PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Lokalna precyzyjna quasi-geoida na obszarze Krakowa

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Precise local quasigeoid model for the area of Cracow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy scharakteryzowano lokalny model quasi-geoidy niwelacyjnej Quasi-geoidaKR2019, opracowany dla obszaru Krakowa. Model powstał we współpracy Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa i Katedry Geodezji Zintegrowanej i Kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podstawą modelu quasi-geoidy były anomalie wysokości, obliczone na podstawie wyników obserwacji GNSS i niwelacyjnych, wykonanych na kilkudziesięciu zaprojektowanych punktach. Scharakteryzowano etapy opracowania modelu: projekt sieci punktów, realizację obserwacji, metodykę modelowania powierzchni quasi-geoidy. Model został opracowany w obowiązujących w Polsce układach odniesienia i układach wysokości. Opracowano program komputerowy, za pomocą którego można korzystać z modelu. Przeprowadzono szkolenie dla geodetów, dotyczące możliwości wykorzystania modelu quasi-geoidy w pracach niwelacyjnych, realizowanych techniką RTK/RTN.
EN
The paper discusses a local model of GNSS/levelling quasigeoid named Quasi-geoidaKR2019, developed for the area of Cracow. The model was developed in cooperation with the Department of Geodesy of the City Hall of Cracow and the Department of Integrated Geodesy and Cartography of the AGH University of Science and Technology in Cracow. Height anomalies calculated on the basis of GNSS and levelling observations made on several dozen designed points constituted the base for the quasigeoid model. In the paper the following stages of model development are discussed: design of point network, realization of observations, methodology of quasigeoid surface modelling. The model was developed in reference frames and height datums valid in Poland. The quasigeoid model may be accessed by means of developed software. A training course for surveyors concerning the possibility of using the quasigeoid model in levelling works with the use of RTK/RTN technique was carried out.
Rocznik
Strony
13--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., zdj.
Twórcy
 • Urząd Miasta Krakowa, Wydział Geodezji, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
 • Urząd Miasta Krakowa, Wydział Geodezji, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Krakóów
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, al. Afama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • [1] Banasik P., Bujakowski K. 2019. „Modernizacja plus: quasi-geoida teoretycznie i praktycznie”. Geodeta 11/2019 (294). Warszawa.
 • [2] Das R.K., Samanta S., Jana S.K., Rosa R. 2018. „Polynomial interpolation methods in development of local geoid model”. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science V.21, I.3, 12.2018. doi.org/10.1016/j.ejrs.2017.03.002.
 • [3] Lamparski J. 2008. „Geoida milimetrowa miasta i okolic Olsztyna”. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 2008, Vol. 7, nr 1: 47-55.
 • [4] Łyszkowicz A. 1998. „Grawimetryczna quasigeoida model QUASI97B a układ wysokościowy Kronsztad86”. Materiały VI Sympozjum „Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych”. Warszawa, 3-4.09.1998.
 • [5] Kadaj R. 2015. „Algorytm opracowania modelu PL-geoid2011”, http://www.rogopen.gik.pw.edu.pl/phocadownload/Gryb_2014/Sesja%205A/Kadaj_Algorytm%20opracowania%20modelu%20PL-geoid2011.pdf.
 • [6] Pażus R., Osada E., Olejnik S. 2002. „Geoida niwelacyjna 2001”. Geodeta 5/2002 (84). Warszawa.
 • [7 ] Pavlis N. K., Holmes S. A., Kenyon S. C., Factor J. K. 2012. „The development and evaluation of the Earth Gravitational Model 2008 (EGM2008)”. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, v.117. doi.org/10.1029/2011JB008916.
 • [8] Próchniewicz D., Szpunar R., Kożuchowska J., Szabó V., Staniszewska D., Kudrys J., Pietka D. 2018. „Testowanie serwisów systemów referencyjnych GNSS na obszarze Polski”. Seminarium „Systemy odniesień przestrzennych – stan obecny oraz perspektywy rozwoju”. Grybów, 25-27.09.2018.
 • [9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572).
 • [10] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 poz. 352).
 • [11] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247).
 • [12] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2019 poz. 2494).
 • [13] Tran TS., Mustafin M.G., Kuzin A.A. 2019. „Creating a Local Quasigeoid Model for the Territory of Vietnam Using the Global Model EGM2008”. Atlantis Highlights in Material Sciences and Technology (AHMST), volume 1. International Symposium „Engineering and Earth Sciences: Applied and Fundamental Research” (ISEES 2019).
 • [14] Trojanowicz M., Osada E., Karsznia K. 2018. „Precise local quasigeoid modelling using GNSS/levelling height anomalies and gravity data”. Survey Review, Volume 52, 2020, pp. 76-83, doi.org/10.1080/00396265.2018.1525981.
 • [15] http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/modele-danych
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b52479b7-26f3-4069-98fc-a2ddb207140b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.