PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Conservation studies of the ruins of the Gothic Kazimierz castle (2nd half of the 14th century) in Koło (Gozdów)

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Badania konserwatorskie ruin gotyckiego zamku kazimierzowskiego (2. poł. XIV w.) w Kole (Gozdów)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of this article is to present the conservation research carried out as part of the revitalization project of the ruins of the castle in Koło. Basis of the recognition of the monument’s construction technique, identification and determination of the properties of historical and contemporary materials, assessment of the state of preservation and analysis of destructive factors developed a program of conservation works. Research was carried out considering the findings of architectural research. Laboratory tests of the collected material were carried out by a wide team of employees using specialized research techniques. Their results are presented in this article and include petrographic, chemical and thermogravimetric analyses of mortars, rocks and bricks, their capillary and mechanical properties, salinity analysis and microbiological analyses of materials. The undeniable value of the conducted research is a detailed diagnosis of historical building materials, which is a significant contribution to the knowledge of old construction techniques.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań konserwatorskich zrealizowanych w ramach projektu rewitalizacji ruin zamku w Kole. Obejmowały one rozpoznanie techniki wykonania zabytku, identyfikację i określenie właściwości materiałów historycznych i współczesnych, ocenę stanu zachowania, analizę czynników niszczących, które wraz z wynikami badań architektonicznych stanowiły podstawę opracowania programu prac konserwatorskich obiektu. Analizę zgromadzonego materiału realizował szeroki zespół z wykorzystaniem specjalistycznych technik badawczych. Wyniki przedstawione w artykule obejmują petrografię, analizę chemiczną, termograwimetrię oraz właściwości kapilarne i mechaniczne zapraw, skał i cegieł, stopień zasolenia oraz analizy mikrobiologiczne materiałów. Niepodważalną wartością przeprowadzonych badań, stanowiącą znaczący wkład w zasób wiedzy, jest szczegółowe rozpoznanie historycznych materiałów oraz zastosowanych technik budowlanych.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
59--69
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., il., tab.
Twórcy
 • Department of Conservation and Restoration of Architecture and Sculpture, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 • Department of Conservation and Restoration of Architecture and Sculpture, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 • Department of Conservation and Restoration of Architecture and Sculpture, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 • Department of Conservation and Restoration of Architecture and Sculpture, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 • Faculty of Earth Sciences and Environmental Management, Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Poland
 • Department of Conservation and Restoration of Architecture and Sculpture, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 • Department of Conservation and Restoration of Architecture and Sculpture, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Bibliografia
 • [1] Niemcewicz P., Gralińska-Grubecka A., Witkowska K. et al., Dokumentacja konserwatorska. Badania konserwatorskie i program prac konserwatorskich ruin gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.) w Kole (Gozdów), Toruń 2021 [manuscript in: Urząd Miejski, Koło, Archiwum Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby, WSzP, UMK].
 • [2] Olszacki T., Opracowanie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych w sierpniu–wrześniu 2019 r. w rejonie ruin wieży mieszkalnej zamku w Kole, woj. wielkopolskie, Łódź 2019 [manuscript in: Urząd Miejski, Koło].
 • [3] Prarat M., Schaaf U., Zamek w Kole, woj. wielkopolskie. Badania architektoniczne i wnioski konserwatorskie, Toruń 2020 [manuscript in: Urząd Miejski, Koło].
 • [4] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 1568, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031621568/U/D20031568Lj.pdf [accessed: 10.12.2022].
 • [5] Chorowska M., Bartz W., Caban M., Wodejko E., Piast castle on Ostrów Tumski island in Wrocław, “Archaeologia Historica Polona” 2020, Vol. 28, 255–274, doi: 10.12775/ahp.2020.010.
 • [6] Witkowska K., Badania nad średniowiecznymi materiałami budowlanymi z zamku w Radzyniu Chełmińskim, “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo” 2018, t. 48, 37–56, doi: 10.12775/aunc_zik.2017.002.
 • [7] Żemigała M., Cegła w budownictwie wielkopolskim w średniowieczu, IAE PAN, Łódź 2008.
 • [8] Starski M., Building Workshop at the Teutonic Castle in Człuchów, Gdańsk Pomerania, [in:] Z. Měřínský (ed.), Forum Urbes Medii Aevi IX. Bricks and Building Ceramics in Medieval and Modern Urban Architecture of Central Europe, Archaia Brno, Brno 2015, 80–93.
 • [9] Janko z Czarnkowa, Kronika Janka z Czarnkowa, wyd. A. Bielowski, Lwów 1872, 625.
 • [10] Długosz J., Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga dziewiąta: 1300–1370, PWN, Warszawa 1975.
 • [11] Olszacki T., Zamek w Kole w świetle wyników badań archeologicznych (1977–1983) i nowych interpretacji, [in:] I. Skierska (red.), Królewskie Miasto Koło – studia w 650. rocznicę lokacji miasta, Urząd Miejski w Kole, Koło 2012, 105–117.
 • [12] Baciński J., Zamek królewski w Kole, Wąbrzyskie Zakłady Graficzne, Koło 2005.
 • [13] Skoczylas J., Znaczenie eksploatacji piaskowca kwarcytowego z Brzeźna we wczesnym średniowieczu, [in:] J. Dobosz, J. Skoczylas, T. Płóciennik, M. Gruszczyński, J. Łojko, P. Łojko-Wojtyniak, Koniński słup drogowy, Setidava Wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, Konin 2016.
 • [14] Moropoulou A., Bakolas A., Bisbikou K., Investigation of the technology of historic mortars, “Journal of Cultural Heritage” 2000, Vol. 1, Iss. 1, 45–58, doi: 10.1016/S1296-2074(99)00118-1.
 • [15] Oberta W., Łukaszewicz J., Badania soli rozpuszczalnych w wodzie za pomocą strefowej elektroforezy kapilarnej, “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo” 2016, t. 46, 363–378, doi: 10.12775/aunc_zik.2015.014.
 • [16] Molski P., Wartościowanie dziedzictwa architektonicznego a warsztat architekta, “Architectus” 2018, nr 4(56), 71–78, doi: 10.5277/arc180406.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b278a16d-5ec3-4153-b820-2c5a11705478
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.