PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Tests of physicochemical properties of fuel and ballast fractions from waste processing installations

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Economic development of a country as well as growing consumption causes a rise in the amount of wastes, mainly municipal wastes. Basic sources of the municipal wastes are households and public buildings. When Poland joined European Union, it was necessary to introduce many changes related to the waste management. Gradually implemented actions aim at limiting the amounts of municipal wastes deposited in landfills and reducing biodegradable fraction of wastes. Production of fuel from the municipal waste fraction constitutes an important element of modern waste management system. Moreover, it becomes an alternative to exhaustible resources of fossil fuels and a valuable source of energy to be used in industry, e.g. in cement industry. The article presents characteristics of a selected production plant of alternative fuel, which operates in the area of Silesian Voivodship. The purpose of the test was to analyse the quality of the readymade alternative fuel and ballast fraction formed in the device. Achieved test results were applied to the valid legal regulations in the context of the best possible waste management.
PL
Rozwój gospodarczy kraju i wzrastająca konsumpcja powoduje wzrost ilości odpadów, głównie pochodzenia komunalnego. Podstawowymi źródłami powstawania odpadów komunalnych są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury publicznej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność wprowadzenia wielu zmian związanych z gospodarką odpadami. Wprowadzane sukcesywnie działania mają na celu ograniczenie ilości deponowanych odpadów komunalnych oraz zmniejszenie udziału w nich frakcji biodegradowalnej. Wytwarzanie paliwa z frakcji komunalnej stanowi ważny element nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Dodatkowo jest alternatywą dla wyczerpywalnych zasobów paliw kopalnych i cennym źródłem energii dla przemysłu np. cementowniczego. W artykule scharakteryzowano wybraną instalację do produkcji paliwa alternatywnego działającą na terenie woj. Śląskiego (Polska). Celem badań była analiza jakości gotowego paliwa alternatywnego oraz frakcji balastowej powstającej na instalacji. Otrzymane wyniki badań odniesiono do obowiązujących przepisów prawnych w kontekście możliwości optymalnego ich zagospodarowania.
Rocznik
Strony
113--121
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor
 • Department of Technologies and Installations for Waste Management, Faculty of Energy and Environmental Engineering, The Silesian University of Technology, Konarskiego18, 44-100 Gliwice, Poland
 • Department of Technologies and Installations for Waste Management, Faculty of Energy and Environmental Engineering, The Silesian University of Technology, Konarskiego18, 44-100 Gliwice, Poland
Bibliografia
 • [1] Malinowski M., Krakowiak-Bal A., Sikora J., Woźniak A.; Ilości generowanych odpadów komunalnych w aspekcie typów gospodarczych gmin województwa małopolskiego. (Rate of municipal waste production in aspect of communes’ business types in malopolska region). Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, No. 9, 2009; p.181-191 (In Polish).
 • [2] GUS. Ochrona środowiska 2015. Available at: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowiskoenergia/Accessed 11.02.2016.
 • [3] Statistical theme Environment on waste. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Category:Waste.
 • [4] Kosieradzka-Federczyk A.; Priorytety unii europejskiej w gospodarowaniu odpadami. (Priorities of the european union in the waste management Policy). Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania”, No.1, 2013; p.47-63 (In Polish).
 • [5] Czop M., Kajda-Szcześniak M.; Paliwa z odpadów źródłem energii odnawialnej. (Fuels from the wastes as a source of renewable energy). Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Vol.15, No.2, 2013; p.83-92 (In Polish).
 • [6] Jamróz A., Generowicz A.; Tendencje zmian nagromadzenia odpadów komunalnych na przykładzie małego miasta. (The tendencies of changes in the accumulation of municipal solid waste on the example of a small town). Czasopismo Techniczne, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, p.101-112 (In Polish).
 • [7] Generowicz A.; Możliwości realizacji zobowiązań określonych przez wybrane dyrektywy UE w zakresie gospodarki odpadami. (Possibilities of realization of obligations specified by selected EU directive in the field of waste management). Przemysł Chemiczny, Vol.86 Issue 10, 2007, p.940-943 (In Polish).
 • [8] Regulation of the Minister of Economy of 16 July 2016 on the criteria and procedures for the acceptance of waste for landfilling of given waste type. Dz. U.2015,1277. Available at: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001277&min=1.
 • [9] Bieniek J., Domaradzka M., Przybysz K., Woźniakowski W.; Wykorzystanie paliw alternatywnych na bazie wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych i przemysłowych w cementowni Górażdże. (Use of alternative fuels based on selected fraction of com- munal and industrial waste in Górażdże cement). Acta Agrophysica, Vol.17, No.(2), 2011; p.277-288 (In Polish).
 • [10] Czop M., Kajda-Szcześniak M.; Environement impact of straw based fuel combustion. Archives of Environmental Protection, Vol.39, No.4, 2013; p.71-80.
 • [11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz.U. 2014 poz.1923.
 • [12] Wasielewski R., Tora B.; Stałe paliwa wtórne. (Solid secondary fuels). Górnictwo i Geoinżynieria, 33, 4, 2009; p.309-316 (In Polish).
 • [13] Sobolewski A., Wasielewski R., Dreszer K., Stelmach S.; Technologie otrzymywania i kierunki zastosowań paliw alternatywnych otrzymywanych z odpadów. (Processes for production of alternative fuels from wastes and their uses). Przemysł Chemiczny, T.85, No.8-9, 2006, p.1080-1084 (In Polish).
 • [14] Czarnowska L., Stanek W., Pikon K., Nadziakiewicz J.; Environmental Quality Evaluation of Hard Coal Using LCA and Exergo-Ecological Cost Methodology. SDEWES: The 8th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems, Chemical Engineering Transactions, Vol.42, 2014; p.139-144.
 • [15] Taylor R, Ruby R., Chapman C.; Advanced thermal treatment of auto shredder residue and refuse derived fuel. Fuel, Vol.106, April 2013; p.401-409.
 • [16] Rotter V. S., Kost T., Winkler J., Bilitewski B.; Material flow analysis of RDF-production processes. Waste Management, Vol.24, Issue 10, 2004; p.1005-1021.
 • [17] EN 15359:2011 Solid recovered fuels – specifications and classes.
 • [18] European Commission – Directorate General Environment. Final Report. 2003. Available at: http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/rdf.pdf.
 • [19] Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego w Dąbrowie Górniczej, 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b381fc2b-060c-4cae-bd17-fa13fdcefc8d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.