. PIWOCKI M., ZIEMBIŃSKA-TWORZYDŁO M., 1995 — Litostratygrafia i poziomy sporowo-pyłkowe neogenu na Niżu Polskim. Prz. Geol., 43, 11: 916-927.
 • 14. SZUFLICKI M., MALON A., TYMIŃSKI M. (red.), 2015 — Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31 XII 2014. Państw. Inst. Geol. – PIB, Warszwa.
 • 15. WIDERA M., 2016 — Genetic classification of Polish lignite deposit: A review. lnt. J. Coal Geol., 158: 107-118.
 • 16. WIDERA M., KASZTELEWICZ Z., PTAK M. 2016 — Lignite mining and electricity generation in Poland: The current state and future prospects. Energy Policy, 92: 151-157.
 • NORMY
 • 17. Instrukcja nr 3 Ministerstwa Gospodarki i Energetyki z dnia 10 listopada 1982 (GW-KB 94/82) w sprawie zakresu i metodyki badań węgla brunatnego.
 • 18. International Classification of In-Seam Coal, 1998. UN-ECE ENERGY/ 1998/50.
 • 19. Klasyfikacja węgla, 2007, PN-ISO 11760:2007.
 • 20. LowRank Coal Utilization – International Codification System, 2002 UN-ECE/ENERGY/50.
 • 21. PN-91/G-97051/01 Węgiel brunatny do celów energetycznych- Wskaźniki kodowe.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b8e29620-81ae-43a7-91fa-7c95db1380f8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.