PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Restrukturyzacja szpitala publicznego – studium przypadku

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Public hospital restructuring – case study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Według danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązania szpitali publicznych na koniec roku 2017 wyniosły ponad 11 mld zł. Mimo licznych reform w sektorze ochrony zdrowia (m.in.: ustawa o działalności leczniczej, programy wsparcia szpitali i jednostek samorządowych z budżetu państwa itp.) zobowiązania szpitali publicznych wzrosły o 63,3% w stosunku do zadłużenia z roku 2003 (pierwszy okres gromadzenia danych). Istotne zatem jest poddanie analizie mechanizmów powodujących wzrost zobowiązań wśród szpitali, a tym samym obserwacja podejmowanych przez nie działań w odpowiedzi na zmiany systemowe. W nin. artykule do tego celu posłużono się studium przypadku.
EN
According to the information presented by the Ministry of Health, public hospital liabilities at the end of 2017 amounted to over 11 billions zł. Despite reforms implemented in the health care sector (including: laws enhancing restructuring and adaptation activities, support programs for hospitals and local government units from the support of state budget, changes in the method of financing health services and the implementation of the law favoring commercialization etc.) in relation to the debt of 2003 (first period of data collection) liabilities of public hospitals increased by 63.3%. Therefore, it is important to carefully analyze the mechanisms that increase the liabilities of hospitals, and thus observe the activities undertaken in hospitals as a result of systemic changes.
Rocznik
Tom
Strony
558--569
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
 • Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki
Bibliografia
 • 1. Buliński L.: Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia. Sektor niepubliczny. CeDeWu, Warszawa 2009.
 • 2. Ćwiąkała-Małys A., Łagowski P.: Ewolucyjny obraz z przekształceń systemu ochrony zdrowia w Polsce. „Przegląd Prawa i Administracji”, XCIII. Wrocław 2013.
 • 3. Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe. NIK, Warszawa 2015.
 • 4. Nojszewska E.: System ochrony zdrowia w Polsce. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • 5. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy: 20 lat OZZL. 20 lat walki o prawa lekarzy i racjonalny system opieki zdrowotnej w Polsce. Kalendarium 1991-2011, http://www.ozzl.org.pl/images/OZZL_kalendarium2.pdf, 08.01.2018.
 • 6. Rabiega-Przyłęcka A.: Przekształcenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w spółki kapitałowe (w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej), [w:] Węgrzyn M., Łyszczak M., Wasilewski D.: Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce. Nowe wyzwania. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymogów jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (DzU 2006, nr 213, poz. 1568).
 • 8. Uchwała Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.
 • 9. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r., nr 9, poz. 43 z późn. zm.).
 • 10. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU z 2011 r., nr 112, poz. 654).
 • 11. Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (DzU 2001, nr 5, poz. 45).
 • 12. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczenio-dawcom na wzrost wynagrodzeń (DzU nr 149, poz. 1076).
 • 13. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (DzU z 2003 r., nr 45, poz. 391).
 • 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2004 r., nr 210, poz. 2135).
 • 15. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (DzU z 1997 r., Nr 28, poz. 153 z późn. zm.).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b763466b-4c4f-477d-8105-92d8846f4c12
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.