PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Właściwości fizyczno-chemiczne śniegu na terenie miasta Kielce w styczniu 2016 roku

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Physico-chemical properties of snow in the city of Kielce in January 2016
Konferencja
ECOpole’16 Conference (5-8.10.2016 ; Zakopane, Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Określono właściwości fizyczno-chemiczne pokrywy śnieżnej zalegającej w miejskiej strefie Kielc. Analizie poddano próbki śniegu z 14 stanowisk skupionych na osiedlu Pod Telegrafem, z silną presją antropogeniczną związaną z funkcjonowaniem stoku narciarskiego, parkingu samochodowego dla narciarzy oraz niskiej emisji z domków jednorodzinnych. W stopionych próbkach oznaczono właściwości fizyczno-chemiczne oraz skład chemiczny za pomocą chromatografu jonowego DIONEX ICS 3000. Uzyskane wartości pH oraz stężeń Cl, Na i Ca wskazują na wyraźny udział różnokierunkowej presji antropogenicznej na środowisko przyrodnicze.
EN
The physical and chemical properties of snow cover in the urban area of Kielce have been determined in this paper. Snow samples from 14 samples locations Pod Telegrafem were analyzed, with strong anthropogenic pressure associated with the ski slope, the car park for skiers, and the low emissions from detached houses. Fused samples identified physicochemical properties and chemical composition by means of DIONEX ICS 3000 ion chromatograph. The pH values and concentrations of Cl, Na and Ca show a clear contribution of the differentiated anthropogenic pressure on the natural environment.
Rocznik
Strony
185--191
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., wykr., map.
Twórcy
 • Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
autor
 • Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
 • Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
Bibliografia
 • [1] Cichała-Kamrowska K, Błaś M, Sobik M, Polkowska Ż, Namieśnik J. Snow cover studies: a review on the intensity of human pressure. Polish Journal of Environmental Studies. 2011;20(4):815-833. http://www.pjoes.com/pdf/20.4/Pol.J.Environ.Stud.Vol.20.No.4.815-833.pdf.
 • [2] Vasić M.V, Mihailovic A, Kozmidis-Luburić U, Nemes T, Ninkov J, Zeremski-Skorić T, et al. Metal contamination of short-term snow cover near urban crossroads: Correlation analysis of metal content and fine particles distribution. Chemosphere. 2012;85:585-592. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2011.10.023.
 • [3] Huang J, Kang S, Zhang Q, Guo J, Chen P, Zhang G, et sl. Atmospheric deposition of trace elements recorded in snow from the Mt. Nyainqêntanglha Region, Southern Tibetan Plateau. Chemosphere. 2013;92:871-881. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2013.02.038.
 • [4] Telloli C. Metal concentrations in snow samples in an urban area in the Po Valley. IJG. 2014;5;1116-1136. DOI: 10.4236/ijg.2014.510095
 • [5] Zając P, Grodzińska K. Snow contamination by heavy metals and sulphur in Cracow agglomeration (Southern Poland). Water Air Soil Pollut. 1982;17(3):269-280. DOI: 10.1007/BF00283157.
 • [6] Stachnik Ł, Plenzler J, Żelazny M. Zakłady przemysłowe wschodniej części aglomeracji krakowskiej jako źródło zanieczyszczenia pokrywy śnieżnej. Przegląd Geograf. 2010;82(3):389-408. http://rcin.org.pl/igipz/dlibra/docmetadata?id=969&from=publication.
 • [7] Sporek M, Sporek K. Monitoring odczynu śniegu w aglomeracji miejskiej Opola. Proc ECOpole. 2008;2(2):489-492. http://tchie.uni.opole.pl/ecoproc08b/Sporek_2Monitoring_08b.pdf.
 • [8] Kozłowski R. Wpływ przemysłu cementowo-wapienniczego na właściwości fizyczno-chemiczne opadów atmosferycznych na terenie „Białego Zagłębia”. Monit Środ Przyrod. 2012;13:63-69. http://www.monitoringsrodowiskaprzyrodniczego.pl/wplyw-przemyslu-cementowo-wapienniczego-nawlasciwosci-fizyczno-chemiczne-opadow-atmosferycznych-na-terenie-bialego-zaglebia/.
 • [9] Wright RF, Doveland H. Regional surveys of the chemistry of the snowpack in Norway, late winter 1973, 1974, 1975 and 1976. Atmos Environ. 1978;12:1755-1768. DOI: 10.1016/0004-6981(78)90324-4.
 • [10] Viklander M. Substances in urban snow. A comparison of the contamination of the snow in different parts of the city of Lulea, Sweden. Water Air Soil Pollut. 1998;114:377-394. DOI: 10.1023/A:1005121116829.
 • [11] Kostrzewski A, Kruszyk R, Kolander R. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań. 2006; http://www.staff.amu.edu.pl/~zmsp/dok.html.
 • [12] Polkowska Ż, Demkowska I, Cichała-Kamrowska K, Namieśnik J. Zanieczyszczenia obecne w próbkach śniegu pobranego z warstw jako źródło informacji o stanie środowiska w dużej aglomeracji miejskiej. Ecol Chem Eng S. 2010;17(2):204-231. http://tchie.uni.opole.pl/freeECE/S_17_2/PolkowskaDemkowska_17(S2).pdf.
 • [13] Stan środowiska Kielc. Kielce: Urząd Miasta Kielce. 2012. http://www.um.kielce.pl/ raport_o_stanie_srodowiska/.
 • [14] https://www.ogimet.com/cgibin/gsynres?lang=en&ord=REV&ndays=30&ano=2017&mes=08&day=10&hora=18&ind=12570.
 • [15] Jansen W, Block A, Knaack J. Acid rain. History, generation, results. Aura. 1988;4:18-19.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b79c501b-1fae-4558-85c2-3a45a82f3a44
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.