PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Możliwości transportowe w globalnym łańcuchu dostaw Chiny-Polska

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Transport possibilities in the global supply chain China-Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zaprezentowane zostały możliwości przewozowe w globalnym łańcuchu dostaw, który uwzględnia wymianę handlową z Chinami. Opisano specyfikę tego regionu zaopatrzeniowego, wskazano czynniki, które przyczyniły się do jego dynamicznego rozwoju. Ponadto odniesiono się do danych, które prognozują jego dalszy wzrost gospodarczy. W dalszej części szczegółowo omówiono pojęcie transportu i jego rolę w łańcuchu logistycznym. Wskazano, że determinuje on wymianę gospodarczą pomiędzy różnymi regionami, w tym z krajami Dalekiego Wschodu. Następnie opisano warianty przewozowe wykorzystywane w korytarzu transportowym Chiny-Polska. Scharakteryzowano transport morski, kolejowy oraz lotniczy oraz pokazano dane odnoszące się do poziomu ich wykorzystywania. Na zakończenie dokonano krótkiego podsumowania.
EN
Paper discussed the transportation possibilities in the global supply chain, which takes into account trade with China. The specificity of this supply region was described. Then the factors that contributed its dynamic development were identified. Later in the paper are discussed the concept of transport and its role in the logistics chain. It was indicated that it determines the economic exchange between the various regions, including the Far East. In the next section are described the transport variants used in the transportation corridor China-Poland. Sea, rail and air transport, as well as data related to their level of use have been characterized. Finally, the conclusions are presented.
Rocznik
Strony
1372--1376, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 32 poz., wykr.
Twórcy
autor
 • Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
autor
 • Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Dyczkowski A., Nowy leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • 2. Faber A., Global Sourcing. Möglichkeiten einer produktionssynchronen Beschaffung vor dem Hintergrund neuer Kommu-nikationstechnologien, Peter Lang, Frankfurt am Main 1998.
 • 3. Ficoń K., Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, BEL Studio, Warszawa 2009.
 • 4. Galińska B., Koncepcja Global Sourcing. Teoria i Praktyka, Difin, Warszawa 2015.
 • 5. Gołembska E., Szymczak M., Logistyka międzynarodowa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2010.
 • 6. Gołembska E., Szymczak M., Logistyka międzynarodowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • 7. Gruschwitz A., Global Sourcing- Konzeption einer internationalen Beschaffungsstrategie, M&P, Stuttgart 1999.
 • 8. Guszczak B. Jeleń I., Rozwój transportu kolejowego na rynkach wschodnich, ,,Logistyka” 2014, nr 6.
 • 9. http://biznes.gazetaprawna.pl, 27.02.2017.
 • 10. http://encyklopedia.pwn.pl, 06.02.2017.
 • 11. http://inwestycje.pl, 09.03.2017.
 • 12. http://www.montana.edu, 01.03.2017.
 • 13. http://www.pg.gda.pl, 01.03.2017.
 • 14. http://www.pgmc-company.com, 11.02.2017.
 • 15. Kerkhoff G., Zukunftschance Global Sourcing, Wiley-Vch, Weinheim 2005.
 • 16. Kolej z Chin. DHL Global Forwarding liderem innowacji, ”TSL Biznes” 2016, nr 5.
 • 17. Kolka M., Czynniki wzrostu PKB i perspektywy rozwoju gospodarczego Chin do 2015 roku, Studia Ekonomiczne nr 122 Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012.
 • 18. Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 • 19. Liberadzki B., Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji – PIB, Warszawa 2006.
 • 20. Marszałek- Kawa J. (red.), Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania, Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • 21. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009.
 • 22. Mentel G., Migała-Warchoł A., Śmieszek M., Perspektywy rozwoju transportu lotniczego typu cargo, ”Logistyka” 2014, nr 6.
 • 23. Mucha- Leszko B. (red.), Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze, UMCS, Lublin 2005.
 • 24. Pfohl H.Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, ILiM, Poznań 1998.
 • 25. Raport GUS: Transport. Wyniki Działalności, Warszawa 2009-2014.
 • 26. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • 27. Rydzykowski W., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • 28. Szuster M., Przesłanki lokalizacji produkcji w krajach azjatyckich, [w:] Drelich- Skulska B., Procesy integracyjne w rejonie Azji i Pacyfiku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • 29. Szymański W., Czy globalizacja musi być irracjonalna?, SGH, Warszawa 2007.
 • 30. Tarski I., Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1973.
 • 31. Weihermann A. E., Auswirkungen von Global Sourcing auf die industriebetriebliche Logistik, Universität Leipzig, Arbeitsbericht nr 46, Leipzig 1997.
 • 32. Zusammenarbeit an der Fachhochschule Kiel, Leitfaden zur Internationalisierung der Beschaffung, Seminar Einkauf und Logistik, Februar 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b6259e7a-0812-41cd-a443-553dca3e4d3f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.