PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza dojrzałości projektowej w jednostkach samorządu terytorialnego – studium literaturowe

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The analysis of project maturity in localgovernment units – literature study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Współczesne organizacje, zarówno te biznesowe jak i jednostki samorządu terytorialnego1, funkcjonują w zmiennym otoczeniu, w którym pojawiają się nowe wyzwania do sprostania, ponadto zmuszone są do ciągłego doskonalenia. To dążenie do doskonałości przekłada się na próby implementacji do systemu zarządzania metod i narzędzi nakierowanych na podnoszenie efektywności funkcjonowania organizacji. Artykuł został poświęcony zagadnieniom teoretycznym z zakresu dojrzałości organizacji. Celem artykułu jest omówienie stosowanych modeli dojrzałości organizacji, w szczególności w obszarze zarządzania projektami na podstawie przeprowadzonego studium literatury przedmiotu.
EN
Modern organizations, both business and local government units1, function in a changing environment in which new challenges emerge, and moreover, they are forced to improve constantly. This trend for excellence turns into attempts to implement, into the management system, methods and tools aimed at increasing organisational efficiency. The article concerns theoretical issues in the field of organization maturity. The main aim of the article is to discuss the applied models of organisation maturity, particularly in the field of project management based on literature study.
Rocznik
Tom
Strony
473--484
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz.
Twórcy
 • Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki
Bibliografia
 • 1. Auksztol J., Chomuszko M.: Modelowanie organizacji procesowej. PWN, Warszawa 2012.
 • 2. CAF Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z F5 Konsulting Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 • 3. Dolata M.: Dojrzałość projektowa podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Dojrzałość projektowa jako mechanizm identyfikacji przyczyn sukcesów i porażek w zarządzaniu projektami. Organizacja i Kierowanie, nr 5(158). Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, SGH, Warszawa 2013.
 • 4. Dolata M.: Identyfikacja i kształtowanie kluczowych czynników sukcesu w zarządzaniu projektami jako mechanizm zapewnienia doskonałości w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Prace Naukowe, nr 356. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2014.
 • 5. Flieger M.: Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model adaptacji kryteriów dojrzałości procesowej. WN UAM, Poznań 2016.
 • 6. Grajewski P: Organizacja procesowa. PWE, Warszawa 2007.
 • 7. Grela G.: Ocena poziomu dojrzałości procesowej organizacji. Wydawnictwo Uniwersy-tetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
 • 8. Hammer M.: The Process Audit. “Harvard Business Review”, Vol. 85, No. 4s, 2007.
 • 9. Juchniewicz M.: Dojrzałość projektowa organizacji i jej zastosowanie w zarządzaniu. „Przegląd Organizacji”, nr 7-8, 2009.
 • 10. Juchniewicz M.: Dojrzałość projektowa organizacji. Biblioteka Project Managera, Warszawa 2009.
 • 11. Juchniewicz M.: Osiąganie doskonałości w realizacji projektów przy wykorzystaniu modeli dojrzałości projektowej, [w:] Trocki M., Buhłaha E. (red.): Zarządzanie projektami – wyzwania i wyniki badań. SGH, Warszawa 2016.
 • 12. Kerzner H.: Advanced Project Management. Helion, Gliwice 2005.
 • 13. Kosieradzka A., Smagowicz J.: Analiza porównawcza modeli dojrzałości organizacji, [w:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Mazur S. (red.): Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016.
 • 14. Krukowski K.: Zarządzanie procesowe w administracji publicznej. „International Journal of Contemporary Management”, t. 10, nr 1, r. 2011.
 • 15. Kruszewski L.M.: Organizational Project Management Maturity Model. Project Management Institute Inc., Pittsburgh, 7 October 2003.
 • 16. Radwan J.M.: Wdrażanie powszechnego modelu oceny CAF (Common Assessment Framework) w urzędach administracji publicznej – Spojrzenie konsultanta, zarządzanie publiczne. „Zarządzanie Publiczne,” vol. 1(14), Kraków 2012.
 • 17. Schlichter J.: Surveying project management capabilities. „PM Network”, No. 13/4, 1999.
 • 18. Spałek S.: Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami. Monografia, nr 513. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 • 19. Tarhan A., Turetken O., Reijers H.A.: Business process maturity models: A systematic literature review. „Information and Software Technology”, No. 75, 2016.
 • 20. Van Looy A., Backer M., De Poels G.: Which Maturity Is Being Measured? A Classification of Business Process Maturity Models. 5th SIKS/BENAIS Conference on Enterprise Information Systems, CEUR Workshop Proceedings, Eindhoven 2010.
 • 21. www.pri.msap.pl, 07.01.2018.
 • 22. http://cmmiinstitute.com/, 07.01.2018.
 • 23. http://sjsi.org/slowo/model-dojrzalosci/, 07.01.2018.
 • 24. http://www.omg.org/spec/BPMM/About-BPMM/, 07.01.2018.
 • 25. https://www.governica.com/CMMI, 05.01.2018.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b6ecf721-0ce9-49c2-b298-6fd403715af1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.