Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b82b8f1d-4519-4102-bb50-172baa2db14d

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Certyfikacja osób zajmujących się ochroną katodową – nowa norma, nowe wyzwania

Autorzy Sokólski, Wojciech 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Certification of persons involved in cathodic protection – a new standard, new challenges
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Technologia ochrony katodowej metalowych obiektów kontaktujących się ze środowiskami elektrolitycznymi, takimi jak ziemia, woda słodka i morska, media przemysłowe czy beton – wymaga specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej osób, które ją realizują w praktyce. W opracowaniu przedstawiono nową normę międzynarodową, która określa wymagane kompetencje osób zajmujących się tą techniką ochrony przed korozją. Zaprezentowano zakres wymaganej wiedzy i doświadczenia w systemie certyfikacji oraz krótką historię wdrożenia normy w Polsce.
EN Cathodic protection technology of metallic objects in electrolytic environments, such as earth, fresh and sea water, industrial media or concrete – requires specialist theoretical and practical knowledge of people who implement it in practice. The study presents a new international standard that defines the required competences of people dealing with this corrosion protection technique. The scope of required knowledge and experience in the certification system and a brief history of the implementation of the standard in Poland were presented.
Słowa kluczowe
PL ochrona katodowa   poziom kompetencji   podstawa systemu certyfikacji   norma międzynarodowa  
EN cathodic protection   competence level   basis for a certification scheme   international standard  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2019
Tom nr 3
Strony 120--123
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Sokólski, Wojciech
  • SPZP CORRPOL, Gdańsk
Bibliografia
[1] Sokólski W. 2006. „Poziomy kompetencji oraz certyfikacja personelu ochrony katodowej wg projektu prEN 15257”, IX Krajowa Konferencja „Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej”, Zakopane 2006, s. 155.
[2] Sokólski W. 2006. „Ochrona katodowa – czas na certyfikację”. Ochrona przed Korozją 49 (8) : 2931.
[3] PN-EN15257:2008 Ochrona katodowa – Poziomy kompetencji oraz certyfikacja personelu ochrony katodowej.
[4] Bałachowska D. 2018. „Certyfikacja personelu ochrony katodowej”. Ochrona przed Korozją 61 (8) 2018 : 225227.
[5] PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby (norma obecnie wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17024:2012 – wersja angielska)
[6] https://udt.gov.pl/certyfikacja-osob/ochrona-katodowa
[7] PN-EN ISO 15257:2017-10 Ochrona katodowa – Poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową – Podstawa systemu certyfikacji
[8] Sokólski W. 2014. „Certyfikacja personelu ochrony katodowej wg PN-EN 15257:2008”. Ochrona przed Korozją 57 (11) : 444446.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b82b8f1d-4519-4102-bb50-172baa2db14d
Identyfikatory