PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ obróbki wibrościernej na odporność korozyjną powłoki cynkowej

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The influence of the vibro-abrasive machining on the corrosion resistance of the zinc coatings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki wibrościernej na jakość i odporność korozyjną elementów osprzętu sieciowego cynkowanego ogniowo. Obiektem badań były łączniki główkowo – uchowe wykonane ze stali gat. 41Cr4. Po procesie cynkowania ogniowego zastosowano obróbkę wibrościerną w urządzeniu typu R 320 z użyciem kształtek ceremicznych typu R 8/10 oraz płynu technologicznego typu COMPoUND FC. Zastosowanie wykańczania wibracyjnego było konieczne z uwagi na poprawę walorów estetycznych wyrobów cynkowanych z odwirowaniem. Badania porównawcze przeprowadzono dla próbek bez obróbki oraz z obróbką wibrościerną. Wykonano pomiar mikrotwardości metodą Vickersa zgodnie z PN-EN ISO 6507 oraz badania metalograficzne celem oceny struktury i pomiaru grubości powłoki cynkowej. Ocenę odporności korozyjnej przeprowadzono zgodnie z PN-EN ISO 9227. Stwierdzono, że zastosowanie dodatkowej obróbki po cynkowaniu poprawia cechy estetyczne wyrobów oraz znacząco nie wpływa na obniżenie odporności korozyjnej powłok cynkowych. Po 500 h w komorze solnej na próbce po dodatkowej obróbce obszary z korozją czerwoną są nieznacznie większe niż na próbce bez obróbki.
EN
This paper presents the influence of the vibro-abrasive machining on the corrosion resistance of the zinc coatings. Research was focused on ball-eye links, made of steel grade 41Cr4. The vibro-abrasive machining was carried out in an R 320 device using porcelain polishing fittings type R 8/10 and technological liquid type COMPOUND FC after hot dip galvanizing. The use of vibratory finishing was necessary due to the improvement of the aesthetic qualities of centrifuged products. Comparative tests were conducted for samples without and with vibro-abrasive machining. The microhardness measurement was carried out using Vicker’s method according to standard EN ISO 6507 and metallographic tests to assess the structure and measurement of the zinc coating thickness. The assessment of corrosion resistance was carried out in accordance with EN ISO 9227. It was found that the use of additional treatment after galvanizing improves aesthetic features of products and does not significantly reduce its corrosion resistance. After 500 hours in a salt chamber on the sample after vibro-abrasive machining, the areas with red corrosion are slightly higher than on the sample without vibro-abrasive machining.
Rocznik
Tom
Strony
86--91
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., wykr.
Twórcy
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • BELOS-PLP S.A., Bielsko- Biała
 • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., Bielsko-Biała
 • BELOS-PLP S.A., Bielsko- Biała
 • ZJG Kooperacja Przemysłowo-Handlowa, Gliwice
Bibliografia
 • [1] Bańkowski Damian, Krajcarz Daniel, Młynarczyk Piotr. 2017. „Deburring and smoothing the edges using vibro-abrasive machining”. Procedia Engineering 192 : 28 – 33.
 • [2] Bańkowski Damian, Spadło Sławomir. 2017. „The Aplication of Vibro – Abrasive Machining for Smoothing of Castings”. Archives of Foundry Engineering 1 : 169-173.
 • [3] Brzezinski Marek R. 2014. „Mechaniczne metody przygotowania powierzchni pod powłoki galwaniczne”. Biuletyn galwanotechnika 27 (42) : 13-16.
 • [4] Filipowski Ryszard, Marciniak Mieczysław. 2000. Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • [5] Kopyciński Dariusz, Guzik Edward. 2011. „Oddziaływanie składu chemicznego podłoża wyrobów ze stopu Fe-C na powłokę cynkową”. Ochrona przed Korozją 54 (3) : 82-87.
 • [6] Liberski Piotr, Kania Henryk, Podolski Paweł, Mendala Jacek, Talarek Adam. 2006. „Rola warstwy zewnętrznej powłoki cynkowej w ochronie stopów żelaza przed korozją”. Ochrona przed Korozją 49 (4) : 132-136.
 • [7] PN-EN ISO 1463 Powłoki metalowe i tlenkowe – Pomiar grubości powłoki – Metoda mikroskopowa
 • [8] PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową – Wymagania i metody badań.
 • [9] PN-EN ISO 14713-1 Powłoki cynkowe – Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali – Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej.
 • [10] PN-EN ISO 6507-1 Metale - Pomiar twardości sposobem Vickersa – Część 1: Metoda badań
 • [11] PN-EN ISO 9227 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach – Badania w rozpylonej solance
 • [12] Schultz Wolf-Dieter, Thiele Marc. 2012. „Cynkowanie ogniowe jednostkowe. Materiał- Technologia- Powstawanie powłoki- Właściwości- Błędy”. Bad Saulgau: Eugen G. Leuze Velag KG.
 • [13] Węgrzynkiewicz Sylwia, Waś-Solipiwo Joanna, Piecha Inga, Maślanka Marek, Hajduga Maciej. 2016. “The Influence of Surface Preparation of Steel 41Cr4 on the Nature and Corrosion Resistance of the Hot-dip Zinc Coating”. Metal 2016: 25rd International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings, Brno, Česka Republika. 25-27.5.2016
 • [14] Woźniak Kazimierz, Wincenciak Mariusz. 2014. „Przygotowanie powierzchni detali pod powłoki malarskie metodą obrobki pojemnikowej”. Lakiernictwo Przemysłowe 2 (94) : 26-31.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b8bf3c3e-1612-4621-b40b-2e61f5584c64
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.